mapa strony   |   kontakt   |

Struktura organizacyjna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 04.10.2018

Dyrektor:
dr inż. Paweł Pichniarczyk
tel. +48 22 843 19 65
e-mail: sekretariat@icimb.pl

Główna Księgowa:
mgr Barbara Makowska
tel.: +48 12 683 79 03
e-mail: b.makowska@icimb.pl

Strona internetowa: http://www.icimb.pl

Załącznik: Schemat organizacyjny ICiMB


Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

02-676 Warszawa, Postępu 9

Dyrekcja:

Dyrektor Oddziału
dr inż. Artur Oziębło
tel. (+48) 22 843-19-65

Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr Monika Malinowska
tel. (+48) 22 843-19-65

Zakłady:

Zakład Technologii Betonów "CEBET"
Kierownik:
dr inż. Katarzyna Łaskawiec
tel.: +48 22 811 19 73
kom.: +48 731 731 446
e-mail: k.laskawiec@icimb.pl

Zakład Biomateriałów
Kierownik Zakładu:
dr inż. Zbigniew Jaegermann
tel.: +48 22 549 97 57
e-mail: z.jaegermann@icimb.pl

Z-ca Kierownika:
dr inż. Monika Biernat
tel.: +48 22 549 97 57
e-mail: m.biernat@icimb.pl

Zakład Ceramiki i Kompozytów
p.o. Kierownika Zakładu
dr inż. Krzysztof Perkowski
tel.: +48 22 549 97 78
e-mail: k.perkowski@icimb.pl

Zakład Certyfikacji
Kierownik:
mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
tel.: +48 22 549 97 04
e-mail: m.warda@icimb.pl

Laboratorium Badawcze
Kierownik:
mgr Agnieszka Ducka
tel.: +48 22 847 00 87
e-mail: a.ducka@icimb.pl, laboratorium@icimb.pl

Z-ca Kierownika 
mgr inż. Piotr Romanowski 
tel. +48 663 749 700
e-mail: p.romanowski@icimb.pl

Zakład Doświadczalny Środków Zdobniczych
p.o. Kierownika:
mgr inż. Roman Gebel
tel.: +48 22 549 97 25
e-mail: r.gebel@icimb.pl

Z-ca Kierownika:
mgr inż. Małgorzata Marecka
tel.: +48 22 549 97 43
e-mail: m.marecka@icimb.pl

Z-ca Kierownika:
mgr inż. Barbara Synowiec
tel.: +48 22 549 97 25
e-mail: b.synowiec@icimb.pl

Zakład Doświadczalny Ceramiki Specjalnej
Kierownik:
mgr inż. Andrzej Łosiewicz
tel.: +48 22 549 97 26
e-mail: a.losiewicz@icimb.pl

Z-ca Kierownika
mgr inż. Tadeusz Jakubiuk
tel. +48 22 549 97 47
e-mail: t.jakubiuk@icimb.pl

Administracja:

Sekretariat
Monika Dobrzyńska
tel.: +48 22 843 19 65 lub +48 22 843 52 96
e-mail: sekretariat@icimb.pl, info@icimb.pl

Dział Księgowo-Finansowy
Z-ca Gł. Księgowej ICiMB, Główna Księgowa Oddziału
mgr Patrycja Turlej
tel.: +48 22 843 19 40 lub +48 843 74 21 w. 135
e-mail: p.turlej@icimb.pl

Dział Kadrowo Organizacyjny
Kierownik:
Jolanta Szagun-Pachniewska
tel.: +48 22 843 74 21 w. 145
email: j.szagun@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
Z-ca Kierownika
mgr Bartosz Goryluk-Gierszewski
tel.: +48 22 549 97 86
e-mail: b.gierszewski@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
Kierownik:
Mariusz Lutyński
tel: +48 22 549 97 96;
e-mail: m.lutynski@icimb.pl

Zakład Obsługi Technicznej
Kierownik:
mgr inż. Leszek Wach
tel. +48 601 355 183
e-mail: l.wach@icimb.plOddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

45-641 Opole, ul. Oświęcimska 21

tel.: +48 77 456 32 01 do 06
fax: +48 77 456 26 61
email: info_opole@icimb.pl

Dyrekcja:

Dyrektor Oddziału:
dr inż. Grzegorz Siemiątkowski
tel.: +48 77 456 22 07
+4877456 32 01 do 06
e-mail: info_opole@icimb.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału:
dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. ICiMB
tel.: +48 77 456 22 07
+4877456 32 01 do 06
e-mail: info_opole@icimb.pl

Zakłady Badawcze:

Zakład Inżynierii Materiałowej
Kierownik:
dr inż. Krystyna Rajczyk 
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 310
e-mail: k.rajczyk@icimb.pl

Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska
p.o. Kierownik:
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 354
email: e.glodek@icimb.pl

Laboratorium:

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska 
Kierownik: 
dr Joanna Poluszyńska 
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 356
j.poluszynska@icimb.pl

Kierownik Techniczny ds. Środowiska:
mgr Ewelina Ślęzak
tel.: +48 77 45 63 201 w. 353
e.slezak@icimb.pl

Kierownik Techniczny ds. Emisji w środowisku ogólnym i środowisku pracy:
mgr inż. Jan Kościanowski
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 345
j.koscianowski@icimb.pl

Kierownik Techniczny ds.Inżynierii Materiałowej:
mgr inż. Grzegorz Rolka 
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 344
g.rolka@icimb.pl

Certyfikacja:

Zakład Certyfikacji
kierownik:
mgr inż. Michał Lenkiewicz
tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 320
e-mail: m.lenkiewicz@icimb.pl

Produkcja:

Zespół Produkcyjno-Techniczny
Józef Okos
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 316
e-mail: info_opole@icimb.pl

Centrum Transferu Innowacji:

- w zakresie marketingu oraz realizacji projektów
  mgr Izabela Jabłońska
  tel.: +48 77 456 32 01 wew 349
  e-mail: i.jablonska@icimb.pl

- w zakresie planowania i informacji naukowo-technicznej, potencjału kadrowego
  Oddziału oraz archiwum i akt bieżacych
mgr inż. Iwona Marcjasz-Siemiątkowska
  tel.: +48 77 456 32 01 wew. 309, 322
  e-mail: i.marcjasz2@icimb.pl

- w zakresie upowszechniania informacji oraz obsługi informatycznej Oddziału
mgr inż. Zbigniew Adamczyk
  tel.: +48 77 456 32 01 wew. 307
  e-mail: z.adamczyk@icimb.pl

- Wydawnictwo "Prace ICiMB"
  dr inż. Ewa Głodek-Bucyk
  tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 354
  e-mail: e.glodek@icimb.pl

Administracja:

Dział Księgowo-Finansowy
kierownik:
mgr inż. Iwona Dyga
tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 347
e-mail: i.dyga@icimb.pl

Dział Obsługi Administracyjnej i Organizacji:

- w zakresie organizacji pracy
  mgr Izabela Jabłońska
  tel.: + 48 77 456 3201 wew.344
  e-mail: i.jablonska@icimb.pl

- w zakresie administrowania mieniem Oddziału
  mgr inż. Rafał Dulęba
  tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 357
  e-mail: r.duleba@icimb.pl

- w zakresie prowadzenia sekretariatu
  Benedykta Kessler
  tel.: +48 77 456 32 01 wew. 302
  e-mail: info_opole@icimb.pl

Samodzielne stanowiska:

Specjalista ds. Jakości
mgr inż. Anna Rolka
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 343
e-mail: a.rolka@icimb.plOddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Główna siedziba Oddziału:

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

centrala: +48 12 683 79 00
sekretariat: +48 12 683 79 11
fax: +48 12 683 79 01
e-mail: info_krakow@icimb.pl

Adres Zakładu Technologii Szkła i Wydziału Szkła:

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

centrala: +48 12 423 67 77
sekretariat: +48 12 423 55 04
e-mail: info2_krakow@icimb.pl

Dyrekcja:

p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału
mgr inż. Małgorzata Niziurska
tel. 12 683 79 11
e-mail: m.niziurska@icimb.pl

Zakłady Badawcze:

Zakład Cementu
Kierownik:
dr inż. Tomasz Baran
tel.: 12 683 79 91
e-mail: t.baran@icimb.pl

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
Kierownik:
dr inż. Marzena Najduchowska
tel.: +48 12 683 79 96
kom.: +48 515 053 503
e-mail: m.najduchowska@icimb.pl

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
p.o. Kierownika Zakładu:
mgr inż. Michał Wieczorek
tel.: 12 683 79 79
e-mail: m.wieczorek@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych
Kierownik:
mgr inż. Tomasz Foszcz
tel.: 12 683 79 64
kom.: 661 944 695
e-mail: t.foszcz@icimb.pl

Zakład Technologii Szkła (ul. Lipowa 3)
Kierownik :
dr inż. Magda Kosmal
tel.: 12 423 67 77 wew. 147
kom.: 784 337 288
e-mail: m.kosmal@icimb.pl

Zakład Doświadczalny
Kierownik:
Andrzej Ronduda
tel.: +48 12 683 79 50
kom.:  +48 668 477 427
e-mail: a.ronduda@icimb.pl

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
Kierownik Ośrodka:
mgr inż. Piotr Zapolski
tel: +48 12 683 79 15
kom: +48 795 599 379
e-mail : p.zapolski@icimb.pl

Zakład Oceny Technicznej
Kierownik:
dr inż. Wojciech Drożdż
tel: +48 12 683 79 97
kom.: +48 606 220 254
e-mail: w.drozdz@icimb.pl

Administracja:

Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik:
mgr Marta Gądek
tel.: +48 12 683 79 09
e-mail: m.gadek@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
Kierownik:
mgr Tadeusz Zając
tel.: +48 12 683 79 20
kom.: +48 602 475 221
e-mail: t.zajac@icimb.pl

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji
Kierownik:
mgr Marta Potyran
tel.: +48 12 683 79 17
e-mail: m.potyran@icimb.pl

Główny Specjalista ds. Systemów Jakości
mgr inż. Paweł Lis
tel.: +48 12 683 79 39
e-mail: p.lis@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
Kierownik:
mgr inż. Agata Wieczorek
tel.: +48 12 683 79 74
kom.: +48 602 473 390
e-mail: a.wieczorek@icimb.pl

Samodziely Referent ds. Informatyki
Adam Plutecki
tel.: +48 12 683 79 83
e-mail: admin@icimb.plOddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99

centrala: +48 32 270 18 01

Sekretariat:

tel.: +48 32 270 19 18
       +48 32 270 19 19
       +48 32 279 26 00
fax. +48 32 270 19 34
e-mail: sekretariat_gliwice@icimb.pl
e-mail: info_gliwice@icimb.pl

Dyrekcja:

Dyrektor Oddziału:
mgr inż. Agnieszka Szopa
tel. +48 32 279-26-00
e-mail: a.szopa@icimb.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału:
dr hab. Jacek Podwórny
e-mail: j.podworny@icimb.pl

Zakłady:

Zakład Technologii Materiałów Ogniotrwałych
Kierownik:
dr inż  Katarzyna Stec
tel: +48 32 270 18 98
e-mail: k.stec@icimb.pl

Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny
mgr inż. Andrzej Śliwa
tel: +48 32 270 18 33
e-mail: a.sliwa@icimb.pl

Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny
mgr inż. Jerzy Witek
tel: +48 32 270 18 12
e-mail: j.witek@icimb.pl

Zakład Doświadczalny
Kierownik:
mgr inż. Grzegorz Nowak
Tel./Fax: +48 32 270 18 42
e-mail: g.nowak@icimb.pl

mgr inż. Marek Watoła
tel. +48 32 270 18 30
e-mail: m.watola@icimb.pl

Beata Kołakowska
tel. +48 32 270 18 48
e-mail: b.kolakowska@icimb.pl

Dział Technologiczny i Kontroli Jakości
Kierownik:
mgr inż. Teresa Śliwa
tel. +48 32 270 18 62
e-mail: t.sliwa@icimb.pl

Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
Kierownik:
dr inż. Katarzyna Stec
tel. +48 32 270 18 98
e-mail: k.stec@icimb.pl, lab_gliwice@icimb.pl

Pozostałe osoby do kontaktu:

dr inż. Renata Suwak
tel. +40 32 270 18 39
e-mail: r.suwak@icimb.pl

dr inż. Anna Gerle
tel. +48 32 270 19 92
e-mail: a.gerle@icimb.pl

mgr inż. Dominika Foryś
tel. +48 32 270 18 99
e-mail: d.forys@icimb.pl

Administracja:

Dział Księgowo-Finansowy

Główny Księgowy Oddziału
mgr Alicja Krystoń
tel. +48 32 270 19 15
e-mail: a.kryston@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
Kierownik:
mgr Mirosława Zakrzewska-Janik
tel. +48 32 270 18 10
e-mail: m.janik@icimb.pl

Zespół Doradców Naukowo-Technicznych
dr inż. Jerzy Czechowski
tel. +48 32 270 19 20
e-mail: j.czechowski@icimb.pl

Dział Kadrowo-Organizacyjny
Aneta Godlewska
tel. +48 32 270 19 21
e-mail: kadry_gliwice@icimb.pl

mgr Monika Watoła
tel. +48 32 270 19 09
e-mail: b.watola@icimb.pl

Dział Logistyki
Kierownik:
mgr Krystyna  Jastrowicz
tel.: +48 32 270 19 05
e-mail:  k.jastrowicz@icimb.pl

Sprzedaż
Helena Modzelewska
tel. +48 32 270 18 32, 270 18 22
e-mail: h.modzelewska@icimb.pl

Przygotowanie ofert i realizacja zamówień
Beata Kucharska
tel. +48 32 270 18 28
e-mail: b.kucharska@icimb.pl

Anna Schuetz
tel. +48 32 270 18 34
e-mail: a.schuetz@icimb.pl

Zakupy
mgr Aleksadra Borecka
tel. +48 32 18 58
e-mail: a.borecka@icimb.pl

Iwona Bobowska
tel. +48 32 270 19 59
e-mail: i.bobowska@icimb.pl

Dział Techniczny
mgr inż. Waldemar Cieślik
tel: + 48 32 270 18 45
e-mail: w.cieslik@icimb.pl

Informacja Naukowo-Techniczna/Biblioteka
mgr inż. Maria Nosek
tel.: +48 32 270 18 56
e-mail: m.nosek@icimb.plPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Patryk Weisser
Dokument z dnia: 11.09.2015
Dokument oglądany razy: 14 419
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 04.10.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl