OFEROWANE TECHNOLOGIE

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji suszenia popiołów mokrych i żużla granulowanego w cementowni.
2. Badanie przyczyn powstawania spieków w piecu obrotowym w przemyśle cementowym.
3. Bilans chloru, siarki i alkaliów w piecach obrotowych w przemyśle cementowym.
4. Opracowanie rozwiązań technologicznych dla linii technologicznej wypału klinkieru na metodę suchą.
5. Opracowanie koncepcji modernizacji układu suszenia gipsu.
6. Opracowanie sposobu modernizacji układu produkcji wapna palonego-mielonego.
7. Badania procesu wypalania klinkieru dolomitowego.
8. Dokumentacja techniczna wykonania uszczelnienia wlotu i wylotu pieca obrotowego w przemyśle cementowym.
9. Koncepcja układu dozowania reduktora chromu w cementowni.
10. Ocena wpływu zmiany paliwa na wielkość emisji młyna surowca mielącego w cementowni.
11. Opracowanie koncepcji modernizowanego działu węglowego w cementowni.
12. Badania obiegu składników lotnych w układzie pieca do wypalania klinkieru.
13. Instalacja dozowania paliw alternatywnych do pieca obrotowego w cementowni.
14. Koncepcja technologiczna przerobu miału wapiennego.
15. Opracowanie koncepcji modernizacji suszarni żużla oraz wzrostu produkcji cementu w cementowni.
16. Projekt przebudowy wlotu pieca obrotowego.
17. Chłodzenie wody obiegowej w układzie zamkniętym w cementowni.
18. Modernizacja instalacji suszenia REA-gipsu.
19. Modernizacja systemu sterowania młynami surowca cementowni.
20. Opracowanie technologii paliwa Eko-miał.
21. Wykorzystanie zużytych opon samochodowych jako paliwa zastępczego w procesie rekalcynacji pieców obrotowych w przemyśle cementowym.
22. Instalacja podawania zużytych opon samochodowych jako paliwa zastępczego do pieca obrotowego w przemyśle cementowym.
23. Instalacja odciągów gazów odlotowych z pieców obrotowych do suszenia surowców w młynie w przemyśle cementowym.
24. Wykorzystanie odpadów PASr jako paliwa zastępczego w procesie wytwarzania klinkieru w przemyśle cementowym.
25. Rozszerzenie zakresu utylizacji ciepła odpadowego z pieców do suszenia surowców w procesie przemiału mąki surowcowej w młynach cementowni.
26. Modernizacja linii technologicznej betonu komórkowego dla podwyższenia jakości wyrobu i obniżenia energochłonności.
27. Modernizacja wymiennika ciepła pieca obrotowego do wypalania klinkieru.
28. Rekonstrukcja chłodnika klinkieru pieca obrotowego w cementowni.
29. Modernizacja chłodnika klinkieru pieca obrotowego w cementowni.
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014