Strona główna Ogłoszenia Informacja o oddaniu w najem nieruchomości

Informacja w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości Skarbu Państwa

oraz

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie

Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

położonej przy ul. Romanowicza 19a


Zgodnie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczamy do oddania w najem, na czas dłuższy niż 12 miesięcy, nieruchomość położoną w Krakowie przy ul. Romanowicza 19a

o powierzchni 3609 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki 170, 171 i 268/2 w obrębie 14.

Przedmiotem najmu będzie:

-   budynek magazynowy z zapleczem biurowo-handlowym, wolnostojący, dwukondygnacyjny z windą towarową o konstrukcji stalowo-żelbetonowej,

-   budynek gospodarczy wolnostojący, jednokondygnacyjny obecnie wykorzystywany, jako magazyn o konstrukcji murowanej,

-   10 miejsc parkingowych

o powierzchni łącznej użytkowej 3 127,80 m2 wraz z przynależnym prawem korzystania z części nieruchomości gruntowej.

Na cenę najmu składają się:

-   1.397,20 m 2 - powierzchnia produkcyjno – magazynowa na parterze budynku wraz z częścią biurowo-socjalną

-   1.293,60 m2 - powierzchnia magazynowa zlokalizowana na piętrze hali, wraz z częścią socjalną, oraz dodatkowa powierzchnia magazynowa 90,84m2 w budynku wolnostojącym położonym wzdłuż granicy działki 171

-   dodatkowa powierzchnia magazynowa -275,8 m2 zlokalizowana na piętrze hali

-   dziesięć miejsc postojowych

Cena nie obejmuje dostawy mediów oraz wywozu nieczystości.

Miesięczna stawka czynszu została określona na podstawie Operatu Szacunkowego z dnia 28 marca 2018r r, na kwotę 36 000,00 zł płatną do 10-tego każdego miesiąca.

Pisemne oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2018 r w sekretariacie przy ul. Cementowej 8.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-08-20 o godz. 10: 00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala Konferencyjna, ul. Cementowa 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20 sierpnia 2018r wadium w kwocie 3 600 zł

( 10 % miesięcznego czynszu netto).  Wadium winno być wpłacone na konto w Banku Deutsche Bank Polska SA 08 1910 1048 2116 0004 3297 0001

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Instytutu w razie niedojścia do zawarcia umowy z przyczyn lezących po stronie oferenta, który wygra przetarg.

Uwaga! Zaproponowanie czynszu najmu niższego niż stawka minimalna określona w ogłoszeniu, spowoduje odrzucenie oferty (oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w przetargu)

Umowa najmu z wyłonionym oferentem w drodze przetargu zostanie podpisana po uzyskaniu zgody Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu najmu w zakresie jego danych technicznych udziela w godz. od 8: 00 do 14: 00, tel. ( 12) 683 79 20

Ogłoszenie wywieszone jest w siedzibie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów budowlanych w Krakowie przy ul. Cementowej 8 na tablicy ogłoszeń, na parterze na okres 21 dni.

Kraków dnia 2018-07-09

 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...