mapa strony   |   kontakt   |

Informacje prawne o BIP

Wersja archiwalna zmieniona dnia 24.03.2009

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krystyna Majewska
Dokument z dnia: 16.02.2009
Dokument oglądany razy: 156 218
Opublikował: Krystyna Majewska
Publikacja dnia: 24.03.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl