WYDARZENIA:

 

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2010

 

.:: Wykaz monografii na rok 2010:

Autor: Wiesław Kurdowski

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

 

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2010

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura    2010, 2, 67-69

Tytuł: Wpływ różnej zawartości części palnych w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementów popiołowych

Autor: Baran T.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura    2010, 4, 62-63

Tytuł: Cementy z dodatkiem wapienia

Autor: Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton  2010, 3, 157-163

Tytuł: Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Autor: Giergiczny E., Giergiczny Z.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 3, 141-148

Tytuł: Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych

Autor: Najduchowska M., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 5, 296-305

Tytuł: Inne spojrzenie na problem zgodności cementu z superplastyfikatorem

Autor: Kurdowski W.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 6, 327-332

Tytuł: Syntetyczne gipsy włókniste - metody otrzymywania

Autor: Pichniarczyk P., Malata G.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement Wapno Beton    2010, 6, 359-365

Tytuł: Wpływ metacelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych

Autor: Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: ECOMANAGER-Przemysł-Biznes-Środowisko    2010, 5, 26-28

Tytuł: Agrospieki – proekologiczne nawozy

Autor: Lipowska B., Puff Z., Sałaciński R., Witek J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi    2010, 1, 5-22

Tytuł: Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódź w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych

Autor: Kosk I.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi    2010, Tom 26 - Zeszyt 1.

Tytuł: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi

Autor: T. Tumidajski, E. Kasińska-Pilut, T. Gawenda, Z. Naziemiec, R. Pilut

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2010, Tom 26 - Zeszyt 4

Tytuł: Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych

Autor: D. Saramak, T. Tumidajski, M. Brożek , T. Gawenda, Z. Naziemiec

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 4, 30-31

Tytuł: Wady i awarie szyb zespolonych

Autor: Balon-Wróbel A., Zduniewicz T., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 5, 22-25

Tytuł: Ograniczanie emisji gazów i pyłów związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Autor: Baran T, Pichniarczyk P., Kalarus D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 5, 34-36

Tytuł: Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy

Autor: Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 7/8, 21-23

Tytuł: Wykorzystanie w budownictwie metody termowizji w podczerwieni

Autor: Pichniarczyk P., Zduniewicz T.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, nr 10, 58-59

Tytuł: Gładź czy masa szpachlowa?

Autor: Sobala M., Nosal K.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Izolacje    2010, 11/12, 41-42

Tytuł: Dlaczego płytki się odspajają?

Autor: Urban J.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 5, 21-23

Tytuł: Zastosowanie w budownictwie odpadów ze spalania paliw

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 4, 102-104

Tytuł: Elementy ścienne z betonu komórkowego a promieniotwórczość naturalna

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 12, 37-42

Tytuł: Rola zaplecza badawczego, w tym COBRPB CEBET, w rozwoju betonu komórkowego

Autor: Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 9, 78-79

Tytuł: Prace na rzecz przemysłu betonów i budownictwa

Autor: Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 27-30,59

Tytuł: Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych

Autor: Giergiczny Z., Garbacik A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 42-45

Tytuł: Kompozyty gipsowo-włóknowe z dodatkiem odpadów celulozowych

Autor: Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 10, 48-49

Tytuł: Niepalność materiałów gipsowych

Autor: Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane    2010, 12, 2-4

Tytuł: Przygotowanie do wykorzystania odpadów z dużych złóż antropogenicznych

Autor: Kosk I.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane Technologie Rynek    2010, 12, 1-3

Tytuł: Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym

Autor: Bożym M.

Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Ochrony Środowiska w Opolu

Czasopismo: Materiały Budowlane Technologie Rynek    2010, 5, 26-29

Tytuł: Waloryzacja popiołów lotnych w celu szerszego ich wykorzystania do cementu i betonu

Autor: Krystyna Rajczyk, Marek Szota

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Materiały Ceramiczne    2010, 4, 618-621

Tytuł: Rekonstrukcja składu i technologii wytwarzania materiałów budowlanych dla potrzeb konserwacji zabytków

Autor: Szamałek K., Bylina P.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Materiały Ceramiczne    2010, 1, 81-86

Tytuł: Kategoryzacja popiołów lotnych a właściwości kompozytów cementowo-popiołowych

Autor: Giergiczny E., Giergiczny Z.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 7-19

Tytuł: Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Cz.I. Omówienie podręcznika oszczędzania energii

Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 9-21

Tytuł: Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Cz. II Podsumowanie projektu

Autor: Jaegermann Z., Łukasik W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 33-50

Tytuł: Zastosowanie TiO2 jako materiału na elektrody do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Autor: Osuchowski M., Witosławska I.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 51-68

Tytuł: Stałotlenkowy elektrolit cyrkonowy do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Autor: Witosławska I., Osuchowski M.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 44 - 55

Tytuł: Badanie elektroreologicznej zawiesiny Al2O3 w oleju silikonowym przy użyciu reometru statycznego

Autor: Osuchowski M., Witosławska I., Perkowski K., Witek A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 56 - 66

Tytuł: Wpływ procesu Hot Isostatic Pressing (HIP) na wybrane właściwości ceramiki z tlenku glinu

Autor: Perkowski K., Osuchowski M., Witosławska I., Witek A.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych    2010, 6, 123-140

Tytuł: Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych ze spalania węgli w kotłach fluidalnych do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

Autor: Łaskawiec K., Michalik A., Małolepszy J., Zapotoczna-Sytek G.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 113-131

Tytuł: Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE

Autor: Kalinowski W., Głodek E.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 133-145

Tytuł: Oznaczanie halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)

Autor: Poluszyńska J., Bożym M., Narolska J., Sławińska I.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 114-122

Tytuł: Perspektywy wykorzystania układów ORC przy niskotemperaturowej energii odpadowej

Autor: Weisser P., Skotnicki P.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 104-113

Tytuł: Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadam

Autor: Ligus G., Ignasiak G.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 147-162

Tytuł: Możliwości wprowadzenia techniki spalania oxyfuel w piecach obrotowych do wypalania klinkieru

Autor: Sładeczek F., Trembacz J.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 103-112

Tytuł: Wykorzystanie pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej

Autor: Bożym M.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 163-176

Tytuł: Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących

Autor: Naziemiec Z.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 177-187

Tytuł: Ocena możliwości otrzymywania spoiw gipsowo-ettringitowych

Autor: Wieczorek M., Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 141-154

Tytuł: Zmiany w procesie klinkieryzacji wywołane podwyższoną zawartością metali śladowych - cynku, ołowiu i miedzi

Autor: Matusiewicz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 21-32

Tytuł: Szkła zawierające tal. Część 1

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 155-168

Tytuł: Młyny młotkowe w procesach produkcji mączek mineralnych gruboziarnistych

Autor: Naziemiec Z.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 169-178

Tytuł: Zachowanie wobec pożaru, czyli reakcja na ogień gipsowych wyrobów budowlanych

Autor: Wieczorek M., Nosal K., Sobala M.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 34-43

Tytuł: Szkła zawierające tal. Część 2

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 22-33

Tytuł: Recykling szkła

Autor: Kuśnierz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 69-79

Tytuł: Bezchromowe, niewypalane materiały ogniotrwałe

Autor: Jedynak L., Wojsa J

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 93-101

Tytuł: Materiały ogniotrwałe dla przetwórstwa aluminium

Autor: Pawełek A., Czechowski J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 5, 81-92

Tytuł: Bezfluorkowy koagulant krzemionkowego kitu kwasoodpornego

Autor: Lipowska B., Jedynak L.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 67-72

Tytuł: Wyroby wysokoglinowe modyfikowane SiC dla urządzeń metalurgicznych

Autor: Barański J., Witek J., Majchrowicz I.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 73-89

Tytuł: Wpływ temperatury obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności betonów ogniotrwałych zawierających grafit

Autor: Pawełek A., Wala T., Lipowska B., Podwórny J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych    2010, 6, 90-103

Tytuł: Zastosowanie trójpunktowego zginania do badania przebiegu odkształcenia betonu ogniotrwałego w wysokiej temperaturze

Autor: Suwak R., Rawluk M.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Rudy i Metale Nieżelazne    2010, 3, 130-136

Tytuł: Wyłożenie ogniotrwałe pieca obrotowo-wahadłowego w Hucie Miedzi Głogów

Autor: Wojsa J., Śliwa A., Trochimowicz T., Zelik W., Darłak M., Biały R., Łaganowski  M., Figiel J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Studia i Raporty IUNG-PIB    2010, 25, 59-69

Tytuł: Ocena przydatności ceramizowanych agrospieków nawozowych do zasilania gleb

Autor: Puff Z., Sałaciński R., Lipowska B., Witek J., Kocoń A.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 6, 8-13

Tytuł: Tworzywo korundowe na wyroby odporne na szok cieplny

Autor: Dziubak C.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, 2-7

Tytuł: Wpływ warunków wypalania na wybrane właściwości ekologicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego

Autor: Dziubak C.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 8-11

Tytuł: Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część I

Autor: Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 12-19

Tytuł: Tworzywa ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie wpływu spiekania pod ciśnieniem izostatycznym na wybrane właściwości tworzyw korundowych. Część II

Autor: Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 6, 32-38

Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - badanie właściwości fizycznych i mikrostruktury tworzyw cyrkonowych

Autor: Jaegermann Z., Michalik R.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 2-6

Tytuł: Badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych in vitro bioszkieł ze srebrem wytworzonych metodą zol-żel

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 34-38

Tytuł: Badania działania bakteriobójczego in vitro w funkcji czasu bioszkieł z układu SiO2-Al2O3 dotowanych srebrem

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 22-26

Tytuł: Dyspersyjne spoiwa poliuretanowe w jednostronnym prasowaniu tlenku glinu

Autor: Wiśniewski P., Szafran M., Biernat M, Rokicki G., Kobus I.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 44-46

Tytuł: Rozkład Weibulla w badaniach wymywalności farb naszkliwnych

Autor: Karaś A., Chmielewska D., Rećko W.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 6-12

Tytuł: Strategia rozwoju badań i technologii szkła

Autor: Stoch L.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 2-7

Tytuł: Możliwości recyklingu pyłów odpadowych powstających w procesie produkcji szkła

Autor: Pichniarczyk P., Zawiła J.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 3, 18-20

Tytuł: Termografia w podczerwieni w budownictwie

Autor: Zduniewicz T., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 5, 39-43

Tytuł: Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego zwiazane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym

Autor: Baran T., Pichniarczyk P., Kalarus D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, 27-32

Tytuł: Szkła talowe cz. I. Szkła krzemianowe i boranowe

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 2, str. 8-13

Tytuł: Doskonalenie Procesów Produkcyjnych FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów w maszynach

Autor: Sacha S.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 28-35

Tytuł: Szkła zawierające tal cz. II

Autor: Marczewska A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 1, 7-11

Tytuł: Aktywność przemysłu ceramicznego na szczeblu europejskim

Autor: Czechowski  J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Szkło i Ceramika    2010, 4, 7-11

Tytuł: Ekologiczny aktywator mielenia stosowany przy produkcji wypełniaczy dolomitowych w Zakładzie „Piotrowice”

Autor: Klecan R., Muras W., Wołoszyn R.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w GliwicachCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Applied Clay Science    2010, 3, 156-162

Tytuł: Acid-activated vermiculites and phlogophites as catalysts for the DeNOx process

Autor: Chmielarz L., Kowalczyk A., Michalik M., Dudek B., Piwowarska Z., Matusiewicz A.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Archive of Foundry Engeenering    2010, 4, 100-104

Tytuł: Nowe tworzywa ogniotrwałe dla procesów przetwórczych aluminium

Autor: Czechowski J., Pawełek A.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Archive of Foundry Engeenering    2010, 4, 115-118

Tytuł: Aluminium dross-based insulating and exothermic materials for metallurgical industry

Autor: Lipowska B., Witek J., Stec K.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Cement i ego primenenie    2010, 5, 36-39

Tytuł: Nowye naprawlenia razwitia cementnoj otrasli w Polsze

Autor: Kurdowski W., Deja J., Konieczny D.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Dental and Medical Problems    2010, 4, 430-434

Tytuł: Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Autor: Jodkowska E., Małkiewicz K., Karaś J.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 100-101, 21-23

Tytuł: Aktywność przeciwbakteryjna  in vitro wytworzonych bioszkieł zawierających srebro

Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna E., Zaczyńska E., Czarny A., Żywicka B.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 100-101, 72-75

Tytuł: Badania mikrotwardości i mikromorfologii powierzchni eksperymentalnych materiałów stomatologii odtwórczej

Autor: Karaś J., Szamałek K.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów    2010, 99-101, 29-31

Tytuł: Bioceramika oparta na TiO2 – właściwości fizyczne tworzyw kompozytowych TiO2/Hap; Titania based bioceramics – physical properties of  TiO2/HAp composite

Autor: Michałowski S., Jaegermann Z.

Oddział: Centrala

Czasopismo: Industrial Ceramics 2010, vol. 30, 2, 105-112

Tytuł: The microstructure and some properties of magnesia - alumina spinel materials with sialon matrix

Autor: Czechowski J., Czechowska K., Wala T., Podwórny J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Journal of Cultural Heritage    2010, 11, 404-410

Tytuł: Pore structure of historical repair Roman cement mortars to establish their compatibility

Autor: Klisińska -Kopacz A., Tišlova R., Adamski G., Kozłowski R.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Optica Applicata    2010, 2, 383-396

Tytuł: Hybrid materials doped with lithium ions

Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Solid State Phenomena    2010,  vol. 163, 187-190

Tytuł: The structure of low-temperature tridymite in silica refractories

Autor: Podwórny J., Zawada J.

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

swiat szkl

 

Konferencja Techniczna
12.03.18 Warszawa

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Badanie procesu spiekania węglanu wapnia"

 

 WARSZAWA 08.03.18

"Możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z wybranych materiałów odpadowych"

 

 OPOLE 08.03.18

 "Ruch drgający - od podstaw do zastosowań w badaniach materiałowych"
(cykl 3 wykładów)

 

 GLIWICE 08,15,22.03.18

"Opracowanie autorskiej metody łączenia materiału ceramicznego ze szkłem formowanym"

 

"Wpływ włókien na właściwości mas i zapraw oraz mas stosowanych w budownictwie"

KRAKÓW 28.03.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013