mapa strony   |   kontakt   |

Struktura organizacyjna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.04.2018

DYREKTOR
dr inż. Paweł Pichniarczyk
tel. +48 22 843 19 65
e-mail: sekretariat@icimb.pl

Strona internetowa: http://www.icimb.pl

Załącznik: Schemat organizacyjny ICiMB


Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

02-676 Warszawa, Postępu 9

p.o. Dyrektora Oddziału
dr inż. Artur Oziębło
tel. (+48) 22 843-19-65

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr Monika Malinowska
tel. (+48) 22 843-19-65

Zakład Technologii Betonów "CEBET"
Kierownik:
dr inż. Katarzyna Łaskawiec
tel.: +48 22 811 19 73
kom.: +48 731 731 446
e-mail: k.laskawiec@icimb.pl

Zakład Biomateriałów
p.o. Kierownika Zakładu:
dr inż. Zbigniew Jaegermann
tel.: +48 22 549 97 57
e-mail: z.jaegermann@icimb.pl

Z-ca Kierownika:
dr inż. Monika Biernat
tel.: +48 22 549 97 57
e-mail: m.biernat@icimb.pl


Zakład Ceramiki i Kompozytów
p.o. Kierownika Zakładu
dr inż. Krzysztof Perkowski
tel.: +48 22 549 97 78
e-mail: k.perkowski@icimb.pl


Zakład Certyfikacji
Kierownik:
mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
tel.: +48 22 549 97 04
e-mail: m.warda@icimb.pl

Laboratorium Badawcze
Kierownik:
mgr Agnieszka Ducka
tel.: +48 22 847 00 87
e-mail: a.ducka@icimb.pl, laboratorium@icimb.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Piotr Romanowski 
tel. +48 663 749 700
e-mail: p.romanowski@icimb.pl

Zakład Doświadczalny Środków Zdobniczych
Kierownik:
mgr inż. Małgorzata Marecka
tel.: +48 22 549 97 43
e-mail: m.marecka@icimb.pl

Z-ca Kierownika:
mgr inż. Barbara Synowiec
tel.: +48 22 853 70 76
e-mail: b.synowiec@icimb.pl

Zakład Doświadczalny Ceramiki Specjalnej
Kierownik:
mgr inż. Andrzej Łosiewicz
tel.: +48 22 549 97 26
e-mail: a.losiewicz@icimb.pl

Z-ca Kierownika
mgr inż. Tadeusz Jakubiuk
tel. +48 22 549 97 47
e-mail: t.jakubiuk@icimb.pl

Administracja

Sekretariat
Monika Dobrzyńska
tel.: +48 22 843 19 65 lub +48 22 843 52 96
e-mail: sekretariat@icimb.pl, info@icimb.pl

Dział Księgowo-Finansowy
Z-ca Gł. Księgowej ICiMB, Główna Księgowa Oddziału
mgr Patrycja Turlej
tel.: +48 22 843 19 40 lub +48 843 74 21 w. 135
e-mail: p.turlej@icimb.pl

Dział Kadrowo Organizacyjny
Kierownik:
Jolanta Szagun-Pachniewska
tel.: +48 22 843 74 21 w. 145
email: j.szagun@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
p.o. Kierownika Działu
mgr Monika Malinowska
tel: +48 22 549 97 10
e-mail: m.malinowska@icimb.pl
Z-ca Kierownika
mgr Bartosz Goryluk-Gierszewski
tel.: +48 22 549 97 86
e-mail: b.gierszewski@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
Kierownik:
Mariusz Lutyński
tel: +48 22 549 97 96;
e-mail: m.lutynski@icimb.pl


Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

Siedziba Oddziału:
45-641 Opole, ul. Oświęcimska 21

telefon: +48 77 456 32 01 do 06
fax: +48 77 456 26 61
email: info_opole@icimb.pl

Dyrekcja

p.o. Dyrektora Oddziału:
dr inż. Grzegorz Siemiątkowski
tel.: +48 77 456 22 07
+4877456 32 01 do 06
e-mail: info_opole@icimb.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Nauki i Wdrożeń:
dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. ICiMB
tel.: +48 77 456 22 07
+4877456 32 01 do 06
e-mail: info_opole@icimb.pl

Zakłady Badawcze

Zakład Inżynierii Materiałowej
Kierownik:
dr inż. Krystyna Rajczyk 
tel. +48 77 4563201 wew. 310
e-mail: k.rajczyk@icimb.pl

Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska
Kierownik:
dr inż. Wojciech Kalinowski
tel. +48 77 4563201 wew. 354
email: w.kalinowski@icimb.pl

Laboratorium

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska 
Kierownik: 
dr Joanna Poluszyńska 
tel. +48 77 4563201 wew. 356
j.poluszynska@icimb.pl

Kierownik Techniczny ds. Środowiska:
mgr Ewelina Ślęzak
tel.: +48 77 45 63 201 w. 353
e.slezak@icimb.pl

Kierownik Techniczny ds. Emisji w środowisku ogólnym i środowisku pracy:
mgr inż. Jan Kościanowski
tel.: +48 77 45 63 201 wew. 345
j.koscianowski@icimb.pl

Kierownik Techniczny ds.Inżynierii Materiałowej:
mgr inż. Grzegorz Rolka 
tel. +48 77 4563201 wew. 344
g.rolka@icimb.pl

Administracja
Główna Księgowa
mgr inż. Iwona Dyga
tel.: + 48 77 456 3201 wew. 347
e-mail: i.dyga@icimb.pl

Kadry
Ewa Karasiewicz
tel.: + 48 77 456 3201 wew. 322
e-mail: e.karasiewicz@icimb.pl

Organizacja i Planowanie

Izabela Jabłońska
tel.: + 48 77 456 3201 wew.344
e-mail: i.jablonska@icimb.pl

Wydawnictwo Prace ICiMB
dr inż. Ewa Głodek
tel.: +48 77 4563201 wew. 327
e-mail: e.glodek@icimb.pl

Zespół Produkcyjno-Techniczny
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Siemiątkowski
tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 331
e-mail: g.siemiatkowski@icimb.pl

Biblioteka
mgr inż. Iwona Marcjasz-Siemiątkowska
tel.: + 48 77 456 3201 wew. 309
e-mail: i.marcjasz2@icimb.plOddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Główna siedziba Oddziału:

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Telefony:
centrala: +48 12 683 79 00
sekretariat: +48 12 683 79 11
fax: +48 12 683 79 01
e-mail: info_krakow@icimb.pl

Adres Zakładu Technologii Szkła i Wydziału Szkła
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
Telefony:
centrala: +48 12 423 67 77
sekretariat: +48 12 423 55 04
e-mail: info2_krakow@icimb.pl

Dyrekcja

Z-ca Dyrektora Oddziału:
dr inż. Henryk Szeląg
tel.: +48 12 683 79 11
e-mail: sekretariat_krakow@icimb.pl

Zakłady Badawcze

Zakład Cementu
Kierownik:
dr inż. Tomasz Baran
tel.: 12 683 79 91
e-mail: t.baran@icimb.pl

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
Kierownik:
dr inż. Marzena Najduchowska
tel.: +48 12 683 79 96
kom.: +48 515 053 503
e-mail: m.najduchowska@icimb.pl

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Kierownik:
mgr inż. Małgorzata Niziurska
tel.: +48 12 683 79 77
kom.: +48 604 407 013
e-mail: m.niziurska@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych
Kierownik:
mgr inż. Tomasz Foszcz
tel.: 12 683 79 64
kom.: 661 944 695
e-mail: t.foszcz@icimb.pl

Zakład Technologii Szkła
Kierownik :
dr inż. Magda Kosmal
tel.: 12 423 67 77 wew. 147
kom.: 784 337 288
e-mail: m.kosmal@icimb.pl

Zakład Doświadczalny
Kierownik:
Andrzej Ronduda
tel.: +48 12 683 79 50
kom.:  +48 668 477 427
e-mail: a.ronduda@icimb.pl

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
Kierownik Ośrodka:
mgr inż. Piotr Zapolski
tel: +48 12 683 79 15
kom: +48 795 599 379
e-mail : p.zapolski@icimb.pl

Zakład Oceny Technicznej
Kierownik:
dr inż. Wojciech Drożdż
tel: +48 12 683 79 97
kom.: +48 606 220 254
e-mail: w.drozdz@icimb.pl

Administracja

Główna Księgowa
mgr Barbara Makowska
tel.: +48 12 683 79 03
e-mail: b.makowska@icimb.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik:
mgr Marta Gądek
tel.: +48 12 683 79 09
e-mail: m.gadek@icimb.pl


Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
Kierownik:
mgr Tadeusz Zając
tel.: +48 12 683 79 20
kom.: +48 602 475 221
e-mail: t.zajac@icimb.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji
Kierownik:
mgr Marta Potyran
tel.: +48 12 683 79 17
e-mail: m.potyran@icimb.pl


Główny Specjalista ds. Systemów Jakości
mgr inż. Paweł Lis
tel.: +48 12 683 79 39
e-mail: p.lis@icimb.pl


Dział Projektów i Marketingu
Kierownik:
mgr inż. Agata Wieczorek
tel.: +48 12 683 79 74
kom.: +48 602 473 390
e-mail: a.wieczorek@icimb.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
Adam Plutecki
tel.: +48 12 683 79 83
e-mail: a.plutecki@icimb.pl
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

44-100 Gliwice
ul. Toszecka 99
centrala: +48 32 270 18 01

Sekretariat:

tel.: +48 32 270 19 18
       +48 32 270 19 19
       +48 32 279 26 00
fax. +48 32 270 19 34

e-mail: sekretariat_gliwice@icimb.pl
info_gliwice@icimb.pl

Dyrekcja

p.o. Dyrektora Oddziału:
mgr inż. Agnieszka Szopa
tel. +48 32 279-26-00
e-mail: a.szopa@icimb.pl

p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału
dr hab. Jacek Podwórny
j.podorny@icimb.pl

Zakłady Badawcze

Zakład Technologii
Kierownik Zakładu:
dr inż Jerzy Czechowski
tel: +48 32 270-19-20
e-mail: j.czechowski@icimb.pl

p.o. Kierownika Zespołu ds. Wytwarzania
mgr inż. Andrzej Śliwa
tel: +48 32 270 18 33
e-mail: a.sliwa@icimb.pl

Zakład Kompozytów i Komputerowego Wspomagania Technologii
mgr inż. Wojciech Danek
tel: +48 32 270 18 59
e-mail: w.danek@icimb.pl

Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
Kierownik:
dr inż. Katarzyna Stec
tel. +48 32 270 18 98, tel/fax. +48 32 270 18 17
e-mail: k.stec@icimb.pl

Dział Produkcyjny
Kierownik:
mgr inż. Grzegorz Nowak
Tel./Fax: +48 32 270 18 42
e-mail: g.nowak@icimb.pl

Dział Technologiczny
Kierownik:
mgr inż. Teresa Śliwa
tel. +48 32 270 18 62
e-mail: t.sliwa@icimb.pl

Administracja

Główny Księgowy
mgr Krzysztof Ociepczyk
tel. +48 32 270-19-15
e-mail: ksiegowy_gliwice@icimb.pl

Dział Koordynacji i Planowania Prac Naukowo-Badawczych
Kierownik:
mgr Mirosława Zakrzewska-Janik
tel. +48 32 270 18 10
e-mail: m.janik@icimb.pl

Dział Marketingu
Kierownik:
Paweł Głowienkowski
Tel.+48 32 270 19 77
e-mail: p.glowienkowski@icimb.pl
marketing_gliwice@icibm.pl

Dział Logistyki
Kierownik
mgr inż. Anna Iwan
Tel.:  +48 32 270 18 58
          +48 32 270 19 05
e-mail: a.iwan@icimb.pl

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Biblioteka
Kierownik:
mgr inż. Maria Nosek
tel.: +48 32 270 18 56
e-mail: m.nosek@icimb.plPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Patryk Weisser
Dokument z dnia: 11.09.2015
Dokument oglądany razy: 13 969
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 10.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl