ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

 

Zakład Inżynierii Materiałowej swym zakresem działania obejmuje:
 • prace badawczo-rozwojowe,
 • usługi,
 • szkolenia,
 • projekty unijne.
Kierunki badań naukowych:
 • waloryzacja odpadów i ich wykorzystanie w produkcji materiałów budowlanych,
 • badania procesu hydratacji i wiązania spoiw,
 • betony nowej generacji,
 • badanie procesów spiekania i klinkieryzacji,
 • materiały kompozytowe,
 • dodatki mineralne do cementu i betonu,
 • badania wymywalności metali ciężkich i ich unieszkodliwianie.
Usługi:
 • badania instrumentalne: identyfikacja składu fazowego surowców, materiałów odpadowych, klinkierów, spoiw i produktów hydratacji, badania procesów cieplnych i reakcji zachodzących podczas ogrzewania materiałów surowcowych, mieszanin surowcowych, produktów hydratacji i materiałów odpadowych,
 • badania jakości materiałów budowlanych,
 • badania z zakresu ochrony środowiska.
Współpracujemy z:
 • AGH w Krakowie,
 • IPPT PAN w Warszawie,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,
 • ITB w Warszawie,
 • Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania,
 • Europejskie Stowarzyszenie UPS ECOBA,
 • Stowarzyszenie Producentów Cementu,
 • KGHM POLSKA MIEDŹ.

 

 

Materiały informacyjne:

 

ZIM

 
KONTAKT

 

Kierownik Zakładu
dr inż. Krystyna Rajczyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 310

k.rajczyk@icimb.pl

...
mgr inż. Daria Gąsior

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 305

d.gasior@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014