mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Instytut badawczy o nazwie Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, zwany dalej
„Instytutem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.
618), zwanej dalej „ustawą”;
2) zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1951 r. w sprawie
utworzenia Instytutu Technologii Krzemianów (M. P. z 1952 r. Nr A-1, poz. 27),
zmienionego Uchwałą Nr 546/54 Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Instytutu
Technologii Krzemianów w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki;
3) zarządzenia Nr 44/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20
marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod
nazwą: Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych zmienionego Zarządzeniem Nr 73/Org/95 Ministra
Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1995 r.;
4) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie
połączenia Instytutu Szkła i Ceramiki, Instytutu Materiałów Ogniotrwałych oraz Instytutu
Mineralnych Materiałów Budowlanych (Dz. U. Nr 146 poz. 1022);
5) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2009 r. w sprawie
połączenia Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz
Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów „Cebet” (Dz. U. Nr 195,
poz. 1509);
6) niniejszego statutu:   Statut ICiMB.pdf

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maciej Cekus
Dokument z dnia: 01.04.2011
Dokument oglądany razy: 7 557
Opublikował: Patrycja Turlej
Publikacja dnia: 11.02.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl