PROJEKT POKL

 


ADAPTOWANIE ROZWIĄZAŃ ORAZ OPRACOWANIE WSPÓLNEJ METODYKI POBORU PRÓB I OZNACZEŃ W ZAKRESIE PCDD/PCDF I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH Z REKOMENDOWANEJ LISTY PRTR


Projekt realizowany był przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu w partnerstwie z Zdravotní ústav Se sídlem v Ostravě w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2. Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (Nr umowy: POKL.08.02.01-16-001/10).

Celem projektu była wymiana informacji i transfer wiedzy poprzez adaptowanie przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych rozwiązań naukowych wypracowanych przez Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě w zakresie wymogów metodyki poboru prób do oznaczeń ustalonych związków organicznych oraz opracowanie wspólnej metodyki poboru i oznaczeń zanieczyszczeń organicznych z listy PRTR w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu:

  1. 1) zaadaptowano na rynek polski europejskie rozwiązania w zakresie metodyki i walidacji metod oznaczania uwolnień organicznych do powietrza z listy PRTR
  2. 2) opracowano metodykę poboru i oznaczania diftalanów (DEHP) - związków z listy PRTR, które nie były do tej pory mierzone
  3. 3) poszerzono dotychczasowy stan wiedzy na temat uwalniania specyficznych zanieczyszczeń organicznych w różnych technologiach
  4. 4) dokonano oceny wielkości wskaźników, z punktu widzenia ich wpływu na środowisko

Wszystkie efekty projektu zostały zebrane w Raporcie końcowym, którego wersja elektroniczna dostępna jest poniżej.

 

RAPORT KOŃCOWY, do pobrania (*.pdf)


 

Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za wytrwałość i chęć uczestniczenia. Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowej wiedzy i kwalifikacji, ale był również ciekawym i ważnym doświadczeniem życiowym.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie pn. „Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw”, w ramach którego jesienią br. zaplanowany jest wyjazd studyjny do niemieckiego zero emisyjnego parku przemysłowego. 

Więcej informacji w Biurze Projektu oraz pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014