mapa strony   |   kontakt   |

Organy Instytutu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 06.12.2018

Organami Instytutu są:

1. DYREKTOR

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
tel. (+48 22) 843 19 65
e-mail: sekretariat@icimb.pl

Dyrektora Instytutu powołuje minister sprawujący nadzór nad Instytutem. Dyrektor reprezentuje Instytut i kieruje Instytutem, a w szczególności:

  • ustala plany działalności Instytutu,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem Instytutu, i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem tych, które należą do zakresu działania Rady Naukowej,

2. RADA NAUKOWA
Rada Naukowa Instytutu składa się z 26 członków. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa Instytutu wybierana jest na okres 4 lat zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o instytutach badawczych oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

Rada Naukowa Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (kadencja 2017-2021)

1. prof. dr hab. inż. JERZY LIS, AGH w Krakowie
    (Przewodniczący Rady Naukowej)

2. prof. dr hab. inż. TADEUSZ KULIK Politechnika Warszawska
    (Z-ca Przewodniczącego)

3. prof. dr hab. inż. WIESŁAW KURDOWSKI ICiMB OSiMB w Krakowie
    (Z-ca Przewodniczącego)

4. prof. dr hab. inż. ANDRZEJ OLSZYNA ICiMB OCiB w Warszawie
    (Z-ca Przewodniczącego)

5. mgr inż. ZBIGNIEW ADAMCZYK ICiMB OIPMB w Opolu

6. prof. dr hab. inż. ANDRZEJ BUCHACZ Politechnika Śląska

7. dr hab. prof. ICiMB CECYLIA DZIUBAK ICiMB OCiB w Warszawie

8. dr KRZYSZTOF FRONC Instytut Fizyki PAN

9. dr hab. inż. prof. ICiMB MAREK GAWLICKI ICiMB OIPMB w Opolu

10. dr inż. MAGDALENA GIZOWSKA ICiMB OCiB w Warszawie

11. mgr KATARZYNA KLIMOWICZ Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.

12. mgr ROMAN KOSIŃSKI

13. dr hab. inż. prof. AGH WALDEMAR KORZENIOWSKI AGH w Krakowie

14. prof. dr hab. STANISŁAW KRUKOWSKI Instytut Wysokich Ciśnień PAN

15. mgr MAREK MAŁECKI SOLBET Sp. z o.o.

16. mgr inż. MAŁGORZATA MARECKA ICiMB OCiB w Warszawie

17. dr hab. inż. prof. PW DARIUSZ OLESZAK Politechnika Warszawska

18. dr hab. prof. ICiMB JACEK PODWÓRNY ICiMB OMO w Gliwicach

19. dr inż. PAWEŁ PICHNIARCZYK ICiMB OSiMB w Krakowie

20. dr inż. KRYSTYNA RAJCZYK   ICiMB OIPMB w Opolu

21. dr inż.  KATARZYNA STEC ICiMB OMO w Gliwicach

22. dr hab. inż. prof. WAT LUCJAN ŚNIEŻEK Wojskowa Akademia Techniczna

23. mgr JAN ŚWIĄTEK Związek Pracodawców „ Polskie Szkło”

24. dr inż. ANNA TĘPIŃSKA-MARCINEK Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

25. mgr inż. MICHAŁ WIECZOREK ICiMB OSiMB w Krakowie

26. mgr inż. JERZY WITEK ICiMB OMO w Gliwicach

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Maciej Cekus
Dokument z dnia: 07.05.2014
Dokument oglądany razy: 10 192
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 06.12.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl