Strona główna Aktualności Patent dla Oddziału Materiałów Ogniotrwałych

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.03.2020

dr inż.
Jerzy Czechowski

Monety ceramiczne - krótko o historii
i występowaniu
na ziemiach polskich

 

23.04.2020

dr inż.
Barbara Lipowska

Metody otrzymywania magnezytu spiekanego
z surowców krajowych - technologia
z zakurzonego archiwum we współczesnej firmie

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

Patent dla Oddziału Materiałów Ogniotrwałych

Decyzją z dnia 23.11.2018 r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek „Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych”. Autorami wynalazku są: I.Majchrowicz, J. Barański, J.Witek, H. Kania.

 

 

Przedmiotem patentu jest sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych podczas ich obróbki cieplnej, szczególnie przed walcowaniem, polegający na tym, że na powierzchnię wlewków nanosi się powłokę będącą roztworem cząstek koloidalnych kwasu krzemowego w wodzie lub zawiesiną sproszkowanego szkła, proszku tlenku glinu i gliny ogniotrwałej w wodzie. Powłokę nanosi się na gorący wlewek o temperaturze od 800 do 950°C lub na zimne kęsiska stalowe przed procesem ich dalszej przeróbki plastycznej na gorąco.

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012