BIBLIOTEKA, INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZNA

 

Informacja Naukowo-Techniczna i Biblioteka w Opolu posiadają następujące zbiory:


 • książki fachowe,
 • poradniki i katalogi,
 • leksykony naukowe,
 • encyklopedie ogólne i specjalistyczne,
 • słowniki tematyczne, specjalistyczne słowniki języków obcych, słowniki wielojęzyczne,
 • materiały z kongresów, konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych lata 1953-2010 (w tym Kongresy Chemii Cementu od 1980r.),
 • monografie (przemysłu cementowego w Polsce i na świecie, przemysłu 
  wapienniczego, przemysłu gipsowego), Kronika Przemysłu Cementowego (3 tomy),
 • roczniki statystyczne ogólne (od 1978 r.), roczniki statystyczne ochrony środowiska,
 • 122 tytuły czasopism, w tym 72 tytuły czasopism zagranicznych i 50 tytułów czasopism polskich, prenumerata bieżąca obejmuje 8 czasopism polskich, i 1 czasopismo zagraniczne,
 • wydawnictwa własne Oddziału Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu,
 • zbiory specjalne obejmujące: normy, mikroformy, materiały audiowizualne, dokumenty elektroniczne.

 

Czasopisma prenumerowane:

Krajowe:

- Cement Wapno Beton,

- BTA Budownictwo Technologie Architektura,

- Materiały Budowlane,

- Materiały Ceramiczne,

- Odpady i Środowisko,

- Przegląd Komunalny,

- Recykling,

- Surowce i Maszyny Budowlane.

Zagraniczne:

- Zement Kalk Gips.

 

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014