WYDARZENIA:

 

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2009

 

.:: Wykaz monografii na rok 2009:

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Autor: Mizerski Włodzimierz , Szamałek Krzysztof
Oddział: Centrala

Tytuł rozdziału: Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów - (Nowe możliwości wykorzystania paliw z odpadów w procesie wypalania klinkieru)
Wydawca: Wydawnictwo HELION, Gliwice
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; Jerzy Duda, Marek Lepucki
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
Tytuł rozdziału: Systemy i technologie termicznej utylizacji odpadów - (Skojarzona gospodarka odpadowo-energetyczna w cementowni)
Wydawca: Wydawnictwo HELION, Gliwice
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; Jerzy Duda
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych

Tytuł rozdziału: Unfired chrome-free basic refractories
Wydawca: Forschungs - Gemeinschaft Feuerfest e.V Bonn, Germany
Autor: Wojsa J., Jedynak L.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN Kraków
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Galosa; Anna Burkowicz, Krzysztof Galos, Jarosław Kamyk, Małgorzata Kawulak, Ewa Lewicka, Alicja Maćków, Marek Nieć, Ewa Poręba, Tadeusz Smakowski, Jarosław Szlugaj, Józef Zawiła
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych

Wydawca: ISCMOiB - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Autor: Wojsa J.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2009

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 1, 11
Tytuł: Naprężenia powstające w zaprawach z cementów ekspansywnych. Część 2
Autor: Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 2, 97
Tytuł: Wpływ chlorków baru i strontu na właściwości elementów gipsowych
Autor: Malata G., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 5, 255
Tytuł: Uwodnione gliniany wapniowe w zaczynie cementowym - przegląd zagadnienia
Autor: Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton, 2009, 6, 292
Tytuł: Wpływ rodzaju proszku mineralnego na właściwości betonów z proszków reaktywnych
Autor: Kurdowski W., Garbacik A., Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Czasopismo Techniczne, 2009, t.106, 8, 337-345
Tytuł: Współczesny cement romański i jego właściwości
Autor: Szeląg H., Garbacik A., Pichniarczyk P., Baran T.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Górnictwo i geoinżynieria, 2009, t.33, 3/1, 373-382
Tytuł: Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego
Autor: Szeląg H., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Izolacje, 2009, 6, 30
Tytuł: Właściwości i rodzaje tynków gipsowych stosowanych we wnętrzach
Autor: Wieczorek M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 6, 44
Tytuł: Błędy wykonawcze w ocieplaniu ścian zewnętrznych systemem BSO
Autor: Sobala M., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 10, 57-59
Tytuł: Tynki zewnętrzne z cementu romańskiego
Autor: Urban J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Izolacje, 2009, 4, 63
Tytuł: Stosowanie gładzi gipsowych w budownictwie
Autor: Urban J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 41-42
Tytuł: Rynek materiałów gipsowych dla budownictwa w Polsce
Autor: Nosal K., Sobala M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 45-46
Tytuł: Klasyfikacja wyrobów gipsowych ze względu na reakcję na ogień
Autor: Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Materiały Budowlane, 2009, 10, 51-52
Tytuł: Spoiwo mineralne z odpadu papierniczego
Autor: Krystyna Rajczyk, Anna Jarocka
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 278-282
Tytuł: Masy konstrukcyjne na trzony łukowych pieców elektrycznych
Autor: Czapka R., Wojsa J., Czapka Z
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne
Tytuł: Przemysł materiałów ogniotrwałych w Czechach, Słowacji i w Polsce – różnice i podobieństwa, 2009, 4, 283-287
Autor: Czechowski J., Franek T
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 288-294
Tytuł: Wpływ minerałów domieszkowych andaluzytu na jego wybrane właściwości
Autor: Wala T., Podwórny J., Suwak R., Stec K
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 273-277
Tytuł: Wpływ wybranych dodatków na hydratację tlenku magnezu
Autor: Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 269-272
Tytuł: Sposób zagospodarowania zgarów aluminiowych w procesie wytwarzania tworzyw izolacyjno-egzotermicznych dla przemysłu odlewniczego
Autor: Lipowska B., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 4, 263-268
Tytuł: Badania ścieralności materiałów ceramicznych
Autor: Jedynak L., Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Materiały Ceramiczne, 2009, 1, 12-15
Tytuł: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu
Autor: Jakubowska M., Kalarus D., Kot A., Kubiak W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/1, 34-41
Tytuł: Badania nad utylizacją zużytego katalizatora niklowo-molibdenowego
Autor: Barański J., Witek J., Różański P., Pogorzałek J., Krztoń H., Smolec B., Stelmach S.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/2, 8-12
Tytuł: Refractory castable blocks in the lining of heating furnace hearts
Autor: Barański J., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2009, 61/3 29-33
Tytuł: Korozja materiałów ogniotrwałych pod wpływem żużla z procesu nagrzewania stali transformatorowych i prądnicowych
Autor: Majchrowicz I., Barański J.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 161-170
Tytuł: Uszkodzenia i awarie bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych
Autor: Sobala M., Pichniarczyk P.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 171-181
Tytuł: Sposób opracowywania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 183-193
Tytuł: Wpływ technologii przeróbki na jakość uzyskiwanego kruszywa
Autor: Naziemiec Z.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 177
Tytuł: Nowa jakość popiołów krzemionkowych do cementu i betonu
Autor: Baran T.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 187
Tytuł: Ograniczenia zastosowania odpadowych płyt gipsowo-kartonowych do ponownego wykorzystania w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji gruntów w świetle przepisów Unii Europejskiej
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 197
Tytuł: Wpływ reduktora chromu (VI) w postaci siarczanu żelaza (II) na powstawanie przebarwień w klejach cementowych
Autor: Sobala M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 203
Tytuł: Sztuczne marmury z gipsu
Autor: Urban J.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 65-82
Tytuł: Wytrzymałość szkła hartowanego termicznie w aspekcie badania metodą czteropunktowego zginania oraz metodą uderzenia zginającego
Autor: Zduniewicz T.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 107-121
Tytuł: Badanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i radionuklidami zwałowisk odpadów odlewniczych w Ozimku oraz ich wpływu na stan okolicznych gleb
Autor: Bożym M., Staszak D., Majcherczyk T.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 155-164
Tytuł: Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stałych próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS
Autor: Bożym M., Poluszyńska J., Sławińska I., Dwojak J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 79-88
Tytuł: Historia i teraźniejszość przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 89-100

Tytuł: Misy ceramiczne układu zalewowego form odlewniczych
Autor: Pawełek A., Wala T.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 101-113

Tytuł: Opracowanie nowych technologii wykonywania izolacji cieplnych w energetyce
Autor: Witek J., Klecan R., Kleta A., Śliwa A

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 83-92

Tytuł: Odporność na ścieranie materiałów ogniotrwałych i metody jej oznaczania
Autor: Majchrowicz I., Pawełek A., Wałęga H.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 93-106
Tytuł: Badania fotoemisyjne złącz Pt/SrTiO3
Autor: Psiuk B., Szade J., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 65–77

Tytuł: Szyby zespolone – atrakcyjny materiał budowlany
Autor: Balon-Wróbel A., Mazur B.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 55-65
Tytuł: Charakterystyka krajowych bazaltów regionu dolnośląskiego z przeznaczeniem na włókna amorficzne
Autor: Kosmal M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 13-25

Tytuł: Badania właściwości fizykochemicznych bioszkieł domieszkowanych srebrem wytworzonych metodą zol-żel
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 29-44Tytuł: Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowań w chirurgii kości
Autor: Michałowski, Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 9-28

Tytuł: Szok cieplny w tworzywach ceramicznych; Część I Współczesne teorie szoku cieplnego
Autor: Dziubak C., Rećko W. M.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 27-36

Tytuł: Dobór środków uplastyczniających do ekstruzyjnego formowania wyrobów ceramiki technicznej
Autor: Łosiewicz A., Jakubiuk T.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 45-54

Tytuł: Systemy certyfikacji wyrobów
Autor: Papier A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 47-63
Tytuł: Podwyższenie efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej przez wprowadzenie mediów fotoutwardzalnych
Autor: Biernat M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 27-45
Tytuł: Możliwości regeneracji ołowiu z osadu powstającego w procesie chemicznego polerowania wyrobów z ołowiowych szkieł kryształowych
Autor: Zawiła J.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 141-149
Tytuł: Ocena opłacalności wykorzystania biogazu rolniczego
Autor: Głodek E.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 137-153
Tytuł: Oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego w świetle wymagań Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Autor: Kiprian K., Janeta J., Ligus G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 131-140
Tytuł: Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym
Autor: Poluszyńska J., Bożym M., Sławińska I., Dwojak J.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 165-175
Tytuł: Biomasa jako źródło ciepła w piecach cementowych
Autor: Trembacz J., Sładeczek F.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 115-130
Tytuł: Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu; Część 1 Identyfikacja układu przemiałowego na przykładzie młyna pracującego w układzie zamkniętym z separatorem powietrznym
Autor: Bursy G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 4, 115-130
Tytuł: Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu; Część 2 Synteza regulatora neuronowego
Autor: Bursy G.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2009, 3, 151-160
Tytuł: Wykorzystanie odpadów budowlanych grupy 17 z recyklingu
Autor: Ćwik S., Jaskóła R.
Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, 2009, 35, 105-112
Tytuł: Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych
Autor: Góralczyk, Mazela A., Uzunow E., Naziemiec Z.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych
Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, 2009, 35, 121-136
Tytuł: Sposób opracowania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych
Autor: Kosk I.
Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 1, 5-9
Tytuł: Jakość surowca chromoforowego a właściwości barwiące pigmentu cyrkonowo-żelazowego
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 3, 7-11
Tytuł: Statystyka wytrzymałości ceramiki korundowej
Autor: Dziubak C., Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 4, 2-8
Tytuł: Mikrostruktura ceramicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego
Autor: Dziubak C., Tymowicz-Grzyb P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 5, 7-11
Tytuł: Ceramiczny, monolityczny element grzejny
Autor: Dziubak C., Jakubiuk T., Łosiewicz A., Mielcarek W.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 5-9
Tytuł: Emalie do dekorowania listew i płytek z tafli szklanej
Autor: Chmielewska D., Marecka M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 16-23
Tytuł: Media fotoutwardzalne w procesie wytwarzania kalki ceramicznej
Autor: Biernat M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 3, 12-17
Tytuł: Współczesne kierunki rozwoju produkcji szkła w świetle konferencji Europejskiego Towarzystwa Technologii Szkła 9-th ESG Trencin 2008
Autor: Stoch L.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 2, 24-25
Tytuł: Znak Q potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów ze szkła i ceramiki
Autor: Papier A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 4, 13-17
Tytuł: Intensyfikacja mielenia wapna palonego w młynach kulowych i rolowo-misowych przy użyciu aktywatora IMOFLOW w Zakładzie Lhoist Bukowa
Autor: Klecan R., Żarnatal Z.
Oddział: Materiałów Ogniotrwałych
Czasopismo: Szkło i Ceramika, 2009, 5, 14-21
Tytuł: Oszczędzanie energii w przemyśle ceramicznym
Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.
Oddział: CentralaCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Applied Physics A, Mat. Science and Processing, 2009, 97, s. 449-454
Tytuł: Self-neutralization via electroreduction in photoemission from SrTiO3 single crystals
Autor: Psiuk B., Szade J., Pilch M., Waser R., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 2009, 89-91, 91-93
Tytuł: In vitro studies of cytotoxicity of bioglass containing silver
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Optical Materials, 2009, 31, 1802-1804
Tytuł: Thin TiO2 films for an elektrochromic system
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz – Pasek E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych

Czasopismo: Solid State Phenomena, 2009, 147-149, 801-806
Tytuł: Fluoride Release and Antibacterial Activity of Self-Made Composite Materials for Dental Fillings
Autor: Mystkowska J., Marczuk-Kolada G., Leszczyńska K., Dąbrowski J., Karaś J.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Vacuum, 2009, Vol. 83, 69-72
Tytuł: XPS study of perowskites surface instability, caused by Ar+ ion and electron bombardment and metal deposition
Autor: Psiuk B., Szade J., Pilch M., Szot K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

swiat szkl

 

Konferencja Techniczna
12.03.18 Warszawa

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Badanie procesu spiekania węglanu wapnia"

 

 WARSZAWA 08.03.18

"Możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z wybranych materiałów odpadowych"

 

 OPOLE 08.03.18

 "Ruch drgający - od podstaw do zastosowań w badaniach materiałowych"
(cykl 3 wykładów)

 

 GLIWICE 08,15,22.03.18

"Opracowanie autorskiej metody łączenia materiału ceramicznego ze szkłem formowanym"

 

"Wpływ włókien na właściwości mas i zapraw oraz mas stosowanych w budownictwie"

KRAKÓW 28.03.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013