OPOLSKIE CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI

 

 

Działalność Opolskiego Centrum Transferu Innowacji obejmuje:

 • współpracę z regionalnymi samorządami, urzędami pracy, przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi w zakresie innowacyjnych potrzeb gospodarki,
 • wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu transfer wiedzy i innowacji,
 • poznanie potrzeb opolskich przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie zapotrzebowania na innowacje,
 • monitorowanie przedsiębiorców w zakresie niezbędnych potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji pracowniczych,
 • poszukiwanie możliwości współpracy i aranżowania spotkań pracowników sektora badawczo-rozwojowego z przedsiębiorcami, mających na celu wspólne opracowanie i wdrożenie innowacji,
 • informowanie o możliwości zewnętrznego dofinansowania działań związanych z innowacyjnością i transferem wiedzy.

Opolskie Centrum Transferu Innowacji tworzy sieć współpracy pomiędzy podmiotami specjalizującymi się w dostarczaniu firmom wiedzy i zasobów w celu przekształcania nowych, dobrych rozwiązań w zyski dla firm.

 

 

Rolą Centrum jest:

 • inicjowanie współpracy pomiędzy regionalnymi samorządami, urzędami pracy, przedsiębiorcami i instytucjami naukowymi w zakresie wzrostu innowacyjności gospodarki,
 • wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu transfer wiedzy i innowacji,
 • monitorowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie rozwoju technologii,
 • poszukiwanie odpowiednich rozwiązań technologicznych,
 • kojarzenie partnerów,
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania innowacji,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników badawczo-naukowych w działalność innowacyjną bezpośrednio skierowaną na potrzeby opolskiego przemysłu.

 

Materiały informacyjne:

 

OCTI

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014