Strona główna Aktualności

WYDARZENIA:

 

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

Aktualności
Brussels Innova 2011

Brussels Innova 2011

W sobotę 19 listopada zakończyły się 60. Jubileuszowe Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS  INNOVA 2011” poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Mimo dużej konkurencji 230 wystawców (w tym 95 polskich wynalazków) z 15 krajów zdobyliśmy dwa srebrne medale:

 
V Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

Science & Technology DaysZakład Środków Zdobniczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych skorzystał z możliwości zaprezentowania swojej oferty w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia - V Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód, które odbyło się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie w dniach 28-30 listopada 2011.

 
Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska „KARTA KRAKOWSKA 2000 – 10 LAT PÓŹNIEJ”,

Karta KrakowskaPrzedstawiciele Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej „KARTA KRAKOWSKA 2000 – 10 LAT PÓŹNIEJ”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 17-19 listopada. W specjalnym, towarzyszącym konferencji dwujęzycznym numerze Zeszytów Naukowych Politechniki Krakowskiej, ukaże się referat Aleksandry Skorek „Współczesny cement romański szansą dla odnowy architektury przełomu XIX i XX wieku”.

 
Złoty medal z wyróżnieniem na IWIS 2011

IWIS 2011W dniach 3-5 listopada 2011 roku w Centrum Kongresowo- Wystawienniczym hotelu Gromada w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji (International Warsaw Inwention Show) IWIS 2011.

 

W wystawie tej uczestniczyli pracownicy ICiMB, którzy zaprezentowali 6 innowacyjnych rozwiązań z tematyki dotyczącej materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, metalurgii, rolnictwa, przemysłu chemicznego i lotniczego.

 

 
Bezpłatne warsztaty praktyczne; Kraków 30.11.11

Głowa cementSerdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty praktyczne  „Materiały na bazie cementu romańskiego do konserwacji zabytkowej architektury”, które pozwolą Państwu zapoznać się z metodami pracy z zaprawami z cementu romańskiego. Warsztaty skierowane są konserwatorów zabytków, pracowników urzędów konserwatorskich, architektów, studentów,  wykonawców i firm budowlanych oraz innych zainteresowanych techniką odnowy zabytków.

 

 
Konferencja Techniczna "Szklane elewacje-teraz i w przyszłośći" Warszawa, 8 grudnia 2011

Swiat szkłaOddział Szkła i Materiałów Budowlanych weźmie udział w Konferencji Technicznej „Szklane elewacje – teraz i w przyszłości” organizowanej przez miesięcznik Świat Szkła w dniu 8 grudnia 2011  w Warszawie, gdzie wygłoszone zostają referaty:

 
POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI Z ICIMB !!!

Produkt_statuetkaInnowacyjna technologia wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji opracowana przez Centrum Badań Betonów CEBET została laureatem konkursu POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI w kategorii: technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej.

 
XVI edycja Targów Konserwatorskich „KONSERWACJE” 2011

Konserwacje 2011

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie został wyróżniony nagrodą "GRAND PRIX" XVI Targów Konserwatorskich "Konserwacje" 2011 w Toruniu za zaprawy tynkarskie do konserwacji i renowacji zabytków na bazie cementu romańskiego.

 
Małopolskie Targi Innowacji

Targi Innowacji

12 października 2011 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wziął udział w Małopolskich Targach Innowacji, które odbyły się w namiocie wystawienniczym na Małym Rynku w Krakowie.

 
7. Międzynarodowy Salon Wynalazków i Nowych Technologii "New Time"

Sewastopol 2011W dniach 22-24 września 2011 w Sewastopolu na Ukrainie odbył się 7. Międzynarodowy Salon Wynalazków i Nowych Technologii "New Time". Patronat nad wystawą objęły: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Departament Własności Intelektualnej Ukrainy, Ukraiński Instytut Własności Przemysłowej oraz Ukraińska Akademia Nauk.

 
VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego ZAKOPANE 2011

Polskie towarzystwo ceramiczne logo W dniach 22-25 września 2011 w Zakopanem odbyła się VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Przedmiotem konferencji były ostatnie osiągnięcia naukowe i technologiczne w obszarze materiałów ceramicznych.
Na program Konferencji składały się sesje referatowe i posterowe oraz specjalna sesja poświęcona prezentacji projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, dotyczących materiałów ceramicznych i kompozytowych.

 
5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego Betonu Komórkowego

Betan autoklawizowanyW dniach 14-17 września w Bydgoszczy odbyła się 5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego betonu Komórkowego "Zapewnienie zrównoważonego rozwoju". Konferencja odbyła się w Polsce z okazji 60-lecia uruchomienia produkcji betonu komórkowego w Polsce. Wcześniejsze Konferencje odbywały się w Wielkiej Brytanii (2005), Szwajcarii (1983 i 1992) oraz w Szwecji (1960).

 
Opolska Marka 2010

Opolska MarkaLABORATORIUM POMIARÓW PRZEMYSŁOWYCH Z OIMPIŚ LAUREATEM NAGRODY. W dniu 07.04.2011 r. nastąpiło uroczyste wręczenie Statuetek Opolskiej Marki 2010 przyznawanych w kategoriach: przedsiębiorstwo, usługa, usługa specjalistyczna, produkt specjalistyczny oraz eksport.

 
Geneva Inventions 2011

Geneva Inventions 2011Instytut zaprezentował swoje osiągnięcia na 39. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS OF GENEVA” (6-10 kwietnia).

 
XIV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2011”

ArchimedesW dniach 5-8 kwietnia 2011 odbywał się w Moskwie XIV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2011”. Jest to jedna z największych na świecie wystaw wynalazków i innowacji. W tym roku na wystawie promowało się 450 organizacji naukowych i przedsiębiorstw przemysłowych z 42 regionów Rosji i 18 innych krajów, w sumie zaprezentowano: 1070 wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych.

 
Medal w Seulu i Paryżu!

Kiwie 2011W dniach od 4 -7 maja 2011 roku w Seulu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Korea International Women’s Invention Exposition 2011. To wystawa skierowana do kobiet wynalazczyń. Jest wydarzeniem globalnym wspieranym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA).

 

 
XIV Miedzynarodowa Konferencja Hutnicza

Konferencja hutniczaW dniach 17-20.05.2011 r. w Wiśle-Jaworniku w hotelu Stok odbyła się: XIV Międzynarodowa Konferencja Hutnicza „Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” zorganizowana przez:

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 następna > ostatnia >>

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

 WARSZAWA 05.04.18

"Analiza zawartości chloru w próbkach stałych metodą chromatografii jonowej"

 

 OPOLE 12.04.18

 "Badania z zakresu sprężystości materiałów ogniotrwałych w podwyższonych temperaturach"

 

 GLIWICE 19.04.18

"Krajowe Oceny Techniczne"

 

"Zawartość metali ciężkich w cementach w zależności od stosowanych surowców do produkcji klinkieru"

 

"Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości cementu portlandzkiego i belitowego"KRAKÓW 26.04.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013