KATALOG PRODUKTÓW

 

URZĄDZENIA LABORATORYJNE:

 

Oferta ZPT

 

 

Mieszarka ML-11

Wstrząsarka WL-17M

Młynek MB-17M

Rozdrabniacz ROK-12

 

 

Urządzenie służy do rozdrabniania odpadów komunalnych i dostosowane jest do przygotowania prób odpadów pod kątem badań parametru AT-4.

 

Główne zalety:

  • Lej zasypowy zamykany z zabezpieczeniem, o pojemności ok. 50 litrów,
  • Niski kontener odbierający rozdrobniony materiał  w postaci pojemnika na kółkach o pojemności ok. 120 litrów,
  • Funkcja automatycznego nawrotu napędu, w przypadku zatrzymania noży tnących,
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe napędu rozdrabniacza,
  • Przycisk bezpieczeństwa STOP,
  • Stabilna i trwała konstrukcja,
  • Autoryzowany serwis.

Rozdrabniacz

Urządzenie stosowane do przygotowywania zaprawy do badania cech fizycznych cementu zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

Mieszarka

Urządzenie stosowane do utrząsania zaprawy cementowej w formie trójdzielnej zgodnie z normami europejskimi  z grupy PN-EN 196-1.

Wstrząsarka

Laboratoryjna kruszarka szczękowa typu KS-2 służy do   okresowego szybkiego rozdrabniania materiałów kawałkowych wziętego z próby materiału o niewielkiej masie. Kruszarka może znaleźć zastosowanie w przemyśle cementowym, wapienniczym, hutniczym, chemicznym itp. w procesie przygotowania prób materiałów kawałkowych do badań.

Kruszarka

Urządzenie służy do mielenia mieszanki zawierającej klinkier, kamień gipsowy lub dodatki innego kruszywa do 5 kg. Mielenie odbywa się w obracającym się z określoną prędkością bębnie do którego wcześniej wkłada się odpowiednie mielniki wyszczególnione w normie lub wg potrzeb.

Młynek laboratoryjny bębnowy może mieć zastosowanie w przemysłach: cementowym, gipsowym, wapienniczym, hutniczym, chemicznym, itp. w procesie przygotowania prób materiałów kawałkowych do badań.  Czas pracy młynka można ustawić na specjalnym przekaźniku czasowym. Urządzenie to posiada osłonę dźwiękochłonną znacznie tłumiącą hałas towarzyszący procesowi mielenia materiałów.

Młynek Laboratoryjny

 

URZĄDZENIA POMOCNICZE DO OFEROWANEJ APARATURY:

 

Przyrząd do sporządzania beleczek z zaprawy cementowej przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości cementu na zaginanie i ściskanie zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

Forma Trójdzielna

Przyrząd do sporządzania beleczek z zaprawy cementowej przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości cementu na zaginanie i ściskanie zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

Forma sześciodzielna

Mieszadło wykonane ze stali nierdzewnej. W mieszarce laboratoryjnej poruszane z ustaloną prędkością ruchem planetarnym dookoła osi misy i obracające się wokół własnej osi.

Mieszadło

Misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l z elementem mocującym na sztywno do stojaka mieszarki laboratoryjnej.

Mieszadło do mieszarki

Przyrząd pomocniczy przy napełnianiu formy zaprawą cementową przy sporządzaniu beleczek przeznaczonych do oznaczania wytrzymałości na zaginanie i ściskanie cementu zgodnie z normami europejskimi z grupy PN-EN 196-1.

Nasadka

Część zużywająca się kruszarki KS-2

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014