NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

W ciągu ostatnich lat innowacyjne rozwiązania pracowników Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych uhonorowane zostały wieloma medalami, nagrodami i wyróżnieniami na krajowych i międzynarodowych targach.

 

 

Do najważniejszych opracowań nagrodzonych na targach i wystawach zaliczyć można:

 

  • System kompleksowej automatyzacji układu wypalania klinkieru,
  • Układ wstępnej kalcynacji systemu AT w suchej metodzie wypalania klinkieru,
  • Wykorzystanie popiołów fluidalnych do produkcji cementu,
  • „Opolska Marka” dla Laboratorium Badań Przemysłowych (laboratorium mobilne).

 

 

 

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014