O NAS

 

 

Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska (dawniej Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych) od kilkudziesięciu lat aktywnie wspiera polski przemysł cementowy i wapienniczy. Oddział wyspecjalizował się w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii wytwarzania materiałów budowlanych z udziałem surowców odpadowych.

Prowadzimy badania nad zmniejszeniem zużycia paliw i energii w procesach produkcji materiałów budowlanych przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych form energii. Skupiamy się na technologiach  służących  ochronie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, racjonalnej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi  w myśl założeń gospodarki ograniczającej wykorzystanie zasobów.

Badania fizykochemiczne ubocznych produktów spalania, pomiary kontrolne emitowanych zanieczyszczeń przemysłowych pyłowych i gazowych, badania zanieczyszczeń gleb, wód i ścieków, pomiary hałasu czy szereg innych, wykonywane są we wyspecjalizowanych laboratoriach akredytowanych.

Oddział wytwarza także aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia laboratoryjne do badań  materiałów budowlanych.

Całość uzupełnia doradztwo naukowo-techniczne oraz prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji poszczególnych zakładów.

Opolski Oddział jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.

Modernizacje technologii wypalania klinkieru , młynów surowca, chłodników rusztowych klinkieru, wymiennika ciepła pieca obrotowego, wykorzystanie paliw alternatywnych, opracowanie technologii spalania zużytych opon, wykorzystanie odpadowego ciepła z procesu wypalania klinkieru -  to tylko niektóre efekty prac naukowych opolskiego zespołu zakończonych wdrożeniami.

 

Przedmiotem działalności Oddziału w Opolu są:

  • badania jakości surowców stosowanych do produkcji materiałów budowlanych,
  • badania możliwości zmniejszenia zużycia paliw i energii w procesach wytwarzania materiałów budowlanych,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesach technologicznych,
  • badania ograniczenia szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko,
  • opracowania nowych technologii wytwarzania materiałów budowlanych z udziałem surowców odpadowych,
  • analizy dostosowujące przedsiębiorstwa i technologie do wymogów gospodarki
  • efektywnej energetycznie, niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby,
  • wytwarzanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń laboratoryjnych do badań materiałów budowlanych.

 

O Nas

 

 

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014