KONFERENCJE

 

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest organizatorem konferencji naukowo-technicznych krajowych lub międzynarodowych oraz sympozjów i seminariów instytutowych.

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa SZCZYRK 2017

 

Konferencja-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Energia i Środowisko” jest organizowana od 1998 r., co dwa lata przez Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między sferami nauki i praktyki przemysłowej w obszarze aktualnych i przyszłościowych technik wytwarzania w przemyśle ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych i ogniotrwałych.

 

Tematyka Konferencji obejmuje:

  • Nowoczesne technologie w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki,
  • Energochłonność i ekologię w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki,
  • Surowce odpadowe i paliwa alternatywne wykorzystywane w technologiach materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki.

Uczestnicy dotychczasowych konferencji reprezentowali znaczące w kraju wyższe uczelnie oraz polski przemysł cementowo-wapienniczy i gipsowy, materiałów ogniotrwałych, szklarski, a także firmy współpracujące oraz producenci urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Na każdej z konferencji prezentowanych jest 30÷40 referatów naukowych przedstawianych w formie wykładów lub posterów z zakresu obniżenia zużycia energii w procesach technologicznych, wykorzystania energii odnawialnej i alternatywnej oraz stosowania surowców surowców odpadowych i odpadów palnych. Istotne są zagadnienia ochrony środowiska i obniżenia emisji gazów szkodliwych z procesów technologicznych.

 

 

Konferencja

 

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa SZCZYRK 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji...

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa SZCZYRK 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji...

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014