Strona główna Nauka Udział w agendach naukowych

UDZIAŁ W AGENDACH NAUKOWYCH


Członkostwo pracowników w organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych


Grzegorz Adamski
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 351 ds. substancji niebezpiecznych w budownictwie
 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN TC 351: "Substancje niebezpieczne w budownictwie" Grupa Robocza WG 01 "Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych"
 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 51: "Cement i wapno budowlane" Grupa Robocza WG 12 "Dodatkowe cechy użytkowe"

Tomasz Baran

 • Polski Komitet Normalizacyjny Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna - Przewodniczący
 • Rada Sektorowa Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych PKN

Wojciech Drożdż

 • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 51: "Cement i wapno budowlane", Grupy Robocze: WG 10 "Cement murarski", WG 11 "Wapno budowlane", WG 12 "Dodatkowe cechy użytkowe", WG 15 "Metody badań cementu"
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, General Assembly (Walne Zgromadzenie)
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, Technical Board (Rada Techniczna)
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, WG ETICS (Grupa Robocza)
 • Europejska Organizacja ds. Ocen Technicznych EOTA, PT EOTA TR046 (Zespół Roboczy)
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna

  Albin Garbacik

  • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 51: "Cement i wapno budowlane" Grupa Robocza WG 12 "Dodatkowe cechy użytkowe"
  • Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Sekcja Materiałów Budowlanych
  • Polski Komitet Normalizacyjny Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna
  • Polski Komitet Normalizacyjny Komitet Techniczny Nr 274 ds. Betonu i Konstrukcji Betonowych
  • Polska Platforma Technologiczna Budownictwa

  Krzysztof Jaroń

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury

  Dariusz Kalarus

  • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 216 ds. Odpadów

  Magda Kosmal

  • International Commission on Glass, German Society of Glass Technology

  Wiesław Kurdowski

  • Cement-Wapno-Beton
  • Polski Biuletyn Ceramiczny
  • Polska Akademia Nauk, Komisja Nauk Mineralogicznych; Polska Akademia Nauk
  • Polska Akademia Umiejętności, Komisja Nauk Technicznych; Polska Akademia Umiejętności
  • Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Sekcja Materiałów Budowlanych
  • Członkostwo SITPMB

   Agnieszka Marczewska

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 198 ds. Szkła

   Paweł Lis

   • SITPMB

   Zdzisław Naziemiec

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
   • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego

   Marzena Najduchowska

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 294 ds. Betonu

   Małgorzata Niziurska

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 184 ds. Klejów
   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie

   Krzysztof Nosal

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu - Sekretarz Komitetu

   Paweł Pichniarczyk

   • Cement Wapno Beton - członek Kolegium Redakcyjnego
   • Prace ICiMB
   • Izolacje Budownictwo Przemysł Ekologia
   • Europejski Komitet Normalizacyjny CEN: Komitet Techniczny CEN/TC 241: "Gips i wyroby z gipsu"
   • Stowarzyszenie Producentów Gipsu
   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
   • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
   • Polska Platforma Technologiczna Budownictwa
   • Polska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych
   • Prezes Zarządu Głównego Oddziału Małopolskiego SITPMB

   Aleksandra Skorek

   • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury

   Henryk Szeląg

   • Stowarzyszenie Producentów Cementu
   • Związek Pracodawców "Polskie Szkło"
   • Szkło i Ceramika - Członek Rady Programowej
   • Prace ICiMB - Członek Rady Programowej
   • Materiały Budowlane - Członek Rady Programowej
   • PAN, Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej - Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych

   Michał Wieczorek

    • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
    • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie

    Teresa Wons

     • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu

     Piotr Zapolski

     • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
     • Polski Komitet Normalizacyjny, Komitet Techniczny Nr 196 ds. Cementu i Wapna
     • Sector Group 02 of Notified Bodies for the Construction Products Directive - GNB-CPD SG02 (Grupa Jednostek Notyfikowanych w ramach dyrektywy Wyroby Budowlane w Grupie Sektorowej 02)
     • Polska Grupa Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia 305/2011     Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych jest członkiem:

     • Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych POLLAB Pollab

     • Europejskiej Organizacji ds. Ocen Technicznych EOTA  EOTA      


     OFERTA:


     Produkty

     Badania materiałów budowlanych


     Badania szkła i ceramiki


     POLECAMY:


     Mieszanki budowlane


     Materiały do konserwacji zabytków


     Badania ogniowe


     Aparatura laboratoryjna i terenowa


     Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


     Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
     Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...