mapa strony   |   kontakt   |

Nabór na wolne stanowiska pracy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 24.11.2020


SZANOWNI PAŃSTWO

Nabory na wolne stanowiska zostają wznowione, sposób rekrutacji i kwalifikacji do kolejnych etapów zostaną dostosowane do obecnie obowiązującej sytuacji epidemicznej, tak aby ograniczyć spotkania


Starszy Specjalista (w pionie badawczym)- 549/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.11.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 10.12.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Starszy Specjalista (pion badawczy) - (PDF)


Młodszy Specjalista (w pionie wsparcia)- 548/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.11.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 11.12.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młodszy Specjalista (pion wsparcia) - (PDF)


Główny Specjalista z powierzeniem funkcji Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. controllingu i audytu wewnętrznego - 521/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 04.11.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 17.11.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista z powierzeniem funkcji Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. controllingu i audytu wewnętrznego (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Specjalista ds. Finansowo Księgowych - Nabór 22/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.10.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 23.10.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. Finansowo Księgowych (PDF)

Aktualizacja Ogłoszenia (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Główny Specjalista z powierzeniem funkcji Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. controllingu - 495/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 05.10.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 15.10.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista z powierzeniem funkcji Pełnomocnika Dyrektora Instytutu ds. controllingu (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Specjalista ds. Projektów i Marketingu - Nabór 20/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 17.09.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 24.09.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. Projektów i Marketingu (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Główny Specjalista ds. wyrobów prefabrykowanych - Nabór 21/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.09.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 23.10.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista ds. wyrobów prefabrykowanych (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Stypendysta w projekcie TEAM NET (w pionie wsparcia) Nabór 19/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18.09.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.10.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Stypendysta w projekcie TEAM NET (w pionie wsparcia) (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Główny Specjalista z powierzeniem funkcji Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. HR

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31.08.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 11.09.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista ds. HR

Wynik naboru (PDF)


Specjalista (w pionie wsparcia) + Stanowisko w projekcie: pracownik techniczny Nabór 18/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 04.09.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 18.09.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista/Pracownik Techniczny (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Specjalista ds. IT (w pionie wsparcia) Nabór 17/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.08.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 28.08.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. IT (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Główny Specjalista - nr 410/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 30.07.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Specjalista ds. IT - nr 407/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 22.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 27.07.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. IT (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Stażysta w projekcie GlassPoPep - Nabór Nr 2/GlassPoPep/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 28.07.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Stażysta (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Główny Specjalista (w pionie wsparcia) - Nabór nr 16/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 28.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 21.08.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Starszy Specjalista (w pionie wsparcia) - Nabór nr 15/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 28.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 21.08.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Starszy Specjalista (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Lider Obszaru - 375/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 24.07.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Lider Obszaru - (PDF)

Dodatkowe informacje do ogłoszenia „Nabór Nr 375/K/2020 na stanowisko: Lider Obszaru” w SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Ogłoszenie o naborze udostępnia się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie instytutu sieci
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców.

Wynik naboru (PDF)


Młodszy Specjalista (w pionie wsparcia)- 373/K/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 02.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 10.07.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młodszy Specjalista (pion wsparcia) - (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Młodszy Specjalista (w pionie badawczym)- Młody Doktor (stanowisko w projekcie)- Nabór nr 14/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 05.07.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 30.07.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młodszy Specjalista (Młody Doktor) (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Specjalista ds. IT (w pionie wsparcia)- Nabór nr 13/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.05.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 28.06.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. IT (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Specjalista (w pionie wsparcia) – Nabór nr 3/OSIMB/KG/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 12.06.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 19.06.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Starszy Specjalista (w pionie badawczym) – Nabór nr 2/OSIMB/KW/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 29.05.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 15.06.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Starszy Specjalista (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Główny Specjalista (w pionie badawczym) – stanowisko w projekcie: Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) - Nabór nr 12/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 04.06.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.06.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) (PDF)

Wynik naboru (PDF)


Dyrektor Oddziału Instytutu: Warszawa

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.05.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 28.05.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: DYREKTOR ODDZIAŁU INSTYTUT (PDF)

Wynik Naboru (PDF)


Dyrektor Oddziału Instytutu: Kraków

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 04.05.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 08.05.2020 (aktualizacja, do 22.05.2020)
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: DYREKTOR ODDZIAŁU INSTYTUT (PDF)

Aktualizacja ogłoszenia (PDF)

Aktualizacja ogłoszenia nr 2 (PDF)

Rozstrzygnięcie wyniku naboru (PDF)


Dyrektor Oddziału Instytutu: Gliwice

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 04.05.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 08.05.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: DYREKTOR ODDZIAŁU INSTYTUT (PDF)
Wynik naboru na Dyrektora Oddziału (PDF)


Specjalista (w pionie wsparcia) – stanowisko w projekcie: Pracownik techniczny - Nabór nr 10/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 03.05.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.05.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista w pionie wsparcia/Pracownik techniczny (PDF)

Wynik naboru: 10/OCiB/2020 (PDF)


Specjalista (w pionie wsparcia) – stanowisko w projekcie: Pracownik techniczny - Nabór nr 9/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 21.04.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.05.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista w pionie wsparcia/Pracownik techniczny (PDF)

Wynik naboru: 9/OCiB/2020 (PDF)


Wykonawca Projektu - Nabór nr 1/GlassPoPep/OCiB/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18.03.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 19.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Wykonawca Projektu (PDF)

Wynik naboru: 1/GlassPoPep/OCiB/2020 (PDF)


LIDER OBSZARU

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24.03.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 27.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: LIDER OBSZARU (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: LIDER OBSZARU (PDF)


Specjalista - MŁODSZY SPECJALISTA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 28.02.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: MŁODSZY SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA (PDF)


Specjalista - SPECJALISTA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 26.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 27.02.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: SPECJALISTA (PDF)


Starszy Specjalista /Nabór: OCiB 8-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 07.03.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 27.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Starszy Specjalista (PDF)

Wynik naboru na stanowisko: Starszy Specjalista (PDF)


Główny Specjalista /Nabór: OCiB 7-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 07.03.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 27.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista (PDF)

Informacja o unieważnieniu naboru (PDF)


Główny Specjalista /Nabór: 01/OIMPiŚ/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 12.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 13.02.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA (PDF)


Główny Specjalista - 0,5 etatu /Nabór: 02/OIMPiŚ/2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 12.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 13.02.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Główny Specjalista - 0,5 etatu (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA (PDF)


Młody Doktor (6-9 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie – na stanowisku Główny Specjalista (Pion badawczy) /Nabór: OCiB 6-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młody Doktor/Główny Specjalista (6-9 lat) PDF

Wynik naboru: OCiB 6-2020 (PDF)


Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie – na stanowisku Główny Specjalista (Pion badawczy) /Nabór: OCiB 5-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młody Doktor/Główny Specjalista (do 5 lat) PDF

Wynik naboru: OCiB 5-2020 (PDF)


Młody Doktor (do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) w projekcie – na stanowisku Główny Specjalista (Pion badawczy) /Nabór: OCiB 4-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młody Doktor/Główny Specjalista (do 5 lat) PDF

Wynik naboru: OCiB 4-2020 (PDF)


Osoba ze stopniem naukowym w projekcie TEAM-NET (ponad 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora) - (Pion badawczy) /Nabór: OCiB 3-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Pion Badawczy (doktor 9 lat) PDF

Wynik naboru: OCiB 3-2020 (PDF)


Osoba ze stopniem naukowym w projekcie TEAM-NET (ponad 9 lat po uzyskaniu stopnia doktora) - (Pion badawczy) /Nabór: OCiB 2-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.02.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 31.03.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Pion Badawczy (doktor 9 lat) PDF

Wynik naboru: OCiB 2-2020 (PDF)


Specjalista - STARSZY SPECJALISTA /Nabór: OCiB 1-2020

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 26.01.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 14.02.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: STARSZY SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Starszy Specjalista (PDF)


Specjalista - STARSZY SPECJALISTA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23.01.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 27.01.2020
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: STARSZY SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Starszy Specjalista (PDF)


Młodszy Specjalista

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 16.12.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 20.12.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młodszy Specjalista (PDF

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA (PDF)


Mistrz obsługi pieców

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 29.11.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 06.12.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Mistrz obsługi pieców (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Mistrz obsługi pieców (PDF)


Specjalista - SPECJALISTA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 29.11.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 06.12.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Specjalista (PDF)


Specjalista - STARSZY SPECJALISTA

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18.11.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 28.11.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: STARSZY SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Starszy Specjalista (PDF)


Specjalista - SPECJALISTA ds. Budowlanych

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 29.11.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 13.12.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA ds. Budowlanych (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. Budowlanych (PDF)


Specjalista - Kierownik Zakładu Doświadczalnego

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 08.11.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 29.11.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA - Kierownik Zakładu Doświadczalnego(PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: SPECJALISTA - Kierownik Zakładu Doświadczalnego (PDF)


Młodszy Inżynier

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.10.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 15.11.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młodszy Inżynier (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Młodszy Inżynier (PDF)


Specjalista

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.10.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 18.10.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA (PDF)
Formularz zgłoszeniowy PL (PDF)
Form for employers EN (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Specjalista (PDF)


Lider/Młody Lider Grupy Badawczej

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 19.10.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 30.10.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Lider/Młody Lider Grupy Badawczej (PDF)
Formularz zgłoszeniowy PL (DOC)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Lider/Młody Grupy Badawczej (PDF)


Specjalista

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 02.10.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 08.10.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista (PDF)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko: SPECJALISTA


Praktykant/Stażysta

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 25.09.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 30.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Praktykant/Stażysta (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Praktykant/Stażysta (PDF)


Specjalista ds. Certyfikacji

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 25.09.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 11.10.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. Certyfikacji (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. Certyfikacji (PDF)


Młodszy Specjalista

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 25.09.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 30.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Młodszy Specjalista (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Młodszy Specjalista (PDF)


Operator Urządzeń Rozdrabniających

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23.09.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 30.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Operator Urządzeń Rozdrabniających (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Operator Urządzeń Rozdrabniających


Formierz Maszynowy

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23.09.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 30.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Formierz Maszynowy (PDF)

Wynik naboru:

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko: Formierz Maszynowy (PDF)


Lider Grupy Badawczej

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 13.09.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: do 20.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Lider Grupy Badawczej (PDF)
Formularz zgłoszeniowy PL (PDF)
Form for employers EN (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko pracy – LIDER GRUPY BADAWCZEJ (PDF)


Lider Obszaru ds. Bioceramiki

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 19.08.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 13.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Lider Obszaru ds. Bioceramiki (PDF)
Formularz zgłoszeniowy na portal (PDF)
Bioceramics_Area_LEADER_Requirements EN (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko pracy – Lider Obszaru ds. Bioceramiki (PDF)


Młodszy Specjalista

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 16.08.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 30.08.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: MŁODSZY SPECJALISTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Młodszy Specjalista (PDF)


Młodszy Specjalista

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31.07.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 23.08.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: MŁODSZY SPECJALISTA (ZIP)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko Specjalista (PDF)


Młodszy Inżynier (2 wolne stanowiska pracy)

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 09.08.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 13.09.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: MŁODSZY INŻYNIER (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Młodszy Inżynier (PDF)


Stażysta

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 14.07.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 16.07.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: STAŻYSTA (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko Stażysta (PDF)


Specjalista ds. finansowo-księgowych

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 16.07.2019 godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia naboru: 29.07.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (PDF)

Wynik naboru:

Wyniki naboru na stanowisko: SPECJALISTA ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (PDF)


WYNIKI NABORU NA STANOWISKO – MŁODSZY SPECJALISTA W SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUCIE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE

Do naboru przystąpiło trzech kandydatów.

Uzasadnienie:
W wyniku naboru nie zatrudniono żadnego kandydata, z uwagi na niespełnienie kryteriów i oczekiwań zawartych w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.


Specjalista ds. sprzedaży


Termin przyjmowania zgłoszeń: do 03.07.2019 godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia naboru: 10.07.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA ds. SPRZEDAŻY (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży (PDF)


Specjalista ds. finansowo-księgowych


Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24.06.2019 godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia naboru: 08.07.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (PDF)

Wynik naboru

Wyniki naboru na stanowisko: SPECJALISTA ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (PDF)


Specjalista ds. Certyfikacji

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23.06.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 09.07.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: SPECJALISTA ds. CERTYFIKACJI (PDF)

Wynik naboru

Do naboru przystąpiło dwóch kandydatów.

Uzasadnienie:
W wyniku naboru nie zatrudniono żadnego kandydata, z uwagi na niespełnienie kryteriów i oczekiwań zawartych w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.


Młodszy Inżynier


Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.05.2019
Termin rozstrzygnięcia naboru: 03.06.2019
Organizator: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: MŁODSZY INŻYNIER (PDF)

Wynik naboru:

Wynik naboru na stanowisko Młodszego Inżyniera (PDF)

G
M
T
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Bartosz GG
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 12 181
Opublikował: Adam Plutecki
Publikacja dnia: 24.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl