E2BEBIS

 

E2bebis

 

 

ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE KORZYŚCI Z UTWORZENIA KLASTRÓW BIOWĘGLOWYCH NA OBSZARZE EUROPY ŚRODKOWEJ

E2BEBIS

 

 

Uczestnicy projektu

 • University of Bologna - Medical and Veterinary Sciences Department – Koordynator Projektu – Włochy
 • UNCEM - Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani – Delegazione Piemontese - Włochy
 • Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Polska,
 • BJ ENERGY GROUP, s.r.o. - Słowacja
 • European Development Agency – Czechy
 • VSB - Technical University of Ostrava, Energy Research Center – Czechy
 • Scientific research centre Bistra Ptuj – Słowenia
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu - Polska

W ramach projektu przewiduje się między innymi:

 • przeprowadzenie analizy stanu wiedzy i identyfikację problemów związanych z wytwarzaniem biocharu w państwach biorących udział w projekcie (Włochy, Polska, Czech, Słowacja, Słowenia);
 • przeprowadzenie analizy możliwości utworzenia klastrów energetycznych poprzez określenie ilości dostępnej biomasy (rolniczej, zwierzęcej, komunalnej, z przemysłu drzewnego), możliwości transportowych, ewentualnej lokalizacji zakładów;
 • ocenę możliwości legislacyjnych i instytucjonalnych; wpływu na środowisko oraz analizę ekonomiczną;
 • utworzenie regionalnych klastrów, skupiających wszystkie podmioty związane z procesem wytwarzania biocharu (producenci biomasy, jednostki finansujące, podmioty opracowujące technologię, przedsiębiorstwa, końcowi użytkownicy) na potrzeby energetyczne i rolnicze;
 • uruchomienie zakładów wytwarzających biochar w celach demonstracyjnych i pilotażowych, co pozwoli na dalsze rozpowszechnianie i promocję technologii.

Więcej: http://www.e2bebis.eu/

 

 

E2BEBIS

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w wizycie edukacyjnej (study tour) dla profesjonalnych dziennikarzy i publicystów

 

Niniejszy dokument określa sposoby i warunki wyboru dziennikarzy pochodzących z krajowych/regionalnych organizacji przekazu informacji (gazeta, magazyn, strona internetowa, radio, telewizja), którzy zostaną zaproszeni na wyjazd edukacyjny do Austrii w maju 2014, organizowanym w ramach projektu E2BEBIS finansowanego z programu Europy Centralnej w celu promocji i waloryzacji technologii produkcji biowęgla (biocharu).


 

E2BEBIS

Otwarte Seminarium E2BEBIS „Piroliza biomasy - zrównoważona technologia wytwarzania biowęgla i energii odnawialnej”.

 


PATRONAT HONOROWY

 

Śląski Klaster Drzewny

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY


24Opole_pl

Otwarte Seminarium nt. biowęgla w ICiMB Opole, 6 grudnia 2013 r.

 

Seminarium odbyło się w siedzibie Instytutu ICiMB Opole w Sali konferencyjnej dnia 6 grudnia 2013 r. Do udziału zaproszono lektorów z dziedzin obejmujących zakres projektu oraz uczestników reprezentujących poszczególne grupy zainteresowań – producentów biomasy, wytwórców energii odnawialnej, reprezentantów technologii BC, przedstawicieli rolnictwa i leśnictwa, potencjalnych odbiorców biowęgla, lokalną administrację z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska oraz rozwoju gospodarczego, naukowców z opolskiej politechniki i uniwersytetu. Udział w seminarium wzięło ponad 40 osób.

Było to seminarium jednodniowe, składające się z dwóch części – prezentacji dotyczących wytwarzania i zastosowania biowęgla, aspektów ekonomicznych i środowiskowych oraz warsztatów polegających na prezentacji, w formie nagrań filmowych, polskich instalacji przemysłowych BC. Dyskusja i wymiana poglądów odbywała się po każdej prezentacji i w trakcie warsztatów.

Celem seminarium było przybliżenie technologii otrzymywania biowęgla i wytwarzania czystej energii w procesie termicznej konwersji biomasy i bioodpadów, przedstawienie płynących stąd korzyści gospodarczych i środowiskowych, omówienie zasad tworzenia i funkcjonowania klastrów oraz nawiązanie kontaktów z podmiotami wyrażającymi chęć uczestnictwa w organizowanym na Opolszczyźnie Klastrze Biowęglowym.

Podczas Seminarium przedstawiono trzy przyjazne dla środowiska technologie termicznej obróbki biomasy odpadowej. Prezentowane instalacje dotyczyły produkcji biowęgla typu FLUID z biomasy odpadowej, zgazowania odpadów z uboju drobiu oraz termicznej neutralizacji (pyrolizy) odpadów komunalnych, osadów ściekowych, etc. Warto podkreślić, że w/w instalacje pracują w ruchu ciągłym, pierwsze dwie w skali przemysłowej, trzecia w skali pilotowej.

 

 

 

Materiały seminaryjne, do pobrania:

 

Środowiskowe i ekonomiczne korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych na obszarze Europy Środkowej-E2BEBIS


Termochemiczna konwersja biomasy i bioodpadów z wykorzystaniem procesów pirolizy i zgazowania


Prażenie biomasy - aspekty środowiskowe i ekonomiczne technologii w kontekście produkcji czystej energii


Zgazowanie biomasy leśnej i odpadowej – doświadczenia firmy MTF


Instalacja do konwersji fizyczno - chemicznej odpadów organicznych


Możliwości wykorzystania biowęgla jako naturalnego nawozu organicznego lub polepszacza gleby


Dobre praktyki w budowaniu klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Drzewnego


„Biowęgiel odpowiedzią na aktualne problemy ochrony środowiska”


 

LIST INTENCYJNY


 

Informacja prasowa - Press release


W połowie 2013 r. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Opole rozpoczął udział w międzynarodowym projekcie E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) dotyczącym środowiskowych i gospodarczych korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych w Europie Środkowej. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat technologii wytwarzania i zastosowań nowego ekologicznego produktu – biowęgla.

 

Projekt jest wykonywany w ramach programu Central Europe i finansowany ze środków ERDF. Całkowity budżet wynosi 1,537 mln Euro. Zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2014 r. Bierze w nim udział 8 partnerów z 5 krajów europejskich (2 z Włoch, 1 ze Słowenii, 2 z Czech, 1 ze Słowacji oraz 2 z Polski). Liderem projektu jest Uniwersytet w Bolonii.

 

Biowęgiel jest produktem pirolizy - termicznej obróbki biomasy lub odpadów organicznych bez obecności tlenu (np. pozostałości rolnych lub leśnych, odchodów zwierzęcych, osadów, itp.). Taka piroliza daje możliwość nowych zrównoważonych form gospodarowania odpadami i wytwarzania energii odnawialnej.

Biowęgiel może być wykorzystany do wielu zastosowań w rolnictwie, np. jako dodatek do gleby, który zatrzymuje wodę, składniki odżywcze i mikroorganizmy w wyniku czego następuje poprawa żyzności gleby i zwiększenie plonów.

 

Rezultatem końcowym projektu E2BEBIS będzie rozwój regionalnych klastrów wprowadzających technologie biowęglowe, oparte na wykorzystaniu dostępnej lokalnie biomasy i odpadów organicznych. Klastry obejmą wszystkie podmioty reprezentujące cykl życia biowęgla: dostawców biomasy i odpadów, dostawców i odbiorców energii, końcowych odbiorców biowęgla (gospodarstwa rolne, hodowlane, leśne), inwestorów.

 

Realizacja projektu dla regionu opolskiego, mającego w dużej części charakter rolniczy, stanowi szansę wprowadzenia nowej ekologicznej technologii biowęglowej oraz zrównoważonego wykorzystania biomasy i odpadów organicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 

Dane kontaktowe:

ICiMB Opole Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt www.e2bebis.eu

Biowęgiel www.european-biochar.org

 

Projekty

 

 

AKTUALNOŚCI:

 

ABSTRACT


 

"dossier Polska"


 

Publikacja biowęgiel ICiMB


 

Invitation E2BEBIS Open Days Brussels


Invitation Card


True False Card


 

Zaproszenie do uczestnictwa w wizycie edukacyjnej w Austrii


Aneks 3 study tour


 

Newsletter 1


Newsletter 2


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014