WYDARZENIA:

 

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pod tytułem „Podstawy metod badań materiałów...

 

więcej informacji...

Dnia 16 kwietnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddziałem Ceramiki i Betonów a Zakładami Porcelany Stołowej LUBIANA S.A.

 

więcej informacji...

Dnia 13 kwietnia 2018 r. w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie została podpisana umowa o długofalowej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a Instytutem Odlewnictwa.

 

więcej informacji...

Targi Cramitec to największa i najbardziej znana międzynarodowa impreza dla specjalistów branży ceramicznej i metalurgicznej oraz ważne miejsce spotkań wiodących producentów, odbiorców i naukowców

 

więcej informacji...

12 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja oraz warsztaty, pn. „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”.

 

więcej informacji...

Konsorcjum Progres 3 zrzesza przedstawicieli piętnastu uczelni z Polski, Czech i Słowacji. Główną misją konsorcjum jest nawiązanie współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju innowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-morawskiego

 

więcej informacji...

Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z prof. dr hab. n. med. Henrykiem Skarżyńskim

 

więcej informacji...

26 marca 2018 roku odbyły się obrady Rady Naukowej ICiMB pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie przez Dyrektora Instytutu Pawła Pichniarczyka projektu Regulaminu Organizacyjnego ICiMB oraz omówienie założeń projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.


 
więcej informacji...

Na podstawie najnowszego rozszerzenia zakresu akredytacji i notyfikacji prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1: samonośnych izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych z dwustronną okładziną metalową wg PN-EN 14509:2013-1

więcej infromacji...

Wdrażamy pierwsze w Polsce badania ogniowe w dużej skali dla ścian zewnętrzny budynków (large scale test). Po wystąpieniu w ostatnim czasie kilku tragicznych w skutkach pożarów elewacji bezpieczeństwo

więcej informacji...

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawcze Ceramiki i Materiałów Budowlanych AB 115

więcej informacji...

W porozumieniu z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii przygotowany został zeszyt monograficzny prezentujący wkład Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych został współorganizatorem X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018, która odbędzie się 9-12 września 2018 roku.

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2013

 

.:: Wykaz monografii na rok 2013:

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P., Małolepszy J., Szymczak J.
Wydawnictwo: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Centrala

Autor: Zapotoczna-Sytek G., Balkovic S.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Oddział Centrala

Autor: Weisser P., Głodek E., Kalinowski W., Kucharski Ł.
Wydawnictwo: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2013

 

Czasopisma polskie

 

Biuletyn Pollab  2013
Tytuł: Dokładność i niepewność wyników a ocena zgodności ze specyfikacją
Autor: Niziurska M
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w krakowie

Builder  2013, 54
Tytuł: Odporność betonu na mróz
Autor: Kurdowski W., Szeląg H., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Bulletin of the Veterinary Instytute In Puławy  2013,57, 119-122
Tytuł: Use of calcium sulfate as a biomaterial in the treatment of bone fractures in rabbits-preliminary studies
Autor: Jaegermann Z. Szponder T., Mytnik E.
Oddział Centrala

Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX, 52-58
Tytuł: Wpływ dodatku fazy cynkowej na właściwości cementu portlandzkiego
Autor: Bochenek A., Kurdowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX, 65-73
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji glinianu trójwapniowego
Autor: Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,207-215
Tytuł: Wpływ absorpcji popiołów ze spalania paliw wtórnych na proces klinkieryzacji i aktywność hydrauliczną cementowego klinkieru portlandzkiego
Autor: Wzorek M., Baran T., Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,238-244
Tytuł: Właściwości kruszywa z różnych wapieni rozdrabnianych w kruszarce szczękowej
Autor: Lech R., Szostak P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,245-252
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji alitu
Autor: Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cement, Wapno, Beton  2013,XVIII/LXXX,370-377
Tytuł: Właściwości fazy cynkowej oraz jej wpływ na twardnienie cementu glinowego
Autor: Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Ceramika/Ceramics, Polski Biuletyn Ceramiczny  2013,115,251
Tytuł: Zinc as an example of the problem of minor components in cement
Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Drogi i Mosty  2013,1,17-29
Tytuł: Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych
Autor: Baran T., Garbacik A., Synowiec K., Żak A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Drogi i Mosty  2013,1,57-69
Tytuł: Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementów powszechnego użytku
Autor: Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Drogi i Mosty  2013,1,71-81
Tytuł: Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych
Autor: Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski W.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Drogi i Mosty  2013,2,147-158
Tytuł: Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną
Autor: Drożdż W., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Gospodarka Surowcami Mineralnymi  2013,29,4,59-76
Tytuł: New potential source of rare earth elements
Autor: Szamałek K., Konopka G., Marciniak-Maliszewska B., Zglinicki  K.
Oddział Centrala

Inżynieria Biomateriałów  2013,119,21-26
Tytuł: Badania bioaktywności i cytotoksyczności in vitro bioszkieł z układu SiO2-CaO wytwarzanych metodą zol-żel z zastosowaniem silanów
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywiecka B.
Oddział Centrala

Izolacje  2013,XVIII,1,22-25
Tytuł: Metody oceny bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych budynków
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Izolacje  2013,XVIII,3,30-32
Tytuł: Przyczepność klejów cementowych do styropianu w systemach ETICS – niepewność metody i korelacja wyników
Autor: Niziurska M., Nosal K., Chruściel B., Charyasz W., Szafran K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Magazyn Stomatologiczny  2013,23,3,135-138
Tytuł: Ocena dwuletnia cementu szkłojonomerowego SJZ/W z płynem dwufunkcyjnym do stosowania w stomatologii odtwórczej
Autor: Karaś J. Chałas R., Bachanek T., Wójcik-Chęcińska I., Kamińska-Pikiewicz K., Strycharz-Dudziak M.
Oddział Centrala

Materiały Budowlane  2013,1, 42-43
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
Autor: Łaskawiec K. Różycka A., Perti M.
Oddział Centrala
Materiały Budowlane  2013,7, 64-67
Tytuł: Deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE elementów murowych zgodnie z rozporządzeniem CPR
Autor: Łaskawiec K., Dynarowski R., Królikowski M., Misiewicz L.
Oddział Centrala
Materiały Budowlane  2013,10,5
Tytuł: Badania reakcji na ogień – klasyfikacja wyrobów gipsowych i innych materiałów budowlanych
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Materiały Ceramiczne  2013,65,2,204-208
Tytuł: Wpływ spiekania izostatycznego na wybrane właściwości mikrostrukturalne i mechaniczne ceramiki Al2O3 i SiC
Autor: Witek A., Osuchowski M., Oziębło A., Perkowski K., Witosławska I., Chabera P., Boczkowska A.
Oddział Centrala
Materiały Ceramiczne  2013,65,3,386-390
Tytuł: Preparing bulk transparent magnesium alumimnium spinel - a few tricks of the trade
Autor: Witek A.
Oddział Centrala
Materiały Ceramiczne  2013,65,3,290-294
Tytuł: Kryteria jakościowe pigmentów ceramicznych
Autor: Dziubak C.
Oddział Centrala
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,174-179
Tytuł: Mikrostruktura korundowych wyrobów ogniotrwałych po pracy w reaktorach chemicznych
Autor: Lipowska B., Czechowska K., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,145-150
Tytuł: Korozja wyłożeń w kotłach fluidalnych ze współspalaniem
Autor: Czechowski J., Wala T., Podwórny J., Stec K.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,151-155
Tytuł: Moduł Younga materiałów ogniotrwałych magnezjowo-chromitowych
Autor: Wojsa J.,Podwórny J.,Suwak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,2,220-226
Tytuł: Wpływ dodatku modyfikowanej nanokrzemionki na poprawę własności mechanicznych kompozytów ceramika-polimer
Autor: Przybyła M.,Michta A. (UŚ)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,491-495
Tytuł: Kierunki badań i rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych wobec bieżących wyzwań i strategii do 2050 r
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,412-417
Tytuł: Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali
Autor: Lipowska B., Witek J., Karwiński A. (IO), Wieliczko P. (IO), Asłanowicz M. (FerroTerm), Ościłowski A. (FerroTerm), Robak R. (IChPW), Muzyka R. (IChPW)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,408-411
Tytuł: Określenie kryteriów doboru nośnika węglowego w zawiesinach ceramiczno-węglowych do otrzymywania filtrów ciekłego metalu
Autor: Lipowska B., Robak Z. (IChPW), Muzyka R. (IChPW)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,451-455
Tytuł: Określenie wpływu przygotowania próbki na wynik badania wytrzymałości na podstawie wartości modułu Weibulla
Autor:  Gerle A.,Psiuk B.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,443-450
Tytuł: Materiały monolityczne do zastosowań w metalurgii cynku i ołowiu
Autor: Majchrowicz I.,Barański J.,Śliwa A.,Pochwała T.,Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,433-442
Tytuł: Porozymetria rtęciowa w ocenie parametrów mikrostrukturalnych ceramiki ogniotrwałej
Autor: Śliwa A., Wojsa. J.Majchrowicz I.,Barański J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Materiały Ceramiczne  2013,65,4,418-423
Tytuł: Materiały ogniotrwałe korundowo-chromowe, struktura i własności
Autor: Wojsa J., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Opakowanie  2013,3,16-18
Tytuł: Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na szkło opakowaniowe
Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P., Zawiła J., Sacha S.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Photonics Letters of Poland  2013, 5, 134-136
Tytuł: Activation of colours chan ges in ceramic Glazer by means of the ND:YAG picoseconds laser
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Olszyna A., Strzelec M., Marczak J., Sarzyński A., Zasada D.
Oddział Centrala

Prace ICiMB  2013,12, 88-106
Tytuł: Domieszki chemiczne a procesy fizykochemiczne
Autor: Abramowicz M., Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,7, 112-124
Tytuł: Autoklawizowany beton komórkowy a zrównoważony rozwój
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,11,39-53
Tytuł: Badania przemysłowego mieszalnika do wytwarzania zawiesin wysokorozdrobnionych materiałów mineralnych w wodzie
Autor: Włodarczyk M., Latuszek T.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,14,27-41
Tytuł: Klasy pielęgnacji betonu według PN-EN 13670:2011-kryteria wyboru i wpływ na kształtowanie właściwości betonu
Autor: Piotrowicz M., Romanowski P. Woyciechowski P.
Oddział Centrala
Prace ICiMB  2013,12,7-17
Tytuł: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
Autor: Garbacik A., Baran T.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,13,7-21
Tytuł: Wpływ temperatur na właściwości mechaniczne mas uszczelniających stosowanych w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 1 – Badanie rozciągania i ścinania
Autor: Balon-Wróbel A., Marczewska A.
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,14,7-16
Tytuł: Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,14,17-26
Tytuł: Znaczenie właściwości płytek ceramicznych w zapewnieniu trwałości okładzin mocowanych zaprawami cementowymi
Autor: Niziurska M.
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
Prace ICiMB  2013,12,38-50
Tytuł: Badania betonów niskocementowych korundowych i wyrobów korundowych po pracy w urządzeniach przemysłu chemicznego i petrochemicznego
Autor: Lipowska B., Czechowska K., Majchrowicz I., Wala T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,12,51-59
Tytuł: Związek pomiędzy właściwościami niskocementowego wysokoglinowego betonu ogniotrwałego a zawartości mikrokrzemionki w jego osnowie
Autor: Majchrowicz I.,Barański J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,12,28-37
Tytuł: Porównawcze oznaczanie modułu Younga wyrobów szamotowych metodami dynamicznymi i metodą statyczną
Autor: Gerle A., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,13,37-48
Tytuł: Optymalizacja udziału spoiw w suchej masie ogniotrwałej
Autor: Pochwała T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,14,53-59
Tytuł: Metoda badań rozkładu molekuł CO2 w kontakcie ze stałym podłożem
Autor: Psiuk B., Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace ICiMB  2013,13,22-36
Tytuł: Dwuwymiarowa chromatografia gazowa – rozwój techniki na przestrzeni lat
Autor: Gąsior D.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,13,49-59
Tytuł: Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu osadami ściekowymi
Autor: Poluszyńska J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,12,60-71
Tytuł: Ocena możliwości zanieczyszczenia środowiska glebowo-gruntowego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) zawartymi w popiołach lotnych pochodzących kotłów energetycznych
Autor: Poluszyńska J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,14,41-52
Tytuł: Suszenie solarne osadów ściekowych i ich wpływ na zawartość wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych
Autor: Poluszyńska J.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,12,72-87
Tytuł: Ocena możliwości wykorzystania w drogownictwie popiołów nowej generacji powstających ze spalania biomasy
Autor: Rajczyk K., Giergiczny E., Szota M.,
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,81-90
Tytuł: Emisja antropogenicznych gazów cieplarnianych i ich wpływ na efekt cieplarniany
Autor: Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,7-17
Tytuł: Instrumentalna metoda oznaczania całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym
Autor: Jarocka A., Ślęzak E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,18-29
Tytuł: Suszenie paliw alternatywnych w warstwie fluidalnej
Autor: Kalinowski W.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,13,30-44
Tytuł: Zakłócenia procesu wypalania klinkieru przy zwiększonym udziale paliw alternatywnych
Autor: Kalinowski W., Janecka L.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,45-56
Tytuł: Nowe obowiązki dla instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym (IPPC) wynikające z Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – pobór próbek gleb
Autor: Kiprian K., Łach P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,57-69
Tytuł: Ocena zawartości alkaliów w surowcach i cementach stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych
Autor: Płachetka K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,14,60-72
Tytuł: Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru  Część 1-charakterystyka metali lotnych i ich obieg w procesie wypalania klinkieru
Autor: Sładeczek F., Głodek E., Janecka L.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,15,91-105
Tytuł: Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru . Część 2- Badania obiegu metali w przemysłowych instalacjach  pieca obrotowego
Autor: Sładeczek F., Głodek E., Janecka L.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Prace ICiMB  2013,13,68-69
Tytuł: Zastosowanie chromatografii jonowej do oceny jakości wód wodociągowych ujmowanych w wybranych punktach województw opolskiego i śląskiego
Autor: Szewczyk A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza  2013,2,27-32
Tytuł: Regulacja przepływu strumienia ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS za pomocą inhibitorów turbulencji
Autor: Majchrowicz I.,Kania H.(IMŻ),Pieprzyca  J. (Polit. Śl.)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza  2013,3,2-6
Tytuł: Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych. Część 2
Autor: Stec K.,Stankiewicz G. (IMŻ)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Prace Komisji Nauk Technicznych PAU  2013,6,6-11
Tytuł: Rola i odcienie nauki
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej  2013,XIX, 157-167
Tytuł: Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych
Autor: Naziemiec Z. Saramak D.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Proceedings of EC Opole  2013,7(2), 727-733
Tytuł: Wpływ procesu eutrofizacji na zmiany składu chemicznego wód powierzchniowych
Autor: Szewczyk A., Kłos A., Rajfur M., Ejsmont K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Rocznik Ochrona Środowiska  2013,15,1580-1593
Tytuł: Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych
Autor: Saramak D., Tumidajski T., Gawenda T., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Rocznik Ochrona Środowiska  2013,15,2003-2021
Tytuł: Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem
Autor: Gawenda T., Naziemiec Z., Walerak A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Surowce i Maszyny Budowlane  2013,1,72-77
Tytuł: Odzysk i zastosowanie piasków drobnych
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Surowce i Maszyny Budowlane  2013,4,6368
Tytuł: Stalowe, poliuretanowe, gumowe...
Autor: Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Szkło i Ceramika  2013,3,14-16
Tytuł: Ceramiki przezroczyste. Nowe materiały optyczne i optoelektroniczne
Autor: Witek A.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,1,1-7
Tytuł: Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
Autor: Karaś J. Skarżyński H., Floriańczyk T.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,1,8-12
Tytuł: Hydrotermalna synteza spinelu cynkowo-glinowego
Autor: Stachowski T.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,2,4-13
Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej-właściwości optyczne i mikrostrukturalne wybranych materiałów cyrkonowych
Autor: Jaegermann Z.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,2,28-33
Tytuł: Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku z zastosowaniem wybranych substancji strącających
Autor: Stachowski T.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,4,26-27
Tytuł: Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu wgCPR
Autor: Papier A.
Oddział Centrala
Szkło i Ceramika  2013,1,36-42
Tytuł: Szkła z powłokami energooszczędnymi niskoemisyjnymi i niskoemisyjnymi-przeciwsłonecznymi.
Autor: Żelazowska E., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,2,22-78
Tytuł: Pęcherze gazowe w szkle.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,5,25-26
Tytuł: Przyszłość szkła w świetle 23. Międzynarodowego Kongresu Szkła w Pradze, cz.I
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,6,24-25
Tytuł: Przyszłość szkła w świetle 23. Międzynarodowego Kongresu Szkła w Pradze, cz.II
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Szkło i Ceramika  2013,1,20-23
Tytuł: Stan, możliwości i ograniczenia przemysłu ceramicznego w Europie w perspektywie 2050 roku
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Świat Szkła  2013,6,48-50
Tytuł: Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV – Część 2: Badanie ścinania
Autor: A. Balon-Wróbel, A. Marczewska
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle  2013,2,4-13
Tytuł: Poiluretany biodegradowalne na elementy endoprotez stawów
Autor: Jaegermann Z. Domańska A., Boczkowska A.
Oddział Centrala

Wokół płytek ceramicznych  2013,3,2-3
Tytuł: Zmiany w znowelizowanej normie PN-EN14411:2013-04E
Autor: Mikołajczyk I.
Oddział Centrala
Wokół płytek ceramicznych  2013,2,35-36
Tytuł: Jak dobrać klej do płytek ceramicznych
Autor: Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Wokół płytek ceramicznych  2013,3,3-5
Tytuł: Zalety okładzin z płytek na elewacjach
Autor: Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

 

Czasopisma zagraniczne

Archives of Mechanics  2013,65,2,131-142
Tytuł: Viscosity of Yttrium Oxide
Autor: Witek A.  Cholewa M., Żyła G., Plog P., Lehmann V., Oether T., Gross D.
Oddział Centrala

Archives of Foundry Eng.  2013,14,4, 67-72
Tytuł: Integration of computer tomography and simulation analysis in evaluation of quality of ceramic-carbon bonded foam filter
Autor: Lipowska B. Karwiński A. (IO), Małysza M. (IO), Tchórz A. (IO), Gil A. (IO)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Ceramics International  2013,39,1-12
Tytuł: Thermal shock resistance of magnesia-chrome refractories – experimental and criterial evaluation
Autor: Wojsa J., Podwórny J., Suwak R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Ceramics International  http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.12.019 on-line 04/12/2013
Tytuł: Zastosowanie popiołów ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych do produkcji betonów komórkowych
Autor: Psiuk B., Wala T., Szade J. (UŚ), Wrzalik R. (US), Osadnik M. (IMN)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Ceramics International  http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.10.036 on-line 9/11/2013
Tytuł: Mullitization process of andalusite concentrates – Role of natural inclusions
Autor: Wala T., Psiuk B., Stec K., Podwórny J., Kubacki J. (UŚ)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Journal of Experimental Nanoscience  DOI: 10.1080/1745800.2013.841999
Tytuł: Viscosity of diethylene glycol-based Y2O3 nanofluids
Autor: Witek A. Cholewa M., Żyła G.
Oddział Centrala

Metalurgija  2013,3, 345-348
Tytuł: Porous ceramic-metal composites obtained by infiltration metods
Autor: Oziębło A. Boczkowska A., Chabera P., Dolata A.J.
Oddział Centrala

Ogneupory  2013,7-8,52-55
Tytuł: Wlijanie wiazkosti matricy na skorost osażdenija zapolnitielia w samouplotniajuscichsja ogneupornych betonach
Autor: Majchrowicz I.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Physicochemical Problems of Mineral Processing  2013,49(1), 243-253
Tytuł: Determination of the nip zone angle in high-pressure grinding rolls
Autor: Saramak D., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Society of Photo-Optical Instrumention Proceedings of SPIE 2013, 8703,870301
Tytuł: Application of laser radiation in decoration and marking of ceramic products
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Gebel R., Olszyna A., Marczak J., Sarzyński A., Strzelec M.
Oddział Centrala

Solid State Phenomena  2013, 203-204, 129-132
Tytuł: XRD based method of investigation order-disorder transformation in spinel structure
Autor: Podwórny J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Solid State Phenomena  2013, 203-204,286-389
Tytuł: The study of local structure of amorphous Fe-Co-B-Si-Nb alloy by atomic pair distribution function
Autor: Podwórny J.,Pilarczyk W. (Polit. Śl.)
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

The Royal Society of Chemistry RSC Advances  2013,3,6429-6434
Tytuł: Rheological properties of diethylene glycol-based MgAl2O4
Autor: Witek A. Cholewa M., Żyła G.
Oddział Centrala

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013