Strona główna Aktualności Oczekiwania przemysłu – możliwości nauki

WYDARZENIA:

 

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej (EOTA) poszukuje osoby na stanowisko asystenta technicznego w Sekretariacie w Brukseli.

więcej informacji...

16.04.2019r. zostały ogłoszone wyniki konkursu TEAM-NET organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program ten dedykowany jest jednostkom naukowym, który oferuje finansowanie na interdyscyplinarne badania naukowe.

 

więcej informacji...

Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań

 

więcej infromacji...

Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  i Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie Koźlu podpisały porozumienie o długofalowej współpracy badawczo-rozwojowej.

 

więcej informacji...

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.03.2019r., uznanego za sprawozdanie finansowe specjalnego przeznaczenia.

więcej informacji...

W dniu 08.04.2019 r. w Miśni została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, reprezentowanym przez Z-cę Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie, mgr Monikę Malinowską a KI Keramik-Institut GmbH

 

więcej informacji...

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w IX Konferencji Naukowej „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

W dniach 27-29 marca 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się wspólna Konferencji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutu Odlewnictwa w Krakowie pt. „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”. 

 

więcej informacji...

W dniu 1 i 2 kwietnia br. w Cezamacie na ulicy Poleczki w Warszawie odbyło się spotkanie związane z uruchomieniem Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na spotkaniu Pan Premier Mateusz Morawiecki wręczył nominację Piotrowi Dardzińskiemu na Prezesa Sieci.

 

więcej informacji...

1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców.


więcej informacji...

18 marca 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zarządzenie to informuje o połączeniu 37  instytutów badawczych w Sieć z scentralizowanym ośrodkiem koordynującym.

 

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować że autorski  projekt „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach dołączył do grona członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

 

więcej informacji...

Decyzją z dnia 23.11.2018 r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek „Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych”.

 

więcej informacji...

Już 27 marca 2019 rozpocznie się wspólna konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytutu Odlewnictwa, pt. „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”. Mamy zaszczyt poinformować, że do Grona Gości Honorowych dołączył Jarosław Gowin,

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, pt. „Przetwórstwo szkła - problematyka, uregulowania prawne i normowe”

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXIV Konferencję Techniczną „Komfort i bezpieczeństwo w budynkach dla wszystkich użytkowników i mieszkańców”, która odbędzie się 9-10 kwietnia 2019 roku w Warszawie

 

więcej informacji...

Publikujemy Program wspólnej Konferencji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie pt. „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

więcej informacji...

W dniu 18 lutego 2019 roku w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy IKEA.

 

więcej informacji...

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma Cement - Wapno - Beton. Dwumiesięcznik naukowy o zasięgu międzynarodowym, poświęcony zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu.

 

więcej informacji...

Pracownia Skaningowej Mikroskopii Elektronowej wzbogaciła się o nowoczesny, wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z działem z emisją polową (FEG) o bardzo szerokim zastosowaniu poprzez dodatkowy tryb środowiskowy ESEMTM.

więcej informacji...

Informujemy, że z dniem 5 lutego 2019 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał nowy wspólny zakres akredytacji pod numerem AC 008 wraz z certyfikatem akredytacji dla jednostki certyfikującej wyroby

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 stycznia 2019 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji ICiMB, pt. „Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej”.

więcej informacji...

Na zaproszenie Oddziału Warszawskiego SIMP wraz z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych objął patronatem honorowym III Konferencję Naukowo-Techniczną

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Instytut Odlewnictwa w Krakowie serdecznie zapraszają przedsiębiorców branży budowlanej i odlewniczej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w Konferencji „Projekty B+R w krajowym sektorze inżynierii materiałowej. Trendy i wyzwania”.

 

więcej informacji...

W dniu 7 stycznia b.r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek: „Sposób wytwarzania płytek szklanych okładzinowych lub elewacyjnych z odpadowego szkła kineskopowego (CRT) oraz płytka szklana z CRT”

 

więcej informacji...

Koncepcja pracowników Oddziału Ceramiki i Betonów z Warszawy już po raz kolejny została dostrzeżona przez ekspertów i wytypowana do udziału w walce o  Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został członkiem Polish Circular Hotspot.

 

więcej informacji...

W grudniu 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynatorem Klastra Obróbki Metali

 

więcej informacji...

W dniach 22-24.05.2019 odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie."

 

więcej informacji...

Krakowskie Centrum Szkła i Ceramiki przy Lipowej 3 w piątkowy wieczór, 14 grudnia 2018 r. zapełniło się wspaniałymi artystami i znamienitymi gośćmi, którzy zjechali na wernisaż wystawy CERARE – Sztuka Przemawia.

 

więcej informacji...

W piątek 14 grudnia 2018 roku, przed Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, odsłonięto pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego.

 

więcej informacji...

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

Oczekiwania przemysłu – możliwości nauki

W dniach 1-3 października 2012 roku w Hotelu Ameliówka na gościnnej ziemi kieleckiej odbyło się tradycyjne, czwarte już, seminarium pracowników naukowo-badawczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Poświęcone było w znaczącej części problematyce współpracy instytutu z podmiotami sektora gospodarczego w zakresie rozwoju innowacji, technik i technologii, możliwości współpracy.


Wykres 1. Zmiana liczby i struktury uczestników seminariów w latach 2009-2011.Główne przesłanie to rozeznanie potrzeb i oczekiwań przemysłu w rozwoju nowoczesnych technologii i produktów i określenie na ile środowisko naukowe skupione w ICiMB jest w stanie sprostać tym potrzebom. W seminarium wzięło udział łącznie ponad 100 uczestników (gości i pracowników), co jest najwyższą liczbą wśród wcześniej organizowanych (Wykres 1). Jest już tradycją, że uczestnicy kolejnych seminariów odpowiadają na szereg szczegółowych pytań zawartych w ankiecie, udzielone odpowiedzi i wynikające z nich wnioski są bardzo ważnym impulsem w działaniach dyrekcji instytutu.

Już wcześniej podkreślano bardzo ważną integracyjną rolę instytutowych seminariów, co jest o tyle ważne, iż ciągle pamiętać należy o przeprowadzonym przed kilku laty procesie łączenia Wykres 2. Cele osiągane przez seminaria instytutowe w opinii ich uczestników. kilku samodzielnych jednostek naukowych w jeden sprawny instytut naukowy. Szereg działań (wśród nich ogólno instytutowe seminaria) przyniosło w  zakresie integracji zdecydowaną, pożądaną zmianę w postawach pracowników, działaniach poszczególnych komórek i jednostek instytutu. Jednocześnie proces ten (integracja) dostrzegany jest przez samych uczestników konferencji i wskazywany jako ważny w ankietach podsumowujących seminaria (Wykres 2). Ponad 77% odpowiedzi ankietowanych wskazywało, że udział w seminarium na pewno lub prawdopodobnie pozwoli nawiązać im  nowe relacje  między pracownikami mogące owocować w przyszłości wspólnymi projektami i badaniami.

 

 

Ocena pracowników naukowych


Istotną rolę w rozwoju kadry naukowo-badawczej jest odgrywają okresowe przeglądy osiągnięć i dokonań pracowników. Ocena ta staje się obecnie tym ważniejsza, iż Instytut od czasu ostatniej oceny parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za pośrednictwem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – KEJN) znajduje się w grupie podmiotów z najwyższą oceną (kategoria 1). Ponieważ w 2013 roku dokonana zostanie kolejna ewaluacji jednostek naukowych rozwój kadry i jej osiągnięcia mają absolutnie kluczowe znaczenie. W 2012 roku w ICiMB przeprowadzono ocenę osiągnięć pracowników naukowo-badawczych w grupach asystentów i adiunktów. W ankiecie oceniającej uwzględniano zarówno osiągnięcia wskazywane wprost w stosownych przepisach prawa, jak również dodatkowe, specyficzne osiągnięcia pracownicze. W czasie seminarium sekretarz naukowy Instytutu przedstawił wyniki oceny, zarówno poszczególnych osób, jak i jednostek organizacyjnych (oddziałów).  Pięciu pracowników Instytutu (w analizowanych grupach pracowniczych tj. adiunkci, asystenci, badawczo-techniczni) uzyskało status wyróżniających się, suma ich punktów znacząco przewyższała średnią punktów wyliczoną dla każdej kategorii pracowników. Należy sądzić,  że zaprezentowane wyniki staną się istotnym impulsem do rozwoju naukowego każdego pracownika. Zapewne wpłynie to korzystnie na konkurencję i rywalizację również między jednostkami Instytutu. Konkurencja w dziedzinie nauki to przede wszystkim dążność do innowacji i kreatywności pracowników. Ważnym jest aby umiejętnie określić zdolność do takiego działania, a także używać instrumentów do podwyższonej motywacji takiego postępowania. Istotną rolę w tym procesie spełniły prezentacja i miniwarsztat przeprowadzone przez mgr Piotra Rutę -, wykładowcę na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu "Istota kreatywności i twórczego myślenia" uporządkował i przedstawił typy osobowości, uwarunkowania ich działania,  efektywne bodźce i instrumenty wspomagające rozwój kreatywności i zaangażowania pracowników. Dużo ożywienia i zaangażowania uczestników seminarium wprowadziło przeprowadzenie miniwarsztatu  metodą „burzy mózgów” związanych z poszukiwaniem rozwiązań w zakresie motywacji. Podobne metody działania należy wprowadzać na szerszą skale w działaniu instytutu zwłaszcza tam, gdzie należy uzyskać inne, odbiegające od obecnych i bardziej efektywne metody i sposoby pracy.

 

Zagadnienia naukowe


Problematyka naukowa realizowana była w dwóch segmentach wystąpieniach zaproszonych gości oraz prezentacji najbardziej wartościowych osiągnięć naukowych pracowników poszczególnych oddziałów Instytutu w okresie między seminarium w Sulejowie 2011 a tym zrealizowanym w Ameliówce 2012. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się prof. Dr hab. Inż. Małgorzata Lewandowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Krzysztof Fronc z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Profesor Lewandowska przedstawiła wykład Kompozyty z udziałem fazy ceramicznej w badaniach Wydziału Inżynierii Materiałowej wskazując w nim szereg osiągnięć badawczych uzyskanych w zespołach WIM PW (również te powstałe we współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych). Szczególne miejsce w jej wystąpieniu zajęły kompozyty do zastosowań stomatologicznych (ceramiczno-polimerowe na stałe wypełnienia oraz ZrO2  do odbudowy zębów), nanokompozyty metalowo-ceramiczne oraz problematyka ogniw paliwowych SOFC czy fuzji termojądrowych CFC/Mo/W.

Dr Fronc  natomiast omówił szeroko w swoim wystąpieniu zagadnienie Nanostruktury ceramiczne - nanowłókna i nanoproszki. Wytwarzanie i zastosowania. Część prowadzonych przez dr Fronca badań realizowanych jest także w ICiMB. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wyniki badań dr K.Fronca i zespołu IF PAN związane ze zjawiskami luminescencji wytworzonych przez nich nanomateriałow ceramicznych wprowadzanych do komórek nowotworowych i wywoływanie procesami fizycznymi zjawiska destrukcji tych komórek. Prowadzone w Instytucie Fizyki PAN badania wskazują realną szansę opracowania nowych skutecznych metod zwalczania chorób nowotworowych w sposób nieinwazyjny, mniej groźny dla pacjenta, a zwiększających szansę na pokonanie choroby. Należy trzymać kciuki za pełne powodzenie tych badań, których efekty mogą dać nadzieję, szansę i i skuteczny instrument w diagnostyce i terapii nowotworowej.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu przedstawiono na specjalnej sesji. Znalazły się wśród nich referaty następujących osób:

 • Materiały ogniotrwałe magnezjowo-chromitowe o podwyższonej odporności na wstrząsy termiczne - dr Jacek Podwórny – Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
 • Lotniczy hamulec ceramiczny z SiC - prof.ICiMB dr hab.inż. Adam Witek – Centrala Warszawa
 • Odtworzenie technologii Chassestaub - prof.PW dr hab. Paweł Bylina – Centrala Warszawa
 • Rentgenowskie dyfrakcyjne metody oznaczania stopnia inwersji w spinelach - dr Jacek Podwórny - Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
 • Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - dr inż. Tomasz Baran – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Kraków
 • Innowacyjne metody badawcze odpadów komunalnych po ich mechaniczno-biologicznym przetworzeniu - dr inż. Grzegorz Siemiątkowski, mgr Joanna Poluszyńska, mgr Maciej Paciorkowski – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych Opole.

Znaczne zróżnicowanie tematyki naukowej jaka jest realizowana w Instytucie powoduje, iż nie zawsze wszystkie osiągnięcia badawcze są dobrze znane pracownikom innych oddziałów instytutu. Prezentowane wystąpienia wzbudziły znaczne zainteresowanie słuchaczy, co zaowocowało także ożywiona dyskusją oraz pytaniami do referentów. Platforma naukowa jaka są seminaria instytutowe jeszcze raz pokazała swoja przydatność w wymianie informacji, tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych i upowszechnianiu osiągnięć naukowych.


Współpraca przemysł – nauka


Sesja poświęcona temu zagadnieniu zgromadziła przedstawicieli wybranych i blisko współpracujących od lat zakładów przemysłowych. Znaleźli się wśród nich przede wszystkim ci, którzy odpowiadają w tych zakładach za wdrożenia, postęp techniczny i innowacje, uczestniczą w studyjnych wyjazdach zagranicznych (na specjalistyczne targi i wystawy oraz do zakalców przemysłowych) – ergo ich wiedza o współczesnych trendach w postępie naukowo-technicznym jest szeroka i aktualna. Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeb rozwojowych współczesnego przemysłu i możliwych obszarów współpracy z Instytutem (także o dotychczasowych osiągnięciach i dokonaniach uzyskanych we współpracy z instytutem) podzielili się następujący referenci:

 • mgr inż. Zbigniew Woźniak - Główny Technolog - Ceramika PARADYŻ sp. z o.o. Założenia rozwoju współpracy pomiędzy Grupą Paradyż i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • mgr inż. Marian Darłak - Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju - Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Działania badawczo-rozwojowe o charakterze projektowym realizowane w Zakładach Magnezytowych ROPCZYCE SA. ,
 • Paweł Gambal KGHM Ecoren S.A Innowacyjne spoiwa mineralne z przekształcenia odpadów flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A. (prezentowała dr inż. Krystyna Rajczyk- OIPMB)
 • prof. Dr hab. Inż. Jan Deja w imieniu Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • mgr inż. Tomasz Abramowicz - Dyrektor Produkcji - Lico Mix,
 • mgr inż. Garus Krzysztof - Dyrektor ds. Produkcji - Cementownia Warta S.A. ,
 • mgr inż. Jarosław Rutczyński - Kierownik Rozwoju Dodatków do Cementu - Lafarge Cement S.A.

Wiedza przedstawicieli przemysłu o współczesnych trendach rozwojowych w ich obszarach aktywności gospodarczej jest bardzo ugruntowana i uporządkowana. Wystąpienia zaprezentowane przez nich w trakcie seminarium były bardzo interesujące i praktyczne.  Zakres potrzeb przemysłu i możliwej współpracy z instytutem jest bardzo szeroki. W wielu wystąpieniach sformułowano konkretne zadania czy rozwiązania technologiczne, których oczekuje przemysł. Istnieje zatem bardzo realna perspektywa dalszych możliwych działań w kierunku uzyskania wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przemysłu na projekty głownie w ramach Programu Badań Stosowanych. Od aktywności pracowników instytutu oraz ich kreatywności zależeć będzie jaką szeroką i zróżnicowaną oraz wartościową merytorycznie ofertę  składać będzie instytut do rozpatrzenia w kolejnych konkursach ogłaszanych przez NCBiR.

 

Dodatkową atrakcją pobytu w Górach Świętokrzyskich była zarówno wspaniała pogoda towarzysząca w trakcie jego trwania jak i wyprawa do podziemnej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. Jest to obiekt  klasy światowej, świadczący o wiodącej roli w Europie ośrodków górnictwa skalnego zlokalizowanych na terenie obecnej Polski. Obiekt godny polecenia do odwiedzin każdemu zainteresowanemu historia rozwoju cywilizacji ludzkiej oraz historii górnictwa i przetwórstwa skalnego.
Niewątpliwie ogólno instytutowe seminaria naukowe stały się już elementem tradycji i praktyki instytutowej. Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia związane z ich organizacją upoważniają do stwierdzeń, że istnieje potrzeba ich dalszej organizacji i doskonalenia formy oraz zakresu tematycznego.


Krzysztof Szamałek "Szkło i Ceramika" nr 5/2012

 

 

 

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Wpływ prekursora grafitowego na skład, morfologię i strukturę termicznie zredukowanego tlenku grafenu"

 GLIWICE 24.01.19

 "Badanie możliwości otrzymania bezołowiowego topnika do farb ceramicznych na szkło oświetleniowe i gospodarcze"

"Przegląd najnowszych osiągnięć branży ceramicznej"

 WARSZAWA 07.02.19

 "Problemy z wdrożeniem wymagań dokumentów normatywnych wprowadzonych w 2017 roku w obszarze badań gazów odlotowych na przykładzie oznaczenia stężenia objętościowego tlenu metodą paramagnetyczną"OPOLE 14.02.19

"Impregnacja wyrobów glinokrzemianowych układu syfonowego odlewania stal"


GLIWICE 28.02.19

 "Możliwości badawcze skaningowego mikroskopu elektronowego w analizie mikrostruktury materiałów budowlanych, szkła i ceramiki"

 

"Działania laboratorium jednostki notyfikowanej do Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu  wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późniejszymi zmianami"

"Wpływ odczynu kwasowo-zasadowego środowiska (pH) na stopień uwalniania metali ciężkich z materiałów budowlanych"

 

KRAKÓW 28.02.19

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013