Strona główna Artykuły Naukowe

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

19.12.2019

dr Maciej Zubko
(Uniwersytet Śląski)

Zaglądając do wnętrza materiału - mikroskopia elektronowa narzędziem badawczym XX wieku

 

16.01.2020

dr hab.
Adriana Wrona 
(Łukasiewicz
- IMN Gliwice)

Zastosowanie technik
plazmowych
do wytwarzania
proszków o specjalnych
zastosowaniach

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

ARTYKUŁY NAUKOWE - 2013

 

Practical application of internal quality control in the laboratory of ceramic industry

 

Budryl, M.

 

4th International Proficiency Testing Conference
18-20.09.2013
ISSN 2066737X, 213-216

 

Kierunki badań i rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych wobec bieżących wyzwań i strategii do 2050 r.

 

Czechowski, J.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, t. 65, 4, 491-495

 

Stan, możliwości i ograniczenia przemysłu ceramicznego w Europie w perspektywie 2050 roku

 

Czechowski, J.

 

Szkło i Ceramika, 2013, 1, s. 20-23

 

Korozja wyłożeń w kotłach fluidalnych ze współspalaniem

 

Czechowski, J.; Wala, T.; Podwórny, J.; Stec, K.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, t.65, 2, s. 145-150

 

Porównawcze oznaczanie modułu Younga wyrobów szamotowych metodami dynamicznymi i metodą statyczną

 

Gerle, A.; Podwórny, J.;

 

Prace ICIMB, 2013, 12, s. 28-37

 

Określenie wpływu przygotowania próbki na wynik badania wytrzymałości na podstawie wartości modułu Weibulla

 

Gerle, A.; Psiuk, B.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, 4, s. 451-455

 

Badania betonów niskocementowych korundowych i wyrobów korundowych po pracy w urządzeniach przemysłu chemicznego i petrochemicznego

 

Lipowska B.; Czechowska K.; Majchrowicz I.; Wala T.

 

Prace ICIMB, 2013, 12, s. 38-50

 

Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali

 

Lipowska B.; Witek J.;  Karwiński A.; Wieliczko P.; Asłanowicz M.; Ościłowski A.; Robak R.; Muzyka R.

 

Materiały Ceramiczne, t. 65, 4, s. 412-417

 

Integration of computer tomography and simulation analysis in evaluation of quality of ceramic-carbon bonded foam filter

 

Lipowska, B.; Karwiński, A.; Małysza, M.; Tchórz, A.; Gil, A.

 

Archives of Foundry, 2013, Vol. 14, 4, s. 67-72

 

Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych

 

Lipowska, B.; Czechowska, K.; Wala, T.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, t. 65, 2, s. 174-179

 

Określenie kryteriów doboru nośnika węglowego w zawiesinach ceramiczno-węglowych do otrzymywania filtrów ciekłego metalu

 

Lipowska, B.; Robak, Z.; Muzyka, R.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, t. 65, 4, s. 408-411

 

Wlijanie wiazkosti matricy na skorost osażdenija zapolnitielia w samouplotniajuscichsja ogneupornych betonach

 

Majchrowicz, I.

 

Ogneupory, 2013,7-8, s. 52-55

 

Materiały monolityczne do zastosowań w metalurgii cynku i ołowiu

 

Majchrowicz, I.; Barański, J.; Śliwa, A.; Pochwała, T.; Wala, T.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, 4, s. 443-450

 

Regulacja przepływu strumienia ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS za pomocą inhibitorów turbulencji

 

Majchrowicz, I.; Kania, H.; Pieprzyca, J.

 

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2013, 2, s. 27-32

 

Związek pomiędzy właściwościami niskocementowego, wysokoglinowego betonu ogniotrwałego a zawartością mikrokrzemionki w jego osnowie

 

Majchrowicz, I.; Barański, J.

 

Prace ICIMB, 2013, 12, s. 51-59

 

Optymalizacja udziału spoiw w suchej masie ogniotrwałej

 

Pochwała, T.

 

Prace ICIMB, 2013, 13, s. 37-48

 

XRD based method of investigation order-disorder transformation in spinel structure

 

Podwórny, J.

 

Solid State Phenomena, 2013, vol. 203-204, s. 129-132

 

The study of local structure of amorphous Fe-Co-B-Si-Nb alloy by atomic pair distribution function

 

Podwórny, J.; Pilarczyk, W.

 

Solid State Phenomena, 2013, vol. 203-204, s. 386-389

 

Wpływ dodatku modyfikowanej nanokrzemionki na poprawę własności mechanicznych kompozytów ceramika-polimer

 

Przybyła, M.; Michta, A.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, t. 65, 2, s. 220-226

 

Metoda badań rozkładu molekuł CO2 w kontakcie ze stałym podłożem

 

Psiuk, B.; Podwórny, J.

 

Prace ICIMB, 2013, 14, s. 53-59

 

Milling-induced phenomena in SrTiO3

 

Psiuk, B.; Wala, T.; Szade, J.; Wrzalik, R.; Osadnik, M.

 

Ceramics International, 2014, vol. 40, 5, s. 6957-6961

 

The use of certified reference materials in the X-Ray fluorescence technique

 

Stec, K.

 

Materiały konferencyjne - 4th International Proficiency Testing Conference Brasov, 18-20.09.2013, ISSN 2066737X, s. 168-175

 

Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych. Część 2

 

Stec, K.; Stankiewicz, G.

 

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2013, 3, s. 2-6

 

A method of evaluating the qualitative components of uncertainty in thermo-mechanical tests of refractory materials

 

Suwak, R.

 

Materiały konferencyjne  4th International Proficiency Testing Conference, Brasov, Romania, 18-20.09.2013, ISSN 2066737X, 2013, s. 195-203

 

The effect of temperature on the course of refractory castables brittle cracking

 

Suwak, R.; Wojsa, J.

 

Abstract Booklet of the 7th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture MSMF7, Brno, Czech Republik, 1-3.07.2013, ISBN 978-80-214-4739-4, 2013, 168

 

Porozymetria rtęciowa w ocenie parametrów mikrostrukturalnych ceramiki ogniotrwałej

 

Śliwa, A.; Wojsa, J.; Majchrowicz, I.; Barański, J.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, 4, s. 433-442

 

Mullitization process of andalusite concentrates – role of natural inclusions

 

Wala, T.; Psiuk, B.; Stec, K.; Podwórny, J.; Kubacki, J.

 

Ceramics International, 9/11/2013 LINK

 

Materiały ogniotrwałe korundowo-chromowe, struktura i własności

 

Wojsa, J.; Podwórny, J.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, 4, s. 418-423

 

Moduł Younga materiałów ogniotrwałych magnezjowo-chromitowych

 

Wojsa, J.; Podwórny, J.; Suwak, R.

 

Materiały Ceramiczne, 2013, t.65, 2, s. 151-155

 

Thermal shock resistance of magnesia-chrome refractories – experimental and criterial evaluation

 

Wojsa, J.; Podwórny, J.; Suwak, R.

 

Ceramics International, 2013, 39, s. 1-12

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012