WYDARZENIA:

 

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2011

 

.:: Wykaz monografii na rok 2011:

Autor: Głodek E., Kalinowski W
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instutut Śląski
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Autor: monografia pod redakcją Grzegorza Siemiątkowskiego
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytut Śląski
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

 

.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2011

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 499-505
Tytuł: Analiza zjawisk zachodzących w procesie laserowego zdobienia wyrobów porcelanowych
Autor: Chmielewska D., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 519-523
Tytuł: Jednoetapowy proces syntezy i spiekania spinelu MgAl2O4z zastosowaniem Hot Isostatic Pressing
Autor: Witek  A., Perkowski K.,  Osuchowski M., Witosławska I., Konopka G., Oziębło A., Tymowicz-Grzyb P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,4, 731-735
Tytuł: Cyrkonowy pigment prazeodymowy do barwienia szkliw ceramicznych
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 631-641
Tytuł: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali
Autor: Czapka Z., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,2, 332-336
Tytuł: Kompozyt ceramiczno—metaliczny Zr02—A120 3—Si02—Mo
Autor: Czechowska K., Wrona A., Jedynak L., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,2, 327-331
Tytuł: Wpływ kryzysu gospodarczego, regulacji UE i konkurencji z Chin na europejski przemysł ceramiczny i główne kierunki badań i rozwoju
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,1, 34-39
Tytuł: Refractories from the MgO—A1203—Sn02 system for metallurgical applications / Materiały ogniotrwałe z układu MgO—A1203—Sn02 do zastosowań metalurgicznych
Autor: Jedynak L, Wojsa J., Podwórny J., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 626-630
Tytuł: Betony ogniotrwałe o dużel odporności na wstrząsy cieplne
Autor: Majchrowicz I., Barański J., Witek J, Śliwa T., Orlik E.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,2, 355-360
Tytuł: Betony ogniotrwałe zawierające grafit. Cz. II Wpływ zawartości grafitu na własności wytrzymałościowe i odpornościowe
Autor: Pawełek A., Wala T., Lipowska B., Podwórny J
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 595-602
Tytuł: Spawanie stali specjalnych nierdzewnych w osłonie gazu obojętnego z zastosowaniem specjalnych podkładek ceramicznych
Autor: Pawełek A., Czechowski J., Warsz K
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 590-594
Tytuł: Badanie zjawiska niesprężystości zasadowych materiałów ogniotrwałych
Autor: Podwórny J., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 574-580
Tytuł: Wykorzystanie metody elementów skończonych w rozwiązywaniu problemów związanych z zagadnieniami przewodnictwa cieplnego
Autor: Psiuk B., Witek J., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 653-659
Tytuł: Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów
Autor: Wala T., Podwórny J., Czechowski J., Suwak R., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 570-573
Tytuł: Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów
Autor: Wojsa J., Śliwa A., Serkowski S.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,3, 660-662
Tytuł: Analiza składu chemicznego węglika krzemu — spójność uzyskiwanych wyników w zależności od stosowanej metodyki pomiarowej
Autor: Stec K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Materiały Ceramiczne 2011,4, 752-757
Tytuł: Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości
Autor: Pichniarczyk P., Malata G, Szeląg H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,2, 13-16
Tytuł: Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych
Autor: Chmielewska D., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,4, 4-11
Tytuł: Wpływ jakości surowców na właściwości barwiące cyrkonowego pigmentu prazeodymowego
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,3, 3-6
Tytuł: Mozaika szklana i ceramiczna certyfikacja dobrowolna
Autor: Mikołajczyk I., Papier A.
Odział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,5, 3-5
Tytuł: Integracja i rozwój naukowy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,4, 11-14
Tytuł: Przebieg charakterystycznych funkcji rozkładu Weibulla w zależności od parametrów
Autor: Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 15-18
Tytuł: O wytrzymałości materiałów
Autor: Rećko W.M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,2, 2-7
Tytuł: Przemysł ceramiczny w Unii Europejskiej
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,3, 14-16
Tytuł: Efekty stosowania aktywatora mielenia IMOFLOW w Cementowni Dyckerhoff Polska
Autor: Klecan R., Jedynak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,3, 35-40
Tytuł: Lepkość hydroksypropylometylocelulozy a właściwości cementowych zapraw klejowych
Autor: Niziurska M., Nosal K., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,4, 33-38
Tytuł: Jak tworzyliśmy naukę w powojennej Polsce
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 3-6
Tytuł: .: Redukcja zużycia energii i szkodliwych emisji w przemyśle szklarskim
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 20-26
Tytuł: Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na opakowania szklane
Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J.,Marczewska A.,Brzezicki J.,Rybicka-Łada J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2011,6, 35-38
Tytuł: Rola H2O w procesie topienia i klarowania szkieł
Autor: Zawiła J., Rybicka-Łada J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 10-20
Tytuł: Migracja pierwiastków na przykładzie chromu w warstwach barwnych osadzanych na podłożu ceramicznym pod wpływem obróbki laserowej
Autor: Chmielewska D., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 146-162
Tytuł: Badania nad zastosowaniem popiółów lotnych  ze współspalania  biomasy drzewnej i węgla kamiennego do wytwarzania betonu komórkowego
Autor: Łaskawiec K., Michalik A., Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 163-182
Tytuł: Zastosowanie cementów CEM II  i CEM V do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
Autor: Skorniewska  M., Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 22-36
Tytuł: Wpływ technologii na wybrane właściwości ceramiki z węglika krzemu (SiC)
Autor: Perkowski K., Osuchowski M.,  Witosławska I., Konopka G., Marciniak - Maliszewska B., Witek A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 7-20
Tytuł: Badania eksperymentalnych giomerów fotoutwardzalnych do stosowania w stomatologii odtwórczej ( Study of experimental photocured giomers for use in restorative dentistry)
Autor: Karaś J., Ciołek L
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 67-78
Tytuł: Zastosowanie mikroskopu wysokotemperaturowego do badania zachowania się pyłów i osadów kotłowych pochodzących z gazów procesowych (Application of high—temperature microscope to tests the behayior of dust and sludge from the process gases)
Autor: Suwak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 32-45
Tytuł: Wymagania materiałowe dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali metodą RH
Autor: Śliwa A., Czapka Z.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 46-58
Tytuł: Korozja wyrobów wysokoglinowych pracujących w piecu szklarskim
Autor: Wala T., Psiuk B., Podwórny J., Burdyl M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 54-66
Tytuł: Ceramizowane agrospieki nawozowe do proekologicznego zasilania gleb (Agrosinters the ceramic composite fertilesers for pro—ecological soil feeding)
Autor: Puff Z., Sałaciński R., Lipowska B.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 21-31
Tytuł: Wpływ dodatku sepiolitu na własności andaluzytowych betonów ogniotrwałych,
Autor: Majchrowicz I., Wala T., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 37-53
Tytuł: Badania porównawcze odporności na wstrząsy cieplne materiału magnezytowego (Comparatiye tests of thermal shock  resistance of magnesite material )
Autor: Gerle A., Wałęga—Chwastek H., Karalus A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 132-145
Tytuł: Badania reakcji alkalicznej ASR w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym
Autor: Drożdż W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 183-193
Tytuł: Termoizolacyjne zaprawy gipsowe
Autor: Wons T., Niziurska M., Wieczorek M., Nosal K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 106-113
Tytuł: Występowanie wad w szybach zespolonych i przyczyny ich powstawania
Autor: Balon-Wróbel A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 114-125
Tytuł: Badania cementów portlandzkich produkowanych w różnych systemach mielenia
Autor: Baran T., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 126-135
Tytuł: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych
Autor: Najduchowska M
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 136-150
Tytuł: Charakterystyka morfologii popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych
Autor: Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 151-164
Tytuł: Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych
Autor: Wieczorek M., Pichniarczyk P.

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 79-88
Tytuł: Wykorzystanie testów do oceny stopnia stabilizacji odpadów
Autor: Bożym M.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 59-68
Tytuł: Alternatywne metody wykorzystania pyłów z pieców wapienniczych oraz CKD, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej
Autor: Bożym M.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 79-87
Tytuł: Określenie wskaźników uwolnień z pieców wapienniczych dla zanieczyszczeń rekomendowanych w rejestrze PRTR
Autor: Głodek E., Sładeczek F.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 89-96
Tytuł: Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń dla różnych opcji spalania odpadów
Autor: Głodek E.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 97-107
Tytuł: Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania biomasy i odpadów do wypalania klinkieru
Autor: Głodek E., Trembacz J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 88-94
Tytuł: Parametr AT4 jako wskaźnik stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu
Autor: Kilian E., Macedowska-Capiga A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,8, 95-105
Tytuł: Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego- ekrany akustyczne,
Autor: Kiprian K., Ligus G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 118-131
Tytuł: Problemy oceny i prognozowania emisji akustycznej znaczących źródeł hałasu w obiektach przemysłowych
Autor: Kiprian K., Ligus G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2011,7, 108-117
Tytuł: Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym
Autor: Skotnicki P., Jośko E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2011,4, 5-15
Tytuł: Rational mineral deposit  management  in the light of mineral resources theory
Autor: Szamałek k.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Cement, Wapno, Beton 2011,6, 332-341
Tytuł: Pewne zagadnienia związane z podwyższoną zawartością cynku w klinkierze i produkowanym z niego cemencie
Autor: Matusiewicz A., Bochenek A., Szeląg H., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement, Wapno, Beton 2011,6, 355-360
Tytuł: Wpływ fosforu na skład fazowy bogatych w korund betonów ogniotrwałych
Autor: Mandecka-Kamień L., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Inżynieria Materiałowa 2011,4, 368-371
Tytuł: Laserowe nanoszenie znaków barwnych na podłoża ceramiczne
Autor: Chmielewska D.,Marczak J., Sarzyński A., Strzelec M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Inżynieria Materiałowa 2011,5, 826-834
Tytuł: Metodyka badań w inżynierii procesowej laserowej dekoracji porcelany
Autor: Chmielewska D.,Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Sarzyński A., Strzelec M., Synowiec B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Izolacje 2011,5, 61-64
Tytuł: Odporność betonu komórkowego na zawilgocenia
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Izolacje 2011,6, 34
Tytuł: Rewitalizacja budynków z betonu komórkowego  zalanych podczas powodzi
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Izolacje 2011,2, 32
Tytuł: Gładź, czyli tynk cienkowarstwowy -właściwości, rodzaje, zastosowanie
Autor: Nosal K., Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,2, 52
Tytuł: Wpływ wybranych tlenków metali ciężkich na proces klinkieryzacji
Autor: Matusiewicz A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,6, 18-21
Tytuł: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz.I). Zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany,
Autor: Najduchowska M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,7-8, 35
Tytuł: Surowce odpadowe do produkcji materiałów budowlanych
Autor: Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,7-8, 46
Tytuł: Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien oraz ich wpływ na wentylację pomieszczeń
Autor: Balon-Wróbel A., Sacha S.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,9, 38-42
Tytuł: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz. II). Ochrona powierzchniowa betonu
Autor: Najduchowska M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Izolacje 2011,9, 49-51
Tytuł: Wpływ jakości szyb zespolonych stosowanych w budownictwie na eksploatację pomieszczeń
Autor: Balon-Wróbel A., Sacha S.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,11, 18-20
Tytuł: Kratownicowe belki stropowe po wycofaniu PN-B-19503:2004. Część 2. Badania
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Gajownik R.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,12, 27-30
Tytuł: Autoklawizowany beton komórkowy – ekologiczny materiał budowlany
Autor: Górska B., Gębarowski P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,10, 22-23 i 42
Tytuł: Gips w budownictwie
Autor: Nosal K., Wieczorek M., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2011,12, 25-26
Tytuł: Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu
Autor: Bożym M., Kilian E., Macedowska-Capiga A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów budowlanych w Opolu

Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria 2011, 4/1, 353-370
Tytuł: Surowce mineralne z dna mórz i oceanów – stan rozpoznania i perspektywy
Autor: Szamałek K., Mizerski W.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Kompozyty 2011,3, 202-207
Tytuł: Effect of specific surface fraction of interphase boundaries on mechanical properties of ceramic-metal composites, obtained by pressure infiltration
Autor: Chabera P., Boczkowska A., Zych J., Oziębło A., Kurzydłowski K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Magazyn Stomatologiczny 2011,6, 54-58
Tytuł: Cechy użytkowe eksperymentalnego cementu szkło-jonomerowego z płynem dwufunkcyjnym SJZ/W do stosowania w stomatologii odtwórczej
Autor: Wójcik-Chęcińska I., Chałas R., Bachanek T., Karaś J., Kamińska-Pikiewicz K., Strycharz-Dudziak M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne 2011,3-4, 161-174
Tytuł: Kliniczna jakość wypełnień i podkładów wykonanych z eksperymentalnego cementu szkło-jonomerowego z płynem dwufunkcyjnym bezpośrednio po założeniu i po 12 miesiącach
Autor: Strycharz-Dudziak M., Kamińska-Pikiewicz K., Bachanek T., Chałas R., Wójcik-Chęcińska I., Karaś J.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Inżynier budownictwa 2011,12, 66-67
Tytuł: Autoklawizowany beton komórkowy. Nowoczesny materiał o bogatej tradycji
Autor: Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Wokół płytek ceramicznych 2011,1, 48-49
Tytuł: Certyfikacja dobrowolna mozaiki szklanej i ceramicznej
Autor: Mikołajczyk I., Papier A.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Wokół płytek ceramicznych 2011,2, 44-45
Tytuł: Metody badań poślizgu posadzek ceramicznych, Wokół płytek Ceramicznych
Autor: Mikołajczyk I.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN Kraków 2011,81, 31-35
Tytuł: Potencjalne pułapki definicyjne ustawy prawo geologiczne i górnicze powstałe w wyniku rozwoju technik geologicznych i górniczych
Autor: Szamałek K
Oddział; Centrala
Czasopismo: Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN Kraków 2011,81, 37-58
Tytuł: Ocena bezpieczeństwa surowcowego Polski w zakresie surowców nieenergetycznych
Autor: Szamałek K.
Oddział; Centrala

Czasopismo: Surowce i Maszyny Budowlane 2011,6, 36-40
Tytuł: Odpady w przemyśle wydobywczym – nowe wyzwania
Autor: Kosacka R
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Surowce i Maszyny Budowlane 2011,1, 38-42
Tytuł: Młotem w skałę,
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Surowce i Maszyny Budowlane 2011,5, 68-72
Tytuł: Turbopłukanie
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Energetyka Cieplna i Zawodowa 2011,2, 27-29
Tytuł: Zagospodarować niskotemperaturową energię odpadową
Autor: Skotnicki P., Weisser P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Świat Szkła 2011,1, 40-43
Tytuł: Stłuczka szklana - kłopotliwy odpad czy cenny surowiec
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,3, 33-35
Tytuł: Spektrofotometryczne badania właściwości szkieł samochodowych
Autor: Marczewska A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,3, 33-35
Tytuł: Szkło w konstrukcjach budowlanych-rodzaje, wymagania, badania. Cz.1
Autor: Pollak Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,6, 48-49 i 52
Tytuł: Szkło w konstrukcjach budowlanych-rodzaje, wymagania, badania. Cz.2
Autor: Pollak Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,7-8, 40-43
Tytuł: Zawartość gazów szlachetnych w szybach zespolonych
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,7-8, 30-35
Tytuł: Masy uszczelniająco-klejące do szyb zespolonych – rodzaje, wymagania i badania
Autor: Marczewska A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Świat Szkła 2011,11, 57-61
Tytuł: Badania szczeliw konstrukcyjnych i odpornych na UV do oszkleń strukturalnych. Część 1
Autor: Marczewska A., Balon-Wróbel A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo Monolityczne 2011,4, 1-3
Tytuł: Mieszanki M-38
Autor: Mróz H.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo, Technologie, Architektura 2011,4, 12-14
Tytuł: Oszustwo klimatyczne
Autor: Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Magazyn Kruszywa, Produkcja, transport, Zastosowanie 2011,4.
Tytuł: Kruszarki stosowane w procesach produkcji kruszyw łamanych
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w KrakowieCzasopisma zagraniczne

Czasopismo: Geological Quarterly 2011,55 (3), 187-202
Tytuł: Sea-floor massive sulphides from the Galapagos Rift Zone – mineralogy, geochemistry and economic importance
Autor: Szamałek K., Marcinkowska A., Nejbert K., Speczik S.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Ceramics International 2011,7, 2221-2227
Tytuł: Variation of Poissons ratio of refractory materials with thermal shocks
Autor: Podwórny J., Wojsa J., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice

Czasopismo: Materiales de Construcción 2011,302, 227-237
Tytuł: : Influencia de la naturaleza del cemento en la compatibilidad con aditivos superplastificantes basados en carboxilatos. Effect of the cement type on compatibility with carboxylate superplasticisers
Autor: Bundyra-Oracz G., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Optical Materials 2011,33, 1931-1937
Tytuł: Sol–gel derived hybrid materials doped with rare earth metal ions
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Chemical Engineering Journal 2011,168, 159-169
Tytuł: Ultra-fine coal flocculation using dual-polymer systems of ultrasonically conditioned and unmodified flocculant
Autor: Kilian E., Gierczycki A., Lemanowicz M., Jach Z.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013