WYDARZENIA:

 

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk i Pełnomocnik Dyrektora dr inż. Artur Oziębło uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym, pn. „Zwiększenie uczestnictwa Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) w programach B+R finansowanych przez UE”

 

więcej informacji...

Instytut podjął współprace z Krajowym Klastrem Kluczowym Zrównoważona Infrastruktura i przystąpił do realizacji założeń Programu Sektorowego „Dobra Energia w Budownictwie”.

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika Świat Szkła zaprasza na XXXII Konferencję Techniczną Digitalizacja, globalizacja i harmonizacja przepisów - to wyzwania czy szanse dla branży, która odbędzie się 12 kwietnia 2018

 

więcej informacji...

Profesor Wiesław Kurdowski został powołany do Rady Programowej X jubileuszowej Konferencji DNI BETONU, która odbędzie się 8-10 października 2018 r. w Wiśle.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk został powołany do Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Cement Wapno Beton.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych uczestniczył w XIII spotkaniu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM), pt. "Droga do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez symbiozę przemysłową"

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych weźmie udział w konferencji Nauka - Przemysł organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2018 r. przez Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

 

więcej informacji...

Tradycyjnie już jak co roku miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest współorganizatorem  X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Polska Ceramika 2018...

więcej informacji...

Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. W dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 108 firm i 256 naukowców.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że Centrum Szkła i Ceramiki Lipowa 3 uhonorowane zostało nagrodą Odys 2017 za najlepszą jakość usług turystycznych w województwie małopolskim.

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Pan dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB został przewodniczącym Rady Programowej Międzynarodowych Targów BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS 2018.

więcej informacji...

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

LOKALIZACJA:

 

PUBLIKACJE 2012

 

.:: Wykaz monografii na rok 2012:

Autor: Rajczyk K.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.
Oddział Inżynierii procesowej Materiałów budowlanych w Opolu.:: Wykaz publikacji pracowników na rok 2012

 

Czasopisma polskie

Czasopismo: AGH Journal of Mining and Geoengineering,2012,4(36),101-108
Tytuł: The tensile strength properties of lithological variety of Polish copper ores
Autor: Nad A., Brożek M., Naziemiec Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,2,66-68
Tytuł: Norma PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku" po nowelizacji.
Autor: Płocica S., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,3,68-71
Tytuł: Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych.
Autor: Balacha J., Łagosz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Budownictwo Technologie Architektura 2012,4,70-73
Tytuł: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,1, 14-22
Tytuł: Zastosowanie popiołów ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych do produkcji betonów komórkowych.
Autor: Łaskawiec K., Gębarowski P., Zapotoczna-Sytek G., Małolepszy J.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,4, 200-206
Tytuł: Wpływ rodzaju cementu na właściwości betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Skorniewska M.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,5, 295-300
Tytuł: Inorganic pigments for coloration of calciferous-sandy products.
Autor: Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,434-442
Tytuł: Trzy zasady zapobiegania korozji betonu.
Autor: Kurdowski W., Bochenek A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,217-224
Tytuł: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Garbacik A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,17/79,243-249
Tytuł: Włóknisty kompozyt gipsowy w osnowie polimerowej jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych.
Autor: Szeląg H., Pichniarczyk P., Malata G.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton2012,17/79,50-56
Tytuł: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu.
Autor: Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,4,250-257
Tytuł: Ocena oddziaływania autoklawizowanego betonu komórkowego na środowisko naturalne – uwalnianie substancji szkodliwych.
Autor: Kuterasińska J.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,6,423-433
Tytuł: Metody pomiarów zanieczyszczeń organicznych emitowanych do atmosfery przez przemysł cementowy i wapienniczy.
Autor: Głowek E., Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Cement. Wapno. Beton 2012,6,415-422
Tytuł: Kierunki poprawy właściwości popiołów lotnych wapiennych.
Autor: Rajczyk K., Szota M.
Oddział Inżynierii Procesowej i Materiałów Budowlanych w Opolu

Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,2,229-233
Tytuł: Dobór środka klarującego do zestawów o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,1,84-88
Tytuł: Możliwości zwiększenia odporności naścieranie wyłożeń ogniotrwałych metodą spawania ceramicznego.
Autor: Czechowski J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,6,411-416
Tytuł: Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego.
Autor: Marczewska M., Pichniarczyk P., Rybicka-Łada J., Sacha S., Zawiła J., Żelazowska E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe/Materiały Ceramiczne 2012,6,417-422
Tytuł: Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy.
Autor: Marczewska M., Pichniarczyk P., Rybicka-Łada J., Sacha S., Zawiła J., Żelazowska E.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Ceramika/ Materiały Ogniotrwałe/ Materiały Ceramiczne,2012,3,393-399
Tytuł: Charakterystyka proszków hydroksysodalitowych otrzymywanych metodą hydrotermalną z udziałem mikrofal
Autor: Czechowska K., Mozgawa W., Psiuk B., Król M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Chemik, 2012,66,4,315-320
Tytuł: Wpływ czynników zewnętrznych na degradację renowacyjnych powłok lakierniczych
Autor: Kurcok M., Lachowski A., Śliwa A.
Oddział Materiałów Ogniotwałych w Gliwicach

Czasopismo: Inżynier Budownictwa 2012,4(94), 83-84
Tytuł: Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Inżynieria i Budownictwo 2012,1, 3-6
Tytuł: Profesor Lech Czarnecki w czołówce badaczy polimerów stosowanych w betonie i konstrukcjach budowlanych.
Autor: Abramowicz M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Izolacje 2012,11/12,26-29
Tytuł: Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji.
Autor: Pabis J., Zapolski P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2012,28,139-153
Tytuł: Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowych.
Autor: Naziemiec Z., Brożek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Górnictwo i Geologia 2012,17,209-220
Tytuł: Analiza energochłonność procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych.
Autor: Naziemiec Z., Saramak D.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Hutnik – Wiadomości Hutnicze 2012,11,822-825
Tytuł: Badania w dziedzinie ceramiki ogniotrwałej dla hutnictwa żelaza – świetna przeszłość i co dalej?.
Autor: Czechowski J., Suwak R., Wojsa J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,10, 8-10
Tytuł: Prefabrykowane studnie kanalizacyjne i rury WIPRO z betonu modyfikowanego polimerami.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Piotrowicz M., Jelska K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,5,37-39
Tytuł: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R - skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie
Autor: Adamski G., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,9,16-17
Tytuł: Trwałość warstw wykończeniowych na systemach ociepleń.
Autor: Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Materiały Budowlane 2012,12,13-18
Tytuł: Ocena możliwości zagospodarowana odpadu dennego z kotłów fluidalnych w przemyśle cementowym.
Autor: Janecka L., Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

Materiały Ceramiczne  2012,64,3, 367-370
Tytuł: Mechanizm pękania ceramicznych materiałów balistycznych
Autor: Witek A., Osuchowski M., Oziębło A., Perkowski K., Witosławska I. Konopka G.
Oddział Centrala

Czasopismo: Materials Science-Poland 2012,(30) 4, 398-405
Tytuł: Colour modifiers of zirconium-vanadium pigments on a ZrO2 basis.
Autor: Dziubak C.
Oddział Centrala
Czasopismo: Materials Science-Poland 2012,30,105-120
Tytuł: Sol-gel derived hybrid materials multi-doped with rare earth metal ions.
Autor: Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies 2012,21 6A, 5-12
Tytuł: In vitro and in vivo determination of the biocompatibility of calcium carbonate (CaCO3) based synthetic material for skeletal tissue regeneration.
Autor: Cieślik M., Mertas A., Jaegermann Z., Michałowski S., Owczarek A., Król W., Cieślik T.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Poradnik dla projektujących i budujących z bet. komórkowego 2012,13, 10-17
Tytuł: Właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w świetle aktualnych wyników badań ICiMB – Centrum Badań Betonów  CEBET i Instytutu Techniki Budowlanej.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Górska B.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9, 136-147
Tytuł: Magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł ekologicznych.
Autor: Witek A., Osuchowski M., Perkowski K., Witosławska I.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9, 78-88
Tytuł: Wykorzystanie odpadów komunalnych do wytwarzania katalizatorów ceramicznych.
Autor: Jakubiuk T., Łosiewicz A., Taźbierski P.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,146-158
Tytuł: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym.
Autor: Mróz H., Witek J., Barański J., Brach J.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,54-65
Tytuł: Program FactSage — nowe narzędzie w pracach nad doborem wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych.
Autor: Czechowski J., Majchrowicz I., Malinowska T.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,145-148
Tytuł: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym.
Autor: Barański J., Witek J.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,55-64
Tytuł: Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego.
Autor: Giergiczny E., Rajczyk K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,125-135
Tytuł: Wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla współspalania odpadów w przemyśle cementowym.
Autor: Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,30-38
Tytuł: Rtęć w układzie pieca cementowego.
Autor: Głodek E., Sładeczek F.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,89-101
Tytuł: Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru.
Autor: Janecka L., Siemiątkowski G.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,102-112
Tytuł: Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych i materiałów budowlanych.
Autor: Kiprian K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,113-124
Tytuł: Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych.
Autor: Mateuszuk S.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,125-135
Tytuł: Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych.
Autor: Bożym M., Nolepa A.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,76-87
Tytuł: Przystosowanie Laserowego Analizatora Uziarnienia LAU-11 do pomiarów wielkości PM10 i PM2,5.
Autor: Adamczyk Z., Paprotny W.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,88-100
Tytuł: Wpływ zwiększonej ilości biomasy w paliwie na jakość powstających popiołów lotnych.
Autor: Giergiczny E., Jarocka A., Płachetka K., Rajczyk K.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,148-155
Tytuł: Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych.
Autor: Rolka G., Ślęzak E.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,9,156-170
Tytuł: Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego.
Autor: Kościanowski T., Skotnicki P.
Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Czasopismo: Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 2012,11,66-75
Tytuł: Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni "Bełchatów" jako składnika cementów powszechnego użytku.
Autor: Ostrowski M., Gawlicki M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki 2012,256, 237-249
Tytuł: Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego.
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Sarzyński A., Gebel R., Marczak J., Olszyna A., Strzelec M.,
Oddział: Centrala
Czasopismo: Prace Instytutu Elektrotechniki 2012,256, 319-338
Tytuł: Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne.
Autor: Chmielewska D., Szamałek K., Sarzyński A., Marczak J., Olszyna A., Strzelec M.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Przegląd Budowlany 2012,7-8, 39-42
Tytuł: Naturalna promieniotwórczość wyrobów budowlanych, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Mamont-Cieśla K., Rybarczyk T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Przegląd Budowlany 2012,6,30-32
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysków na elewacjach.
Autor: Drożdż W., Garbacik A., Ostrowski M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Przegląd Budowlany, 2012,6,30-32
Tytuł: Przyczyny powstawania odprysku na elewacjach
Autor: Ostrowski M., Garbacik A., Drożdż K.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN CXLII, 39-45
Tytuł: Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin.
Autor: Szamałek K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1, 10-18
Tytuł: 60 lat autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce.
Autor: Zapotoczna-Sytek G.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3, 18-20
Tytuł: Reakcja na ogień autoklawizowanego betonu komórkowego – metodyka badań i ocena.
Autor: Górska B.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1, 34-41
Tytuł: Materiały ceramiczne dla protetyki stomatologicznej - wstępne próby barwienia ceramiki cyrkonowej.
Autor: Jaegermann Z., Strachowski T., Michałowski S., Michalik R.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,4, 28-33
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część I: Przegląd metody syntezy.
Autor: Strachowski T.
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 18-24
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część II: Otrzymywanie i zastosowanie nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Mn+2 oraz Co+2.
Autor: Strachowski T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6, 24-29
Tytuł: Otrzymywanie i właściwości nanoproszków tlenku cynku. Część III: Hydrotermalna synteza nano tlenku cynku domieszkowanego jonami Al+3.
Autor: Strachowski T.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,4, 17-22
Tytuł: Określenie niepewności pomiaru składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF dla aplikacji WROXi.
Autor: Witek A., Osuchowski M., Perkowski K., Witosławska I.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 2-6
Tytuł: Ocena możliwości wytwarzania propantu ceramicznego metodą "granulowanie-spiekanie".
Autor: Szamałek k., Bylina P., Dziubak C.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,5, 7-9
Tytuł: Oczekiwania przemysłu- możliwości nauki.
Autor: Szamałek K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,20-23
Tytuł: Płytki ceramiczne stosowane w badaniach zapraw klejowych a miarodajność wyników.
Autor: Gnoiński M., Niziurska M., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,10-14
Tytuł: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu.
Autor: Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3,21-25
Tytuł: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego.
Autor: Baran T., Garbacik A., Pichniarczyk P.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,3,12-17
Tytuł: Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych.
Autor: Niziurska M., Nosal K., Pichniarczyk P., Wieczorek M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,15-19
Tytuł: Wpływ zwiększonej zawartości surowców zastępczych na fazę gazową w procesie topienia masy szklanej.
Autor: Kuśnierz A.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,1,27-33
Tytuł: Przemysł ceramiczny w Europie — przygotowania do nowych wyzwań do 2050 roku.
Autor: Czechowski J., Pawełek A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,30-34
Tytuł: Wpływ lepkości osnowy na rozpływ i zjawisko sedymentacji w samolejnych betonach ogniotrwałych.
Autor: Majchrowicz I.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Czasopismo: Szkło i Ceramika 2012,6,36
Tytuł: Badanie rezystancji materiałów ceramicznych zawierających grafit.
Autor: Przybyła M.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Zielony Sztandar 2012,18-19, 12-13
Tytuł: Realizacja energooszczędnych domów z nowoczesnego betonu komórkowego.
Autor: Zapotoczna-Sytek G., Rybarczyk T., Gajownik R.
Oddział: Centrala

 

Czasopisma zagraniczne

Czasopismo: Archives of Metallurgy and Materials, 2012,1,311-317
Tytuł: Methods of Eliminating the Phenomenon of Ladle Nozzle Clogging
Autor: Czechowski J., Pawełek A.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Bioceramics Key Engineering Materials 2012, (493-494) 23, 108-113
Tytuł: In vitro Studies of Antibacterial Activity of Bioglasses Releasing Ag+.
Autor: Ciołek L., Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Żywiecka B., Szamałek K.
Oddział: Centrala
Czasopismo: Bioceramics Key Engineering Materials 2012, (493-494) 23, 375-380
Tytuł: Antibacterial Activity in vitro of the Developed Glass Ionomer Cements
Autor: Karaś J., Olszyna A., Zaczyńska E., Czarny A., Szamałek K.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Clay Minerals 2012,47, 401-417
Tytuł: The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations inj the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland).
Autor: Uzarewicz Ł., Śegvić B., Michalik M., Bylina P.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2012,12, 8920-8928
Tytuł: Viscosity of suspensions of Yttrium Oxide (Y2O3) nanopowder in ethyl alcohol.
Autor: Żyła G., Cholewa M., Witek A., Plog J., Lehmann V., Oether T., Gross D.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012,109,763-766
Tytuł: Significance of crystalochemical factors in Chemical reactions into structure of solids.
Autor: Stoch L.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012,109,529-535
Tytuł: Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures
Autor: Nocuń-Wczelik W., Bochenek A., Migdał M.
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Czasopismo: Nanoscale Research Letters 2012,7,412
Tytuł: Dependence of viscosity of suspensions of ceramic nanopowders in ethyl alcohol on concentration and temperature.
Autor: Żyła G., Cholewa M., Witek A.
Oddział: Centrala

Czasopismo: Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science, 2012,1-16/ DOI 110.1002/pssa.201228217
Tytuł: Structural stratification of Sr 1-xCaxRuo3 thin films: Influence of aging process
Autor: Młynarczyk M., Szot K., Poppe U., Breuer U., Mi S.,Psiuk B., Gorlich E., Tomala K.,Waser R.
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Czasopismo: Solid State Phenomena 2012,191, 57-66
Tytuł: Fabrication of ceramic-metal composites with percolation of phases using GPI.
Autor: Boczkowska A., Chabera p., Dolata A., Dyzia M., Kozera R., Oziębło A.
Oddział: Centrala

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

swiat szkl

 

Konferencja Techniczna
12.03.18 Warszawa

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Badanie procesu spiekania węglanu wapnia"

 

 WARSZAWA 08.03.18

"Możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z wybranych materiałów odpadowych"

 

 OPOLE 08.03.18

 "Ruch drgający - od podstaw do zastosowań w badaniach materiałowych"
(cykl 3 wykładów)

 

 GLIWICE 08,15,22.03.18

"Opracowanie autorskiej metody łączenia materiału ceramicznego ze szkłem formowanym"

 

"Wpływ włókien na właściwości mas i zapraw oraz mas stosowanych w budownictwie"

KRAKÓW 28.03.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013