PUBLIKACJE

 

Publikacje pracowników Oddziału Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu:


Przedstawiamy poniżej zestawienie artykułów opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W celu łatwiejszego odnalezienia artykuły zostały podzielone na poszczególne lata wydawnicze:

 

Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszyńska Joanna, Polis Kacper - „Naturalne spoiwa kostek nawozowych jako element zrównoważonej uprawy roślin”, Proceedings of ECOpole, 2016, nr 10, str. 111-119.

Ciesielczuk Tomasz, Poluszyńska Joanna, Rosik-Dulewska Czesława, Sporek Monika, Lenkiewicz Michał - „Uses of leeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels”, Ecological Engineering, 2016, nr 95, str. 485-491.
Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Szewczyk Agnieszka, Poluszyńska Joanna - „Dynamika uwalniania azotu z nawozów o powolnym działaniu w eksperymencie laboratoryjnym”, Annual Set the Environment Protection /Rocznik Ochrony Środowiska, 2016, nr 18, str. 513-524.
Gaur Zuzanna, Gawlicki Marek - „Wpływ stałych paliw alternatywnych na pracę instalacji piecowej wytwarzającej klinkier portlandzki i na właściwości cementów powszechnego użytku”, Materiały Ceramiczne, 2016, nr 2, str. 120-124.
Gawlicki Marek - „Twórcy cementu portlandzkiego cz 1”, Budownictwo, Technologie, Architektura, 2016, nr 2, str. 67-71.
Gawlicki Marek - „Twórcy cementu portlandzkiego cz 2”, Budownictwo, Technologie, Architektura, 2016, nr 3, str. 72-73.
Gawlicki Marek - „Twórcy cementu portlandzkiego cz 3”, Budownictwo, Technologie, Architektura, 2016, nr 4, str. 70-74.
Gawlicki Marek, Rypa Renata - „Wykorzystanie popiołów lotnych jako składników hydraulicznych spoiw drogowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 7-15.
Gąsior Daria - „Physicochemical characteristic and assessment of groundwater quality within the area of selected fuel stations in Opole”, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2016, nr 15(4), str. 423-436.
Gąsior Daria - „Podziemne zgazowanie węgla – stan rozwoju i perspektywy zastosowania technologii w Polsce”, Piece Przemysłowe i Kotły, 2016,nr 3, 18-22.
Giergiczny Elżbieta - „Identyfikacja zanieczyszczeń w popiołach lotnych dostarczanych do producentów materiałów budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 16-25.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech - „Możliwości wykorzystania układów ORC w przemyśle cementowym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 26-34.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech, Dutkiewicz Małgorzata - „Wpływ wykorzystania osadów ściekowych w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na poziom emisji CO2”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 40-50.
Głodek-Bucyk Ewa, Kacała Olga, Kalinowski Wojciech, Nolepa Alfred, Sładeczek Franciszek, Weisser Patryk, Kucharski Łukasz - „NOWATORSKA TECHNOLOGIA maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru”, monografia
Gąsior Daria, Tic Wilhelm Jan - „Biochar application in the mercury ions adsorption from aqueous solutions”, Economic and Environmental Studies, 2016, nr 16(4),40, str. 803-818.
Kacała Olga, Sładeczek Franciszek - „Wpływ wykorzystania odpadów z procesów termicznych w zestawach surowcowych na ciepło tworzenia klinkieru portlandzkiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 40-50.
Kirejczyk Ewelina - „Stałe paliwo wtórne (SRF) – ekologiczne źródło energii”, Piece i Kotły Przemysłowe, 2016, nr 3, str. 35-43.
Kirejczyk Ewelina - „Modyfikacja sulfonowanego polikondensatu melamino-formaldehydowego montmorillonitem. Wpływ montmorillonitu na właściwości zaprawy cementowej, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 24, str. 35-45.
Kucab Karolina, Kirejczyk Ewelina, Wieczorek Piotr - „Analytical procedures for the determination of trace amounts of xenobiotics in environmental water samples”, rozdział w monografii “Current Issues inWater Treatment and Water Distribution”, 2016, 5,63-80.
Kuterasińska Justyna, Król Anna - „New types of low-carbon cements with reduced Portland clinker content as a result of ecological actions of cement industry towards sustainable development”, Economic and Environmental Studies, 2016, nr 3(39), str. 403-419.
Kuterasińska Justyna, Król Anna - „Spoiwo bezklinkierowe otrzymane w wyniku alkalicznej aktywacji zeszklonego żużla pomiedziowego”, Szkło i Ceramika, 2016, nr 2, str. 16-19.
Malińska Krystyna, Golańska Małgorzata, Caceres Rafaela, Rorat Agnieszka, Weisser Patryk, Ślęzak Ewelina - „Biochar amendment for integrated composting and vermicomposting of sewage sludge - the effect of biochar on the activity of Eisenia fetida and the obtained vermicompost”, Bioresource Technology, 2016,225C, str. 206-214.
Mizerna Kamila , Kuterasińska Justyna - „The release of leachable constituents from copper slag depending on conditions of the leaching process”, Ecological Chemistry and Engineering A, 2016, nr 23(1),
str. 101-110.
Kiprian Katarzyna, Łach Przemysław, Nolepa Alfred, Siemiątkowski Grzegorz - „Metody oznaczania reprezentatywnego składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 61-71.
Kilian Artur, Kościanowski Jan, Gawlicki Marek - „Charakterystyka emisji gazowej z palenisk o małej mocy”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 51-60.
Lenkiewicz Michał, Paprotny Włodzimierz, Ślęzak Ewelina - „Możliwości zastosowania metody ciekłoscyntylacyjnej oraz ICP-MS w kontroli jakości opakowań ekologicznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 25, str. 27-34.
Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina, Sławińska Irena - „Oznaczanie fosforu w osadach ściekowych – porównanie metod”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 108-114.
Pudełko Agnieszka, Malińska Krystyna, Postawa Przemysław, Stachowiak Tomasz, Weisser Patryk - „Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26,
str. 115-127.
Rajczyk Krystyna - „Spoiwo mineralne oparte na przetworzonych termicznie odpadach flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A.”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 71-83.
Rajczyk Krystyna, Rolka Grzegorz, Gambal Paweł - „Kruszywa z żużla powstającego przy produkcji miedzi i możliwości ich wykorzystania w świetle wymagań ochrony środowiska”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 84-94.
Sławińska Irena, Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina - „Zmiany zawartości ogólnego węgla organicznego w wodach podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 141-150.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Kiprian Katarzyna - „Surowce odpadowe jako odnawialne źródło zasobów-potencjał odpadów”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26,
str. 128-140.
Ślęzak Ewelina, Poluszyńska Joanna, Wieczorek Piotr, Sławińska Irena - „Mineralizacja mikrofalowa jako efektywna metoda roztwarzania stałych próbek środowiskowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 26, str. 151-159.
Trembacz Jarosław, Kiprian Katarzyna, Nolepa Alfred - „Analiza możliwości bezpiecznego wykorzystania tłuszczów odpadowych do produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków- ocena ryzyka zawodowego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2016, nr 27, str. 95-104.
Weisser Patryk - „Od biomasy do biowęgla – pomysł na biznes!”, Magazyn Biomasa, 2016, nr 1, str. 16-18.
Weisser Patryk - „Od osadów ściekowych po energię i biowęgiel – nowe rozwiązania dla komunalnych oczyszczalni ścieków”, Magazyn Biomasa, 2016, nr 2, str. 20-21.
Weisser Patryk - „Biowęgiel - “nowy” materiał o licznych zastosowaniach”, Magazyn Biomasa, 2016, nr 3, str. 26-28.

Baran Tomasz, Pichniarczyk Paweł, Gawlicki Marek - „Właściwości popiołów lotnych z równoczesnego spalania węgla kamiennego i paliwa wtórnego”, Cement wapno Beton, 2015, nr 5, str. 284-294.
Gąsior Daria, Kirejczyk Ewelina - „Wykorzystanie procesów sorpcyjnych w oczyszczaniu wód z substancji ropopochodnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 21, str. 7-21.
Gąsior Daria - „Porównanie potencjałów sorpcyjnych absorbentów na bazie węgli aktywnych z materiałami sorpcyjnymi pochodzenia odpadowego w procesie oczyszczania wód ze związków ropopochodnych”, Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska, Mechanika, 2015, nr 354 z. 105, str. 65-68.
Gąsior Daria - „Określenie przydatności różnorodnych frakcji odpadowych w aspekcie ich wykorzystania jako paliwo alternatywne”, Piece Przemysłowe i Kotły, 2015,nr 2, 11-16.
Głodek-Bucyk Ewa, Sładeczek Franciszek, Kalinowski Wojciech - „Model matematyczny rusztowego chłodnika klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 23, str. 19-27.
Jarosz-Krzemińska Elżbieta, Helios Rybicka Edeltrauda, Gawlicki Marek - „Utilization of neutralized spent sulphuric acid pickle liquor from metal treatment in cement production”., International Journal of Environment Science and Technology, 2015, nr 12, str. 2901-2908.
Kalinowski Wojciech - „Suszenie lekkich frakcji materiałów kawałkowych w doświadczalnej suszarce fluidalnej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 20, str. 34-46.
Kirejczyk Ewelina - „Modyfikacja sulfonowanego polikondensatu melamino-formaldehydowego montmorillonitem. Wpływ montmorillonitu na właściwości zaprawy cementowej, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 24, str. 35-45.
Król Anna, Kuterasińska Justyna - „Mechanical properties of alkali-acivated binders based on copper slag”, Architecture Civil Engineering Environment, 2015, nr 3, str. 61-67.
Król Anna, Kuterasińska Justyna - „Właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEMIII/C i CEM VI”, Materiały Budowlane, 2015, nr 10, str. 92-95.
Król Anna, Kuterasińska Justyna - „Skład i właściwości nowych cementów wieloskładnikowych CEM VI”, Budownictwo Technologie Architektura, 2015, nr 3, str. 58-61.
Nolepa Alfred, Kiprian Katarzyna, Siemiątkowski Grzegorz, Przemysław Łach - „Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 21, str. 43-57.
Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina - „Możliwości odzysku fosforu z osadów ściekowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 22, str. 44-55.
Poluszyńska Joanna, Ślęzak Ewelina - „Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy jako substancji stabilizującej osady ściekowe”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 23, str. 71-78.
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta, Szota Marek - „Mikrostruktura i właściwości geopolimerowych spoiw z popiołu lotnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 23, str. 79-89.
Rolka Grzegorz, Różycka Katarzyna - „Zastosowanie techniki ASA do oznaczania rtęci na przykładzie badań surowców używanych w przemyśle materiałów budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 21, str. 58-66.
Sładeczek Franciszek, Głodek-Bucyk Ewa, Stec Katarzyna - „Ocena zanieczyszczeń metali w pyłach PM10 i PM 2,5 emitowanych z procesów przemysłowych sektora materiałów mineralnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 20, str. 68-79.
Sładeczek Franciszek, Głodek-Bucyk Ewa - „Badania emisji organicznych związków węgla (TOC) w instalacjach piecowych do produkcji klinkieru”, Cement Wapno Beton, 2015, nr 6, str. 366-374.
Siemiątkowski Grzegorz - „Proces biologicznego przetwarzania odpadów, a jego efektywność”, Komunalny PLUS, 2015, nr 4, str. 12-13.
Szewczyk Agnieszka - „Przegląd metod określania eutrofizacji wód powierzchniowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2015, nr 22, str. 67-75.

Głodek-Bucyk Ewa, Kalinowski Wojciech - „Paliwa z odpadów wyzwaniem środowiskowym dla technologii wypalania klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 188-198.
Gawlicki Marek, Graur Zuzanna, Ślęzak Ewelina - „Popioły lotne ze spalania biomasy jako składniki spoiw drogowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 2014, nr 19, str. 34-46.
Gąsior Daria - „Badanie zawartości substancji ropopochodnych w powierzchniowo spływających wodach deszczowych na obszarach wybranych stacji paliw w rejonie miasta Opola”, Zeszyty Naukowe Politechnika Opolska, Mechanika, nr 353 z. 103, 2014, str. 55-58.
Gąsior Daria - „Kierunki i perspektywy zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i możliwość ich gospodarczego wykorzystania”, Piece Przemysłowe i Kotły, nr VII/X, 2014, 23-29.
Gąsior Daria, Ślęzak Ewelina, Szewczyk Agnieszka - „Wpływ stopnia stabilizacji zmieszanych odpadów komunalnych na wybrane parametry fizykochemiczne”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych., 2014, nr 16,str. 29-43.
Giergiczny Elżbieta - „Identyfikacja azbestu w materiałach budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 16, str. 43-53.
Jarosz-Krzemińska E., Helios Rybicka E., Gawlicki Marek - „Utilization of neutralized spent sulphuric acid pickle liquor from metal treatment in cement production”, International Journal of Environment Science and Technology. Published online 05 November 2014.
Kuterasińska Justyna, Król Anna - „Żużel pomiedziowy jako surowiec w produkcji alkalicznie aktywowanych spoiw żużlowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 17, str. 21-36.
Łach Przemysław, Kiprian Katarzyna - „Skład morfologiczny odpadów trafiający do mechaniczno-biologicznego przetwarzania”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 59-70.
Najduchowska Marzena, Różycka Karina, Rolka Grzegorz - „Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w przemyśle budowlanym w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 17, str. 46-56.
Nolepa Alfred - „Teoretyczne podstawy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 41-59.
Ciesielczuk Tomasz, Rosik-Dulewska Czesława, Poluszyńska Joanna - „Migration of PAHs In the arable layer of flooded soil – model experiment”, Ecological Chemistry and Engineering A, 2014, nr 21/1, str. 35-50.
Poluszyńska Joanna - „Potential uses for solid biofuels from non-food crops”, Proceedings of ECOpole, 2014, nr 2 (8), str. 363-368.
Poluszyńska Joanna - „Możliwości zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w wyniku zastosowania doglebowego komunalnych osadów ściekowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 16, str. 66-77.
Ciesielczuk Tomasz, Kusza Grzegorz, Poluszyńska Joanna, Kochanowska Katarzyna - „Pollution of Flooded Arable Soils with Heavy Metals and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)”, Water, Air, & Soil Pollution, Volume 225, Issue 10, 2014, nr 12, str. 60-71.
Hycnar Jan, Szczygielski Tomasz, Lysek Norbert, Rajczyk Krystyna - „Means of optymizing coal combustion product utylization”, Piece Przemysłowe i Kotły, nr V/VI, 2014, 36-40.
Rolka Grzegorz, Szota Marek - „Wpływ metody przygotowania i przechowywania próbek na ocenę aktywności pucolanowej i hydraulicznej popiołów lotnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 82-93.
Siemiątkowski Grzegorz - „Emisja metanu ze składowania odpadów oraz metody jego oznaczania”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 16, str. 78-91.
Siemiątkowski Grzegorz - „Procedura uzyskania dopuszczenia do obrotu handlowego kompostu z selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych jako środka wspomagającego uprawę roślin”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 162-171.
Siemiątkowski Grzegorz - „Ocena efektywności procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z nawilżaniem i bez nawilżania”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 108-132.
Siemiątkowski Grzegorz - „Prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 71-93.
Bożym Marta, Dróżdż Natalia, Siemiątkowski Grzegorz - „Zawartość makroelementów i ich form przyswajalnych w kompostach produkowanych z odpadów zielonych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 150-161.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Przemysław Łach, Kiprian Katarzyna - „Potencjał biogazu z odpadów komunalnych i wpływ mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na jego ograniczenie”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 18, str. 133-149.
Siemiątkowski Grzegorz - „Ocena efektywności procesów MBP w oparciu o parametry AT4, TOC, strata prażenia, wilgotność, stosunek C:N oraz GS21”, Monografia, Abrys Sp. z o.o., 2014, tom 1, str. 163-191.
Szewczyk Agnieszka, Gąsior Daria, Ślęzak Ewelina - „Wykorzystanie chromatografii jonowej ze spektrometrią mas w plazmie indukcyjnie sprężonej w analizie specjalizacyjnej wybranych pierwiastków”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2014, nr 17, str. 79-90.
Weisser Patryk - „Czas dysocjacji termicznej trzech dolomitów z różnych złóż”, Cement Wapno Beton, 2014, nr 3, str. 203 – 212.
Lech Ryszard, Weisser Patryk - „Contraction in layers of particles of selected limestones as a result of thermal decomposition”, Zement Kalk Gips, 2014, nr 1-2, str. 54-56.
Weisser Patryk, Lech Ryszard, Grabski Jacek - „Badanie właściwości dolomitów z trzech złóż, przeznaczonych do przemysłowego stosowania”, Cement Wapno Beton, 2014, nr 3, str. 194-202.
Weisser Patryk - „Metoda obliczenia przepuszczalności właściwej wybranych wapieni dolomitowych”, Materiały Ceramiczne, 2014, tom66, nr 4.

Gąsior Daria - „Dwuwymiarowa chromatografia gazowa – rozwój techniki na przestrzeni lat”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 22-36.
Jarocka Anna, Ślęzak Ewelina - „Instrumentalna metoda oznaczania całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 07-17.
Kalinowski Wojciech - „Suszenie paliw alternatywnych w warstwie fluidalnej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 18-29.
Kalinowski Wojciech, Janecka Lucyna - „Zakłócenia procesu wypalania klinkieru przy zwiększonym udziale paliw alternatywnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 30-44.
Kiprian Katarzyna, Łach Przemysław - „Nowe obowiązki dla instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym (IPPC) wynikające z Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – pobór próbek gleb”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 45-56.
Płachetka Karina - „Ocena zawartości alkaliów w surowcach i cementach stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 57-69.
Poluszyńska Joanna - „Możliwości zastosowania popiołów ze spalania biomasy w gospodarowaniu osadami ściekowymi”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 49-59.
Poluszyńska Joanna - „Ocena możliwości zanieczyszczenia środowiska glebowo-gruntowego wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) zawartymi w popiołach lotnych pochodzących kotłów energetycznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 12, str. 60-71.
Poluszyńska Joanna - „Suszenie solarne osadów ściekowych i ich wpływ na zawartość wybranych trwałych zanieczyszczeń organicznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 14, str. 41-52.
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta, Szota Marek - „Ocena możliwości wykorzystania w drogownictwie popiołów nowej generacji powstających ze spalania biomasy”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 12, str. 72-87.
Siemiątkowski Grzegorz - „Innowacyjny system wspomagający identyfikację uszkodzeń i planowanie remontu wyłożenia ogniotrwałego w piecu obrotowym jako wsparcie procesu logistycznego produkcji klinkieru cementowego”, monografia pod redakcją naukową Tadeusza Pokusy „Zarządzanie, logistyka – koncepcje, procesy, narzędzia”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu , 2013, str. 104-124.
Siemiątkowski Grzegorz - „Emisja antropogenicznych gazów cieplarnianych i ich wpływ na efekt cieplarniany”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 81-90.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa, Janecka Lucyna - „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru . Część 1-charakterystyka metali lotnych i ich obieg w procesie wypalania klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 14, str. 60-72.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa, Janecka Lucyna - „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru. Część 2- Badania obiegu metali w przemysłowych instalacjach pieca obrotowego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 15, str. 91-105.
Szewczyk Agnieszka, Kłos Andrzej, Rajfur Małgorzata, Ejsmont Krzysztof - „Wpływ procesu eutrofizacji na zmiany składu chemicznego wód powierzchniowych” Proceedings of ECOpole, 2013, nr 7(2) str. 727-733.
Szewczyk Agnieszka - „Zastosowanie chromatografii jonowej do oceny jakości wód wodociągowych ujmowanych w wybranych punktach województw opolskiego i śląskiego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2013, nr 13, str. 68-69.

Duda Jerzy, Siemiątkowski Grzegorz - „Innowacyjna metoda identyfikacji uszkodzeń i planowania remontu wyłożenia ogniotrwałego w piecu obrotowym”, Monografia pod redakcją Ryszarda Knosali „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2012, str. 355 - 469
Giergiczny Elżbieta, Rajczyk Krystyna - „Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 9, 2012, str. 55-64.
Głodek Ewa, Trembacz Jarosław - „Influence of some choosing methods of conversion of alternative fuels on working parameters of the clinker burning system”, Studia i Monografie z. 332 “Manufacturing processes. Some problems vol 3. Safety Engineering in manufacturing processes”. Politechnika Opolska, 2012, str. 51-60.
Janecka Lucyna, Siemiątkowski Grzegorz - „Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 89-101.
Janecka Lucyna, Siemiątkowski Grzegorz - „Ocena możliwości zagospodarowana odpadu dennego z kotłów fluidalnych w przemyśle cementowym”, Materiały Budowlane, 2012, nr 12, str. 13-18.
Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz - „Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 102-112.
Kuterasińska Justyna - „Ocena oddziaływania autoklawizowanego betonu komórkowego na środowisko naturalne – uwalnianie substancji szkodliwych”, Cement Wapno Beton, 2012, nr 4, str. 250-257.
Mateuszuk Stanisław - „Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 113-124.
Nolepa Alfred, Bożym Marta - „Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 125-135.
Nolepa Alfred, Gąsior Daria - „Unieszkodliwianie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych metodą stabilizacji tlenowej w Polsce południowo – zachodniej”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 98-132.
Paciorkowski Maciej, Siemiątkowski Grzegorz, Poluszyńska Joanna - „Parametry AT4 i GS21 w polskich instalacjach w aspekcie wymagań dotyczących mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 191-230.
Paprotny Włodzimierz, Adamczyk Zbigniew - „Przystosowanie Laserowego Analizatora Uziarnienia LAU-11 do pomiarów wielkości PM10 i PM2,5”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 11, str. 76-87.
Poluszyńska Joanna - „Biodegradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w procesie kompostowania komunalnych osadów ściekowych”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 395-422.
Poluszyńska Joanna, Siemiątkowski Grzegorz, Paciorkowski Maciej - „Charakterystyka kompostów z odpadów w świetle obowiązujących przepisów”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 231-264.
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta, Jarocka Anna, Płachetka Karina, Pawłowska Agnieszka - „Wpływ zwiększonej ilości biomasy w paliwie na jakości powstających popiołów lotnych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 11, 2012, str. 88-100.
Rajczyk Krystyna, Szota Marek, Szynkowski Stanisław - „Kierunki poprawy właściwości popiołów lotnych wapiennych”, Cement Wapno Beton, 2012, nr 6, str. 415-422.
Rajczyk Krystyna - „Popioły z kotłów fluidalnych i możliwości ich uszlachetnienia”- monografia, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2012.
Rolka Grzegorz, Ślęzak Ewelina - „Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 148-155.
Skotnicki Paweł, Kościanowski Jan - „Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 9, str. 156-170.
Siemiątkowski Grzegorz - „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce – strategiczne kierunki i dostosowanie prawodawstwa na tle innych państw Unii Europejskiej” monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 15-56.
Siemiątkowski Grzegorz, Paciorkowski Maciej, Poluszyńska Joanna - „Określenie ilości wytwarzanego gazu w teście fermentacyjnym(GB21) i inkubacyjnym (GS21) – parametry nie ujęte w prawodawstwie polskim dotyczącym mechaniczno-biologicznego przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego „Przetwarzanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 10, str. 167-190.
Siemiątkowski Grzegorz, Nolepa Alfred, Binner Erwin, Paciorkowski Maciej, Glanz Robert, Poluszyńska Joanna, Gąsior Daria - „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych – Przewodnik po wybranych technologiach oraz metodach badań i oceny odpadów powstałych w tych procesach”, monografia pod redakcją naukową Grzegorza Siemiątkowskiego, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2012.
Sładeczek Franciszek - „Wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla współspalania odpadów w przemyśle cementowym”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 11, str. 125-135.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa - „Metody pomiarów zanieczyszczeń organicznych emitowanych do atmosfery przez przemysł cementowy i wapienniczy”, Cement Wapno Beton, 2012, nr 6, str. 423-433.
Sładeczek Franciszek, Głodek Ewa - „Rtęć w układzie pieca cementowego”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, nr 11, str. 30-38.

Bożym Marta - „Parametr AT-4 w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów”, monografia pod red. G. Siemiątkowskiego „Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2011, str. 43-50.
Bożym Marta - „Wykorzystanie testów do oceny stopnia stabilizacji odpadów”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 7, 2011, 79-88.
Bożym Marta - „Przykłady paliw alternatywnych na bazie osadów ściekowych dla przemysłu cementowego”, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Paliwa z odpadów – Odpady komunalne jako cenny surowiec energetyczny”, Chorzów 1-3 czerwca 2011, str. 69-74.
Bożym Marta - „Osady ściekowe w ceramice”, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”, Kielce 14 – 16 września 2011 r., str. 49-55.
Bożym Marta - „Alternatywne metody wykorzystania pyłów z pieców wapienniczych oraz CKD, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 59-68.
Bożym Marta, Kilian Ewelina, Macedowska-Capiga Agnieszka - „Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu”, Materiały Budowlane, 2011, nr 12, str. 25-26.
Głodek Ewa, Sładeczek Franciszek - „Określenie wskaźników uwolnień z pieców wapienniczych dla zanieczyszczeń rekomendowanych w rejestrze PRTR”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 79-87.
Głodek Ewa, Kalinowski Wojciech - „Odnawialne źródła energii w województwie opolskim”, monografia, Wyd. Instytut Śląski , Opole 2011.
Głodek Ewa, Sładeczek Franciszek - „Badania zanieczyszczeń emitowanych z pieców wapienniczych rekomendowanych w rejestrze PRTR”, XVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne Kruszywa – Cement – Wapno 2011, Legnica 12-14 października, katalog str. 71-78.
Głodek Ewa, Sładeczek Franciszek, Werszler Adam - „Metodyka oszacowania wskaźników uwolnień niektórych zanieczyszczeń do powietrza wymaganych w raportowaniu PRTR dla odlewnictwa”, 52 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i krystalizacja metali, Cedzyna 27-29 września 2011, Archives of Foundry Engineering Vol. 11, Specjal Issue 3/2011, str. 61-66.
Głodek Ewa - „Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń dla różnych opcji spalania odpadów” Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str. 89-96.
Głodek Ewa, Trembacz Jarosław - „Efekty wykorzystania gazu uzyskanego ze zgazowania biomasy i odpadów do wypalania klinkieru”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str.97-107.
Kilian Ewelina, Gierczycki A., Lemanowicz M., Jach Z. - „Ultra-fine coal flocculation using dual-polymer systems of ultrasonically conditioned and unmodified flocculant”, Chemical Engineering Journal 168 (2011), str. 159-169.
Kilian Ewelina, Macedowska-Capiga Agnieszka - „Parametr AT4 jako wskaźnik stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu”, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 88-94.
Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz - „Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego- ekrany akustyczne”., Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 8, str. 95-105.
Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz - „Problemy oceny i prognozowania emisji akustycznej znaczących źródeł hałasu w obiektach przemysłowych”., Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str. 118-131.
Kosacka Roksana - „Przegląd aktualnych norm prawnych i zobowiązań prawa europejskiego oraz polskiego w zakresie gospodarki odpadami”, monografia pod red. G. Siemiątkowskiego „Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, Opole 2011, str. 10-24.
Kosacka Roksana - „Odpady w przemyśle wydobywczym – nowe wyzwania”, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6/2011, str. 36-40.
Rajczyk Krystyna, Szota Marek - „Możliwości waloryzacji i wykorzystania popiołów wysokowapniowych na przykładzie popiołów ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów”, materiały konferencyjne „Popioły z Energetyki”, Zakopane 19-21 października 2011, str. 205-217.
Skotnicki Paweł, Jośko E. - „Ocena wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu w podciśnieniowym transporcie pneumatycznym, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2011, nr 7, str. 108-117.
Skotnicki Paweł, Weisser Patryk - „Zagospodarować niskotemperaturową energie odpadową”, Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2011, nr 2, str. 27-29.
Sładeczek Franciszek - „Ekologiczne i techniczne aspekty współspalania osadów ściekowych w piecach cementowych”, V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, Kielce 14-16 września 2011, str. 69-79.
Siemiątkowski Grzegorz - „Charakterystyka branży budowlanej i materiałów budowlanych w województwie opolskim” , publikacja zwarta „Rozwój sieci współpracy jako narzędzia efektywnego transferu wiedzy w gospodarce regionu”, Opolski Park Naukowo Technologiczny, Opole 2011, str. 8-29.

Bożym Marta - „Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym”, Materiały Budowlane Technologie Rynek, 2010, nr 12, str. 1-3
Bożym Marta - „Wykorzystanie pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej”, Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, nr 5, str. 103-112
Bożym Marta - „Wykorzystanie osadów ściekowych w ceramice i materiałach budowlanych”, Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 356-370
Bożym Marta - „Osady ściekowe w ceramice i budownictwie”, Ecomanager, 2010, nr 6, str. 24-26
Bożym Marta, Sławińska Irena, Halska-Bonkosz Marlena - „Oznaczanie OWO w wodzie podziemnej”, Wodociągi – Kanalizacja, 2010, nr 11, str. 52-55
Bożym Marta, Sławińska Irena, Halska-Bonkosz Marlena - „Porównanie kilku metod oznaczania zawartości zanieczyszczeń organicznych w próbkach wody podziemnej”, Materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „WODA-ŚCIEKI-ODPADY W ŚRODOWISKU”, Zielona Góra 17-18.06.2010, str. 305-312
Bożym Marta, Poluszyńska Joanna, Narolska Joanna, Sławińska Irena - „Oznaczanie halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD)”, Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, nr 5, str. 133-145
Duda Jerzy – „Możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej w przemyśle ceramicznym",Energia i Środowisko w technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 15-27
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Kategoryzacja popiołów lotnych a właściwości kompozytów cementowo-popiołowych", Materiały Ceramiczne, 2010,Tom 62, nr 1, str. 81-86
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych”, Cement Wapno Beton, 2010, nr 12, str. 1-3
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Kategoryzacja popiołów lotnych szansą na szersze stosowanie w budownictwie", Materiały z XVII Konferencji Popioły z energetyki, Warszawa 24-26 października 2010 r., str. 163-175
Giergiczny Elżbieta, Szota Marek – „Wpływ jakości popiołu lotnego na efektywność działania domieszek chemicznych w składzie kompozytów cementowo-popiołowych", Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 241-252
Jarocka Anna, Płachetka Karina, Rajczyk Krystyna - „Możliwości wykorzystania odpadowego gipsu pochodzącego z neutralizacji ścieków kwaśnych przy produkcji miedzi jako regulatora czasu wiązania cementu”, Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 341 - 355
Kalinowski Wojciech – „Suszenie odpadów drobnoziarnistych w przemyśle materiałów budowlanych", Energia i Środowisko w technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 41-53
Kalinowski Wojciech, Głodek Ewa – „Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE ", Prace Instytutu Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, 2010, nr 5, str. 113-131
Ligus Grzegorz, Kiprian Katarzyna, Nolepa Alfred, Janeta Jarosław – „Możliwości aplikacji metod analizy obrazu podczas segregacji odpadów komunalnych w aspekcie przygotowania paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego", Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, 2010, str. 104 -113
Ligus Grzegorz, Chmura Urszula, Nolepa Alfred – „Możliwości ograniczenia niskiej emisji
w aglomeracjach miejskich", Problemy ochrony środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020, 2010, str.77-88
Ligus Grzegorz, Ignasiak Karina – „Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadami", Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych), 2010, nr 6, str. 104-113
Rajczyk Krystyna, Szota Marek - „Waloryzacja popiołów lotnych w celu szerszego ich wykorzystania do cementu i betonu”, Materiały Budowlane Technologie Rynek Wykonawstwo, 2010, nr 5, str. 26-29

Bożym Marta, Staszak Dorota, Majcherczyk Tadeusz – „Badanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi i radionuklidami zwałowisk odpadów odlewniczych w Ozimku oraz ich wpływu na stan okolicznych gleb”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.107-121
Bożym Marta, Poluszyńska Joanna, Sławińska Irena, Dwojak Jolanta – „Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w stałych próbkach śrosowiskowych z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.155-164
Bożym Marta, Halska- Bonkosz Marlena, Janeta Jarosław, Kiprian Katarzyna, Ligus Grzegorz, Nolepa Alfred, Poluszyńska Joanna, Sławińska Irena- „The system of waste composting”, materiały z sympozjum “Research for combining environmental priorities with economic opportunities”, 2009 Katowice, wersja elektroniczna
Bursy Gerard – „Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu. Część 1 - Identyfikacja układu przemiałowego na przykładzie młyna pracującego w układzie zamkniętym z separatorem powietrznym”, Prace ISCMOiB nr3/2009, str.115-130
Bursy Gerard – „Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu. Część 2 – Synteza regulatora neuronowego”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.123-135
Ćwik Sebastian, Jaskóła Renata – „Wykorzystanie odpadów budowlanych grupy 17 z recyklingu”, Prace ISCMOiB nr3/2009, str.151-160
Duda Jerzy, Lepucki Marek - „Nowe możliwości wykorzystania paliw z odpadów w procesie wypalania klinkieru PALIWA z ODPADÓW”, praca zbiorowa pod redakcją Janusza W.Wandrasza i Krzysztofa Pikonia, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009-monografia
DUDA Jerzy – „Skojarzona gospodarka odpadowo-energetyczna w cementowni”, PALIWA z ODPADÓW, praca zbiorowa pod redakcją Janusza W.Wandrasza i Krzysztofa Pikonia,Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009-monografia
Duda Jerzy, Jesionek Krzysztof, Goliński Józef – “Conceptual design solutions for multistage combined (air/steam) plants case „C””, Producerea Transportul Si Utilizarea Energiei, Volumul Conferintei Stiinta Moderna si Energia-Cluj Napoca,2009, Romania, str.43-47
Duda Jerzy - “New directions of cement plant economy improvements”, International Conference and Exhibition “The Cement Industry & the Market”, BusinessCem-Krakow 2009.
Duda Jerzy - „Kogeneracja w cementowni”, Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2009, str.69-73
Duda Jerzy - „Agregat kogeneracyjny w cementowni zintegrowany ze zgazowaniem biomasy”, XVI Sympozjum naukowo-Techniczne KRUSZYWA-CEMENT-WAPNO, 7-9 października 2009,
Głodek Ewa - „Ocena opłacalności wykorzystania biogazu rolniczego”, Prace ISCMOiB nr3/2009, s.141-149
Głodek Ewa - „Gussing - Lokalna strategia energetyczna”, opolskie.pl nr 3, str.1, 2009
Głodek Ewa – „Biogazownie rolnicze”, opolskie.pl nr 2, str.1, 2009
Kiprian Katarzyna, Janeta Jarosław, Ligus Grzegorz – „Oddziaływanie na środowisko przemysłu szklarskiego w świetle wymagań Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.137-153
Kalinowski Wojciech – „Suszenie materiałów ziarnistych w przemyśle cementowym”, Materiały Międzynarodowej Konferencji „The Cement Industry&Market , Kraków 22-24 lipiec, 2009
Poluszyńska Joanna, Bożym Marta, Sławińska Irena, Dwojak Jolanta – „Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym”, Prace ISCMOiB nr 3/2009, str.131-140
Rajczyk Krystyna, Jarocka Anna – „Spoiwo mineralne z odpadu papierniczego”, Materiały Budowlane nr 10/2009 str. 51-52
Sładeczek Franciszek – „Suszenie wilgotnych materiałów sypkich niskotemoperaturowym ciepłem odpadowym”, Surowce i Maszyny Budowlane str. 8-12
Sładeczek Franciszek – „Suszenie wilgotnych materiałów sypkich niskotemoperaturowym ciepłem odpadowym”, XVI Sympozjum naukowo-Techniczne KRUSZYWA-CEMENT-WAPNO, 7-9 października 2009, str.26-32
Trembacz Jarosław, Sładeczek Franciszek – „Biomasa jako źródło ciepła w piecach cementowych”, Prace ISCMOiB nr 4/2009, str.165-175

Bursy Gerard – „Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania procesem przemiału cementu”, Surowce i Maszyny Budowlane nr 6/2008, s.62-68
Duda Jerzy – „Methods for utilization of waste heat from the clinker burning process”, Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008”, praca zbiorowa pod redakcją J. Mikielewicz, W. Nowak i A.A. Stachel, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008, s.435-441.
Duda Jerzy, Sładeczek Franciszek – „Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku”, Wyd. Politechnika Opolska , Opole 2008, J.Duda. Rozdział 6, Opis scenariuszowy zasobów materiałowych i nowych technologii w budownictwie, s.168-197.
Giergiczny Elżbieta, Góralna Katarzyna – „Mielony granulowany żużel wielkopiecowy-dodatek do betonu typu II”, Budownictwo Technologie Architektura nr 1/2008, s.56-59.
Kalinowski Wojciech, Moroń Wojciech, Rybak Wiesław – „Badania szybkości zgazowania odpadów dla warunków pieca cementowego”, Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2008, s.85-88, 90.
Rajczyk Krystyna – „Kierunki modyfikacji popiołów z energetyki”, Międzynarodowa konferencja „EuroCoalAsh 2008”, 6-8 października 2008, płyta CD.

Duda Jerzy – „Wybrane metody termicznej utylizacji odpadów w piecu obrotowym” Paliwa z odpadów, praca zbiorowa pod red. J.W.Wandrasza i K.Pikonia, Gliwice 2007, s.113-120
Duda Jerzy – „Ekologiczne wykorzystanie paliw z odpadów w cementowni”, Paliwa z odpadów, praca zbiorowa pod red. J.W.Wandrasza i K.Pikonia, Gliwice 2007, s.355-362
Duda Jerzy – „Reaktory statyczne alternatywą dla pieca obrotowego”, BMP Surowce i Maszyny Budowlane, nr 5/2007, s.58-61
Duda Jerzy – „Współspalanie biomasy w kotle energetycznym”, w; Seminarium „National Consumption Scientific Workshop”, Opole 14.12.2007, s.45-50
Giergiczny Elżbieta, Giergiczny Zbigniew – „Properties of fly ash as a by-product of dry method of flue gas desulphurization”, w: Ninth CANMET/ACI International Conference on fly ash, silica fumne, slag and natural pozzolans in concrete and International conference research advances in concrete technology, Warsaw, Poland May 20-25 2007, s.283-298
Giergiczny Elżbieta – „Popiół lotny ze współspalania jako dodatek do cementu i betonu w aspekcie wymagań normowych i środowiskowych”, w: XIV Międzynarodowa konferencja „Popioły z energetyki”, 17-20 X 2007, Warszawa, s.41-53
Nolepa Alfred, Sładeczek Franciszek – „Koncepcja regionalnego centrum gospodarki odpadami”, s.59-69, w: Gospodarka odpadami jako element nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem, Opole 2007-monografia
Rajczyk Krystyna, Giergiczny Elżbieta – „Materiały odpadowe z energetyki i hutnictwa jako wybrane dodatki mineralne do betonu z uwzględnieniem produktów z procesu współspalania”, w: IV Dolnośląskie spotkanie przedsiębiorstw wykorzystyjących uboczne produkty spalania, Trzebieszowice 5-6 X 2007, s.46-63
Rajczyk Krystyna, Włodarczyk Michał – „Natryskowy beton z udziałem uszlachetnionych popiołów lotnych”, w: IV Dolnośląskie spotkanie przedsiębiorstw wykorzystujących uboczne produkty spalania, Trzebieszowice 5-6 X 2007, s.55-63
Sładeczek Franciszek – „Możliwości wspólspalania osadów ściekowych w przemyśle cementowym i energetyce”, w: http://www.pitro.pl/zal/spalanieosadow.pdf, s.1-10

 

Materiały dostępne są częściowo w bibliotece Oddziału oraz w jednostkach wydających dane materiały.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014