UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 

dr inż. Wojciech Kalinowski dr inż. Franciszek Sładeczek
1987 PW - Doktor nauk technicznych 1978 PW - Doktor nauk technicznych
dr inż. Krystyna Rajczyk dr inż. Grzegorz Siemiątkowski
1987 AGH - Doktor nauk technicznych 2011 PO - Doktor nauk technicznych
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk dr Joanna Poluszyńska
2004 PO - Doktor nauk technicznych 2015 AGH - Doktor nauk technicznych
dr inż. Justyna Kuterasińska-Warwas

2019 PP Doktor nauk technicznych


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014