Strona główna Zakład Technologii Szkła

ZAKŁAD TECHNOLOGII SZKŁA


Zakład wykonuje badania w ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA nr AB 054 wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie:

  • szkła płaskiego i luster,
  • szkła bezpiecznego klejonego i hartowanego,
  • szyb zespolonych,
  • szkła budowlanego,
  • szyb samochodowych, m.in. badania homologacyjne szyb bezpiecznych dla środków transportu wg Regulaminu Nr 43 ECE,
  • szkła gospodarczego i opakowań szklanych w zakresie parametrów użytkowych.

   Badania okien  Badania butelek  Badania kabin prysznicowychZakład prowadzi badania w ramach:

  • Notyfikacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Genewa, Nr E20/F (od roku 1992) w zakresie badań homologacyjnych szyb samochodowych wg Regulaminu Nr 43 EKG ONZ.


Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, doświadczalne i wdrożeniowe w zakresie:

  • technologii szkła, szkliw i emalii szklarskich,
  • technologii szkieł specjalnych i tworzyw szklano-ceramicznych,
  • powłok na szkle,
  • elektrolitów jonowo-przewodzących, szklistych, polimerowych i hybrydowych,
  • badań właściwości strukturalnych i spektralnych, w tym emisyjności materiałów i powłok na szkle w dalekiej podczerwieni,
  • opracowania i modyfikacji składu chemicznego i surowcowego szkieł,
  • modyfikacji i optymalizacji fizyko-chemicznych właściwości szkieł,
  • opracowania nowych, w tym proekologicznych rodzajów szkieł,
  • utylizacji i recyklingu odpadów powstających w przemyśle szklarskim,
  • optymalizacji procesu topienia i klarowania szkieł,
  • zagęszczania i obróbki zestawów szklarskich i wyrobów szklanych,
  • wzmacniania właściwości mechanicznych szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego drogą wymiany jonowej oraz nanoszenia powłok z materiałów nieorganicznych i organicznych,
  • technik i technologii barwienia, odbarwiania oraz zdobienia wyrobów ze szkła,

Zakład oferuje:

  • doświadczalne wytopy szkieł, szkliw i emalii o składach tradycyjnych i specjalnych,
  • badania charakterystyki procesu topienia szkieł, szkliw i emalii,
  • projektowanie właściwości szkieł na podstawie składu chemicznego metodą obliczeniową,
  • badania przydatności nowych surowców do produkcji szkieł,
  • opracowanie nowych syntez i procesów otrzymywania szkieł, szkliw i emalii o różnych właściwościach i do różnych zastosowań,
  • usługi w zakresie opinii i ekspertyz,
  • pomoc w zakresie opracowania programów dostosowawczych dotyczących uzyskania pozwoleń zintegrowanych,
  • pomiary grubości cienkich powłok na szkle,
  • badanie właściwości strukturalnych i spektralnych materiałów szklistych i powłok na szkle oraz nieorganicznych i organiczno-nieorganicznych (hybrydowych), w tym otrzymywanych metodą zol-żel,
  • badania szkła - chromatograficzną analizę gazów: rozpuszczonych w masie szkła i zawartych w pęcherzach gazowych w gotowych wyrobach, więcej

Najważniejsze osiągnięcia Zakładu:

  • opracowanie składu chemicznego i zestawu surowcowego na brązowe szkło „antisol” i jego wdrożenie,
  • opracowanie składów chemicznych i surowcowych nie produkowanych dotychczas w Polsce bezołowiowych i niskoołowiowych szkieł kryształowych,
  • opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji potasowego szkła wodnego jako lepiszcza dla otulin elektrod spawalniczych,
  • badanie i opracowanie sposobu otrzymywania powłok elektrochromowych na szkle,
  • opracowanie szkła fotochromowego do wielokrotnego zapisu informacji,
  • opracowanie elektrolitów jonowo przewodzących dla zaawansowanych szkieł z powłokami i urządzeń optoelektrycznych oraz sposobu ich otrzymywania metodą zol-żel,
  • opracowanie technologii otrzymywania powłok refleksyjnych i niskoemisyjnych na szkle metodą pirolizy, w zastosowaniu do różnych rodzajów szkła budowlanego oraz wyrobów ze szkła gospodarczego, opakowaniowego,
  • opracowanie technologii chemicznej obróbki powierzchni szkła w celu uzyskania matu satynowego i właściwości antyrefleksyjnych,
  • opracowanie technologii otrzymywania proekologicznych szkieł mąconych bez udziału związków fluoru.

Wykaz świadectw badań:
Badania w komorze do badań starzeniowych z lampą ksenonową – Xenotest


XenotestZakład Technologii Szkła posiada komorę do przyśpieszonych badań starzeniowych z lampą ksenonową Xenotest Alpha HE firmy Atlas.


Urządzenie to jest zgodne ze specyfikacją szeregu norm: PN-EN ISO 4892-1:2001, PN-EN ISO 4892-2:2006 (U), PN-EN ISO 11341:2005, PN-EN ISO 11431:2004, PN-EN ISO 105-B02:2006, PN-EN ISO 105-B04:1999, PN-EN ISO 105-B06:2006.


Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Technologii Szkła pod numerami telefonów 12 257 12 00 oraz 12 423 67 77 (wew. 146)
Klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-2, w tym badania szczelności i izolacyjności ogniowej wg EN 1363-1 i EN 1364-1

   • utrzymywanie się płomienia
  • zapalenie tamponu bawełnianego
  • otwory i pęknięcia
  • przyrost temperatury średniej
  • przyrost temperatury maksymalnej
  • ugięcie

 


Badania obejmują złożone panele łączone fabrycznie lub panele warstwowe, ściany osłonowe, zestawy do wykonywania ścian działowych, okna (z przymocowanymi okuciami lub bez), drzwi i bramy (z przymocowanymi okuciami lub bez).

 Oferta badań: szkło i ceramika

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Magda Kosmal

tel.:

kom.:

e-mail:

12 423 67 77 wew. 147

784 337 288

m.kosmal@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Anna Balon-Wróbel

tel.:

e-mail:

12 423 67 77 wew. 187

a.wrobel@icimb.plNotyfikacja Unii Europejskiej Nr 1487


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...