Strona główna Aktualności Wizyta prof. Mamoru Murata

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.03.2020

dr inż.
Jerzy Czechowski

Monety ceramiczne - krótko o historii
i występowaniu
na ziemiach polskich

 

23.04.2020

dr inż.
Barbara Lipowska

Metody otrzymywania magnezytu spiekanego
z surowców krajowych - technologia
z zakurzonego archiwum we współczesnej firmie

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

Wizyta prof. Mamoru Murata

Wizyta prof. Mamoru Murata w Oddziale Materiałów Ogniotrwałych

W dniu 31.10.2012 r. w Oddziale Materiałów Ogniotrwałych złożył wizytę Pan prof. dr Mamoru Murata z Zakładu Nauk o Ziemii Uniwersytetu Naruto w Tokuszimie (Japonia). Tematem przewodnim wizyty był projekt normy ISO/TC33N000 i plan jej wprowadzenia jako normy ISO.

 

 

 

 

Celem wizyty prof. Murata było omówienie projektu normy ISO/TC33N000 – „Oznaczanie zawartości siarki w produktach i surowcach ogniotrwałych metodą wagową i miareczkową” i uzyskanie wsparcia ze strony dr inż. Katarzyny Stec, jako eksperta reprezentującego KT28 ds. Materiałów Ogniotrwałych PKN, przy jej zatwierdzaniu. Powyższa norma - wprowadzona już w Japonii - została zaproponowana przez stronę japońską jako norma ISO.

W czasie wizyty, profesor Murata odwiedził Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych, a także zaprezentował, w trakcie zorganizowanego seminarium, multimedialny pokaz dotyczący projektu wspomnianej wyżej normy oraz jego rodzimego kraju – Japonii.

Na zakończenie, profesor M. Murata oraz przedstawiciele Oddziału podzielali opinię, iż wizyta będzie początkiem dalszych, owocnych kontaktów.

 

 

Prof. dr Mamoru Murata w Oddziale Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prof. dr Mamoru Murata w Oddziale Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012