mapa strony   |   kontakt   |

Struktura organizacyjna

Dyrektor: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
tel.: +48 22 843 19 65
e-mail: sekretariat@icimb.pl

z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju: dr inż. Małgorzata Niziurska
tel.: 12 683 79 11
e-mail: m.niziurska@icimb.pl

z-ca Dyrektora ds. Finansowych: dr inż.  Agnieszka Szopa
tel.: 32 270 19 18
e-mail: a.szopa@icimb.pl

Pełnomocnik Dyrektora:

mgr inż. Paweł Lis
tel.: 12 683 79 39,
tel. kom.: 691 929 299
e-mail: p.lis@icimb.pl

Zakład Certyfikacji i Normalizacji

Zakład w Krakowie:
mgr inż. Piotr Zapolski
tel.: 12 683 79 15, p.zapolski@icimb.pl

Zakład w Warszawie:
mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
tel.: 22 549 97 04, m.warda@icimb.pl

Zakład Oceny Technicznej

dr inż. Karolina Łączka
tel.: 12 683 79 97
e-mail: k.laczka@icimb.pl

Zespół ds. Księgowo-Finansowych:

Główna Księgowa: mgr Barbara Makowska
tel.: 12 683 79 03
e-mail: b.makowska@icimb.pl

Z-ca Głównej Księgowej: mgr Patrycja Turlej
tel.: 22 549 97 35
e-mail: p.turlej@icimb.pl

Zespół ds. Kadrowo-Organizacyjnych:

Jolanta Szagun-Pachniewska
tel.: 22 843 74 21 w. 145
e-mail: j.szagun@icimb.pl

mgr Marta Potyran
tel.: 12 683 79 17
e-mail: m.potyran@icimb.pl

Zespół ds. Projektów i Marketingu:

mgr inż. Agata Wieczorek
tel.: 12 683 79 74
e-mail: a.wieczorek@icimb.pl

mgr Bartosz Goryluk-Gierszewski
tel. 22 549 97 86
e-mail: b.gierszewski@icimb.pl

Strona internetowa: http://www.icimb.pl

Załącznik: Schemat organizacyjny ICiMB


Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

02-676 Warszawa, Postępu 9

Dyrekcja:

Dyrektor Oddziału Instytutu
mgr inż. Barbara Chruściel
tel. (+48) 22 843-19-65

Zakłady:

Zakład Technologii Betonów "CEBET"
kierownik: dr inż. Katarzyna Łaskawiec
tel.: +48 22 811 19 73
kom.: +48 731 731 446
e-mail: k.laskawiec@icimb.pl

Zakład Biomateriałów

kierownik: dr inż. Monika Biernat
tel.: +48 22 549 97 57
e-mail: m.biernat@icimb.pl

Zakład Ceramiki i Kompozytów
p.o. Kierownika Zakładu: dr inż. Krzysztof Perkowski
tel.: +48 22 549 97 78
e-mail: k.perkowski@icimb.pl

Zakład Certyfikacji i Normalizacji w Warszawie
kierownik: mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska
tel.: +48 22 549 97 04
e-mail: certyfikacja@icimb.pl, m.warda@icimb.pl

Laboratorium Badawcze
kierownik: mgr Agnieszka Ducka
tel.: +48 22 847 00 87
e-mail: a.ducka@icimb.pl, laboratorium@icimb.pl

Zakład Doświadczalny Środków Zdobniczych
p.o. Kierownika: mgr inż. Roman Gebel
tel.: +48 22 549 97 25
e-mail: r.gebel@icimb.pl

Zakład Doświadczalny Ceramiki Specjalnej
kierownik: mgr inż. Andrzej Łosiewicz
kom.: 601 295 855
e-mail: a.losiewicz@icimb.pl

Administracja:

Sekretariat
Izabela Cićkiewicz
tel.: +48 22 843 19 65 lub +48 22 843 52 96
e-mail: sekretariat@icimb.pl

Dział Księgowo-Finansowy
z-ca Gł. Księgowej ICiMB, Główna Księgowa Oddziału: mgr Patrycja Turlej
tel.: +48 549 97 35
e-mail: p.turlej@icimb.pl

Dział Kadrowo Organizacyjny
kierownik: Jolanta Szagun-Pachniewska
tel.: +48 22 843 74 21 w. 145
email: j.szagun@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
Kierownik: mgr Bartosz Goryluk-Gierszewski
tel.: +48 22 549 97 86
e-mail: b.gierszewski@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
kierownik: Mariusz Lutyński
kom.: 691 929 288
e-mail: m.lutynski@icimb.pl

Magazyn: 22 843 74 21 w. 240
e-mail: magazyn@icimb.pl

Zakład Obsługi Technicznej
kierownik: mgr inż. Leszek Wach
tel. +48 601 355 183
e-mail: l.wach@icimb.pl

Specjalista ds. BHP
Aleksandra Staniewska
tel.: +48 22 549 97 91Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

45-641 Opole, ul. Oświęcimska 21

tel.: +48 77 456 32 01 do 06
fax: +48 77 456 26 61
email: info_opole@icimb.pl

Dyrekcja:

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu
dr inż. Katarzyna Stec
tel.: +48 77 456 22 07
+48 77 456 32 01 do 06
e-mail: info_opole@icimb.pl

Zakłady Badawcze:

Zakład Inżynierii Materiałowej
kierownik: dr inż. Krystyna Rajczyk 
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 310
e-mail: k.rajczyk@icimb.pl

Adiunkt, Główny Specjalista z zakresu inżynierii materiałowej:
dr inż. Krystyna Rajczyk
tel.: 77 456 32 01 wew. 310
e-mail: k.rajczyk@icimb.pl

mgr inż. Daria Gąsior
tel.: 77 456 32 01 wew. 305
e-mail: d.gasior@icimb.pl

Zakład Inżynierii Procesowej i Środowiska
p.o. kierownik: dr inż. Ewa Głodek-Bucyk
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 354
email: e.glodek@icimb.pl

Laboratorium:

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska 
kierownik: dr Joanna Poluszyńska 
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 356
j.poluszynska@icimb.pl

Sekcja badań ds. inżynierii materiałowej
Specjalista ds. jakości: mgr inż. Anna Rolka
tel.: 77 456 32 01 wew. 343
e-mail: a.rolka@icimb.pl

Kierownik techniczny ds. inżynierii materiałowej: mgr inż. Grzegorz Rolka
tel.: 77 456 32 01 wew. 344
e-mail: g.rolka@icimb.pl

Sekcja badań ds. środowiska
Specjalista ds. jakości: mgr inż. Anna Rolka
tel.: 77 456 32 01 wew. 343
e-mail: a.rolka@icimb.pl

Kierownik techniczny ds. środowiska: mgr Ewelina Ślęzak
tel.: 77 456 32 01 wew. 353
e-mail: e.slezak@icimb.pl

Sekcja badań ds. emisji
Specjalista ds. jakości: mgr inż. Anna Rolka
tel.: 77 456 32 01 wew. 343
e-mail: a.rolka@icimb.pl

Kierownik techniczny ds. emisji: mgr inż. Jan Kościanowski
tel.: 77 456 32 01 wew. 345
e-mail: j.koscianowski@icimb.pl

CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI

P.o. kierownika Centrum Transferu Informacji: mgr inż. Zbigniew Adamczyk
tel.: 77 456 32 01
e-mail: z.adamczyk@icimb.pl

W zakresie organizacji, zarządzania oraz realizacji projektów: mgr Izabela Jabłońska
tel.: 77 456 32 01 wew. 349
e-mail: i.jablonska@icimb.pl

W zakresie planowania i informacji naukowo-technicznej, potencjału kadrowego Oddziału oraz archiwum i akt bieżących:
mgr inż. Iwona Marcjasz-Siemiątkowska
tel.: 77 456 32 01 wew. 309
e-mail: i.marcjasz2@icimb.pl

Wydawnictwo "Prace ICiMB"
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk
tel.: 77 456 32 01 wew. 354
e-mail: e.glodek@icimb.pl

Produkcja:

Zespół Produkcyjno-Techniczny
Józef Okos
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 316
e-mail: info_opole@icimb.pl

Administracja:

Dział Księgowo-Finansowy
kierownik: mgr inż. Iwona Dyga
tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 347
e-mail: i.dyga@icimb.pl

Dział Obsługi Administracyjnej i Organizacji:

- w zakresie organizacji pracy
  mgr Izabela Jabłońska
  tel.: + 48 77 456 3201 wew.344
  e-mail: i.jablonska@icimb.pl

- w zakresie administrowania mieniem Oddziału
  mgr inż. Rafał Dulęba
  tel.: + 48 77 456 32 01 wew. 357
  e-mail: r.duleba@icimb.pl

- w zakresie prowadzenia sekretariatu
  Benedykta Kessler
  tel.: +48 77 456 32 01 wew. 302
  e-mail: info_opole@icimb.pl

Samodzielne stanowiska:

Specjalista ds. Jakości
mgr inż. Anna Rolka
tel.: +48 77 456 32 01 wew. 343
e-mail: a.rolka@icimb.plOddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Główna siedziba Oddziału:

31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

centrala: +48 12 683 79 00
sekretariat: +48 12 683 79 11
fax: +48 12 683 79 01
e-mail: info_krakow@icimb.pl

Adres Zakładu Technologii Szkła i Wydziału Szkła:

30-702 Kraków, ul. Lipowa 3

centrala: +48 12 423 67 77
sekretariat: +48 12 423 55 04
e-mail: info2_krakow@icimb.pl

Dyrekcja:

p.o. Dyrektora Oddziału
mgr inż. Michał Wieczorek
tel. 12 683 79 11
e-mail: m.wieczorek@icimb.pl

Zakłady Badawcze:

Zakład Cementu
kierownik: dr inż. Tomasz Baran
tel.: 12 683 79 91
kom.: 691 929 277
e-mail: t.baran@icimb.pl

Zastępca Kierownika: mgr inż. Bogumiła Duszak
tel.: 12 683 79 93
e-mail: b.duszak@icimb.pl

Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw
kierownik: dr inż. Marzena Najduchowska
tel.: +48 12 683 79 96
kom.: +48 515 053 503
e-mail: m.najduchowska@icimb.pl

Zastępca Kierownika: mgr inż. Jerzy Balacha
tel.: 12 683 79 36, 12 683 79 46
e-mail: j.balacha@icimb.pl

Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej
Kierownik Zakładu: mgr inż. Michał Wieczorek
tel.: 12 683 79 79
e-mail: m.wieczorek@icimb.pl

Zastępca Kierownika Zakładu: mgr inż. Klaudiusz Borkowicz
tel.: 12 683 79 78
e-mail: k.borkowicz@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych
kierownik: mgr inż. Tomasz Foszcz
tel.: 12 683 79 64
kom.: 661 944 695
e-mail: t.foszcz@icimb.pl

Zastępca Kierownika Zakładu: mgr Pelagia Laska-Józefczak
tel.: 12 683 79 85
e-mail: p.laska@icimb.pl

Zakład Technologii Szkła (ul. Lipowa 3)
kierownik: dr inż. Magda Kosmal
tel.: 12 423 67 77 wew. 147
kom.: 784 337 288
e-mail: m.kosmal@icimb.pl

Zastępca Kierownika: mgr inż. Anna Balon-Wróbel
tel.: 12 423 67 77 wew. 187
e-mail: a.wrobel@icimb.pl

Zakład Doświadczalny
kierownik: Andrzej Ronduda
tel.: +48 12 683 79 50
kom.:  +48 668 477 427
e-mail: a.ronduda@icimb.pl

Zastępca Kierownika Zakładu: inż. Tomasz Grząbel
tel.: 12 683 79 53
kom.: 602 675 677
e-mail: t.grzabel@icimb.pl

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji
Kierownik Ośrodka: mgr inż. Piotr Zapolski
tel: +48 12 683 79 15
kom: +48 795 599 379
e-mail : p.zapolski@icimb.pl

Zakład Oceny Technicznej
kierownik: dr inż. Karolina Łączka
tel: +48 12 683 79 97
kom.: +48 606 220 254
e-mail: k.laczka@icimb.pl

Centrum Szkła i Ceramiki
kierownik: mgr Aleksandra Skorek
tel.: 12 423 67 81
kom.: 731 731 433
e-mail: a.skorek@icimb.pl

Centrum Transferu Wiedzy
kierownik: dr Grzegorz Adamski
tel.: 12 683 79 92
kom.: 691 397 021
e-mail: ctw@icimb.pl
Kontakt z przedsiębiorcami:
tel.: 12 683 79 74, 12 683 79 28

Administracja:

Główna Księgowa Instytutu, Głowna Księgowa Oddziału
mgr Barbara Makowska
tel.: 12 683 79 03
e-mail: b.makowska@icimb.pl

Dział Finansowo-Księgowy
kierownik: mgr Marta Gądek
tel.: +48 12 683 79 09
e-mail: m.gadek@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
Kierownik Działu: mgr Tadeusz Zając
tel.: 12 683 79 20
kom.: 602 475 221
e-mail: t.zajac@icimb.pl

W zakresie materiałów budowlanych: Renata Sokołowska
tel.: 12 683 79 75
fax.: 12 683 79 26
e-mail: sprzedaz_krakow@icimb.pl

W zakresie szkła i ceramiki: Wojciech Tyrański
tel.: 12 423 67 77 wew. 289
e-mail: w.tyranski@icimb.pl

Dział Kadrowo-Organizacyjny
Kierownik Działu: mgr Marta Potyran
tel.: 12 683 79 17
e-mail: m.potyran@icimb.pl

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. Systemów Jakości
mgr inż. Paweł Lis
tel.: 12 683 79 39
e-mail: p.lis@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
kierownik: mgr inż. Agata Wieczorek
tel.: +48 12 683 79 74
kom.: +48 602 473 390
e-mail: a.wieczorek@icimb.plOddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99

centrala: +48 32 270 18 01

Sekretariat:

tel.: +48 32 270 19 18
       +48 32 270 19 19
       +48 32 279 26 00
fax. +48 32 270 19 34
e-mail: sekretariat_gliwice@icimb.pl
e-mail: info_gliwice@icimb.pl

Dyrekcja:

Dyrektor Oddziału: dr inż. Katarzyna Stec
tel. +48 32 270 19 18
e-mail: k.stec@icimb.pl

Zakłady:

Zakład Technologii Materiałów Ogniotrwałych
kierownik: dr inż  Katarzyna Stec
tel: +48 32 270 18 98
e-mail: k.stec@icimb.pl, lab_gliwice@icimb.pl

Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny: mgr inż. Andrzej Śliwa
tel: +48 32 270 18 33
e-mail: a.sliwa@icimb.pl

Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny: mgr inż. Jerzy Witek
tel: +48 32 270 18 12
e-mail: j.witek@icimb.pl

Zakład Doświadczalny
kierownik: mgr inż. Grzegorz Nowak
Tel./Fax: +48 32 270 18 42
e-mail: g.nowak@icimb.pl

Pozostałe osoby do kontaktu:

Paweł Głowienkowski
tel. +48 32 270 18 30
e-mail: p.glowienkowski@icimb.pl

Beata Kołakowska
tel. +48 32 270 18 48
e-mail: b.kolakowska@icimb.pl

Dział Technologiczny i Kontroli Jakości
kierownik: mgr inż. Teresa Śliwa
tel. +48 32 270 18 62
e-mail: t.sliwa@icimb.pl

Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
kierownik: mgr inż. Dominika Foryś
tel. +48 32 270 18 99
e-mail: d.forys@icimb.pl

Pozostałe osoby do kontaktu:

dr inż. Renata Suwak
tel. +40 32 270 18 39
e-mail: r.suwak@icimb.pl

dr inż. Anna Gerle
tel. +48 32 270 19 92
e-mail: a.gerle@icimb.pl

Administracja:

Dział Księgowo-Finansowy

p.o. Głównego Księgowego Oddziału: mgr inż. Urszula Żak
tel. +48 32 270 19 15
e-mail: u.zak@icimb.pl

Dział Projektów i Marketingu
kierownik: mgr Mirosława Zakrzewska-Janik
tel.: +48 32 270 18 10
e-mail: m.janik@icimb.pl

mgr inż. Maria Nosek
tel.: +48 32 270 18 56
e-mail: m.nosek@icimb.pl

Specjalista ds. projektów i marketingu: mgr Irmina Pszeniczny-Pizoń
tel.: +48 32 270 19 77
e-mail: i.pizon@icimb.pl

Zespół Doradców Naukowo-Technicznych
dr inż. Jerzy Czechowski
tel. +48 32 270 19 20
e-mail: j.czechowski@icimb.pl

Dział Kadrowo-Organizacyjny
kierownik: mgr Monika Watoła
tel. +48 32 270 19 09
e-mail: b.watola@icimb.pl

Specjalista ds. kadrowo-organizacyjnych: Ewa Hryckowian
tel. +48 32 270 19 21
e-mail: kadry_gliwice@icimb.pl
           e.hryckowian@icimb.pl

Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia
kierownik: mgr Krystyna Jastrowicz
tel.: +48 32 270 19 05
e-mail:  k.jastrowicz@icimb.pl

Sprzedaż
Aleksandra Juraszek
tel.: +48 32 270 18 32, 270 18 22
e-mail: a.juraszek@icimb.pl

Przygotowanie ofert i realizacja zamówień
Beata Kucharska
tel. +48 32 270 18 28
e-mail: b.kucharska@icimb.pl

Anna Schuetz
tel. +48 32 270 18 34
e-mail: a.schuetz@icimb.pl

Zakupy
mgr Aleksadra Borecka
tel. +48 32 18 58
e-mail: a.borecka@icimb.pl

Iwona Bobowska
tel. +48 32 270 19 59
e-mail: i.bobowska@icimb.pl

Dział Obsługi Technicznej
kierownik: mgr inż. Marek Watoła
tel: + 48 32 270 18 45
e-mail: m.watola@icimb.pl

Informacja Naukowo-Techniczna/Biblioteka
mgr inż. Maria Nosek
tel.: +48 32 270 18 56
e-mail: m.nosek@icimb.plPokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Bartosz GG
Dokument z dnia: 02.04.2019
Dokument oglądany razy: 17 280
Opublikował: Adam Plutecki
Publikacja dnia: 12.08.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl