Strona główna Projekty

WYDARZENIA:

 

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w konferencji organizowanej przez Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, pt. „Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ”

więcej informacji...

Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz czasopisma „Materiały Budowlane” obchodzono Galą na Zamku Królewskim w Warszawie...

 

więcej informacji...

Redakcja miesięcznika "Świat Szkła" zaprasza na Konferencję Techniczną "Szkło architektoniczne (własności, projektowanie, montaż)" , która odbędzie się 8 grudnia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.


więcej informacji...

W dniach 16-19 listopada 2016 r w Poznaniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli branży szklarskiej w ramach Targów GLASS 2016.


więcej informacji...

W dniach 10-12 października 2016 r. odbyła się IX Konferencja DNI BETONU - forum projektantów, konstruktorów, architektów, technologów, inwestorów oraz przedstawicieli świata nauki.

 

więcej informacji...

W dniach 11 – 13 października 2016 r. w Ustroniu  odbyła się Konferencja Naukowo – Techniczna „Przemysł Szklarski 2016”. Współorganizatorem Konferencji był Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Podczas jubileuszowej 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2016” autorskie rozwiązania Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych zostały uhonorowane dwoma medalami.

 

więcej informacji...

Pod koniec lata Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej gościł grono specjalistów w zakresie technologii ceramiki, zarówno tej wytwarzanej w procesach wysokotemperaturowych, jak i otrzymywanej mniej tradycyjnymi metodami.

więcej informacji...

Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją Nr 2/JOT/WB/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. rozszerzył zakres właściwości do wydawania europejskich ocen technicznych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

więcej informacji...

Bolesławiec wyróżnia trwająca od kilku stuleci tradycja wytwarzania wyrobów ceramicznych. Uznaniem dla tych tradycji jest Bolesławieckie Święto Ceramiki – mające wymiar artystycznego wydarzenia

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

RSS


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_feed/helper.php on line 46
Nauka w Polsce

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

próbkiPrace naukowo-badawcze nad zaawansowanymi technologiami materiałowymi z zakresu ceramiki, szkła, materiałów ogniotrwałych i budowlanych. Realizowane są jako:

 • granty własne i promotorskie,
 • projekty badawcze-rozwojowe,
 • projekty celowe,
 • inicjatywa technologiczna,
 • prace finansowane z działalności statutowej oraz projekty finansowane z funduszy europejskich.

  Szeroka tematyka prac badawczych obejmuje:

  • ceramikę: tlenkową, nietlenkową, środki barwiące, bioceramikę, ceramiczne tworzywa ogniotrwałe,
  • szkło: budowlane, gospodarcze, powlekane, szyby samochodowe,
  • mineralne materiały budowlane: cement i wyroby cementowe i betonowe, wyroby wapiennicze.

   

  W dziedzinie ceramiki prace badawcze obejmują między innymi:


  Doskonalenie technologii otrzymywania tworzyw konstrukcyjnych litych i porowatych, w tym materiałów nanostrukturalnych i gradientowych o wysokiej odporności mechanicznej i odpornych na szoki termiczne w zakresie wysokich temperatur, nowe technologie otrzymywania środków zdobniczych dla wyrobów ze szkła, ceramiki i metalu, kompozyty ceramiczne (ceramika-metal) o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych, biomateriały, w tym cementy szkło-jonomerowe dla stomatologii i otochirurgii, bioszkła, implanty i cementy ceramiczne dla chirurgii kości, wytwarzaniem i badanie właściwości fizyko-chemicznych, dielektrycznych i magnetycznych ceramicznych materiałów o właściwościach nadprzewodnikowych.

   

  W dziedzinie szkła realizowane prace obejmują:


  Optymalizację technologii otrzymywania szkieł, opracowanie technologii niskoodpadowych i bezodpadowych, dostosowywanie technologii do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) oraz wymogów prawa unijnego i standardów międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i środowiska, opracowanie sposobów obróbki odpadów produkcyjnych przemysłu szklarskiego i mineralnego pod kątem ponownego wykorzystania lub bezpiecznego składowania, badania nad otrzymywaniem porowatych materiałów szklistych i szklano ceramicznych dla biotechnologii i ochrony środowiska.

  W dziedzinie materiałów ogniotrwałych prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w zakresie:


  Nowych wysokotemperaturowych tworzyw ceramicznych o kontrolowanej mikrostrukturze i teksturze, monolitycznych materiałów ogniotrwałych, jak masy, betony, zaprawy, kleje, spoiwa, ceramicznych tworzyw makro- i mikroporowatych do rafi nacji ciekłych metali i separacji układów koloidalnych lub gazowych, niekonwencjonalnych technik wytwarzania ceramiki i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych.

   

  W dziedzinie materiałów budowlanych prace obejmują:


  Nowoczesne, proekologiczne i energooszczędne technologie wytwarzania materiałów budowlanych, techniki i technologie służące zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko, nowoczesne technologie utylizacji odpadowych surowców i energii, wykorzystanie odnawialnych form energii w procesach technologicznych produkcji materiałów budowlanych, produkcji ciepła i energii elektrycznej.

   

  Celem ICiMB jest ciągłe podnoszenie i doskonalenie poziomu prac naukowo-badawczych odpowiadających krajowym i międzynarodowym potrzebom rynkowym.

   

   

  ..::Obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze:

  Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (CORE 2012 CALL)

  Tytuł: Utilization of CRT waste glass in the glass tiles manufacturing process - developing technological parameters
  Lider Konsorcjum: Centrala

  więcej o projekcie...

  Tytuł: Inter-generational and family learning for Ceramists (CERVIVE)
  Program/Źródło finansowania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME Grundtvig 2014
  Oddział: Centrala w Warszawie

  więcej o projekcie...

  Tytuł: Reduction CO2 emissions and energy saving from the demonstration of an innovative type of cement
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanychw Krakowie, członek konsorcjum w składzie: Lafarge LCR Francja, BRE - Building Research Establishment Wielka Brytania
  Projekt realizowany w ramach programu LIFE + Environment Policy and Governance
  Tytuł: Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw
  Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu:; projekt realizowany wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz niemieckim Instytutem Przepływu Masy i Energii
  Tytuł: Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC)
  Program: CIP EIP– AETHER-2 projekt finansowany przez Komisję Europejską
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)

  Innotech:
  Tytuł: Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego
  Oddział: Centrala (członek konsorcjum)
  Program Badań Stosowanych:
  Tytuł: Innowacyjna technologia barwnego, laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
  Oddział: Centrala w Warszawie (Lider konsorcjum)
  Tytuł: Innowacyjne cementy napowietrzające beton
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  Tytuł: Innowacyjne szkliwa szklano krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  Tytuł: Nowe cermetaliczne materiały kompozytowe do zastosowań w strefach instalacji pieców topielnych szczególnie narażonych na korozję
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (członek konsorcjum)
  II Program Badań Stosowanych
  Tytuł: „Trwałość i skuteczność betonowych osłon przed promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej”
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych Kraków (członek konsorcjum)
  Inicjatywa CORNET (OPTI-WCR)
  Tytuł: Optymalizacja stosunku wody do cementu w celu poprawy wiązania, suszenia i zachowania w wysokich temperaturach betonów ogniotrwałych.
  Oddział: Gliwice – członek konsorcjum
  II Konkurs Programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych
  Tytuł:  Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru
  Oddział: Opole – członek konsorcjum
  II Konkurs Programu Blue-Gas  Polski Gaz Łupkowy
  Tytuł: Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie - członek  konsorcjum
  I Konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych – RID
  Tytuł: Zapobieganie reakcji AAR w betonach z kruszyw krajowych w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich
  Oddział: Kraków- lider konsorcjum

   

  ..::Ostatnio zakończone projekty naukowo-badawcze:

  Tytuł: Badania wpływu inwersji struktury wybranych spineli magnezowych na kinetykę ich reakcji topochemicznych z tlenkami siarki
  Kierownik:
  dr hab. inż. Jerzy Piotrowski
  Oddział:
  Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  Tytuł: Wytwarzanie materiałów tlenkowych o strukturze perowskitu pod kątem zastosowań fotokatalitycznych
  Kierownik:
  dr Bronisław Psiuk
  Oddział:
  Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  Tytuł: Hybrydowe organiczno-nieorganiczne materiały luminescencyjne dla cienkowarstwowych zastosowań optoelektronicznych
  Kierownik: dr inż. Elżbieta Żelazowska
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

  Tytuł: Wpływ pierwiastków domieszkowanych, wprowadzanych z paliwami alternatywnymi i surowcami odpadowymi na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
  Kierownik: prof. dr hab.inż. Wiesław Kurdowski
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

  Tytuł: Badania nad stabilizacją struktury spinelu MgAl2O4 w podwyższonej temperaturze
  Kierownik: dr Jacek Podwórny
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  Tytuł: Rola xonotlitu i girolitu w kształtowaniu struktury i mikrostruktury betonu komórkowego
  Kierownik: dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
  Oddział: Centrala w Warszawie
  Tytuł: Aktywacyjna, laserowa technologia znakowania i dekoracji ceramiki i szkła
  Kierownik:
  dr inż. Danuta Chmielewska
  Oddział:
  Centrala w Warszawie

  Tytuł: Badanie nad syntezą nowej palety farb ceramicznych od purpurowej do fioletowej
  Kierownik: dr Stanisław Traczyk
  Oddział: Centrala w Warszawie
  Tytuł: Bezchromowa, monolityczna ceramika ogniotrwała o zmodyfikowanej osnowie do zastosowania w metalurgii miedzi
  Kierownik: mgr inż. Andrzej Śliwa
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  Tytuł: Badania nad syntezą cementów do wybranych zastosowań w endodoncji wraz z oceną ich biofunkcjonalności i biozgodności
  Kierownik: mgr inż. Joanna Karaś
  Oddział: Centrala w Warszawie
  Tytuł: Nowa generacja lekkich kruszyw budowlanych z popiołów lotnych
  Kierownik: prof. ICiMB dr inż. Albin Garbacik
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
  Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania oraz stosowania ogniotrwałych tworzyw do wyłożeń monolitycznych kadzi w przemyśle odlewniczym
  Kierownik: mgr inż. Izabela Majchrowicz
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania ceramicznych materiałów optycznych i laserowych nowej generacji
  Kierownik:
  dr hab. inż. Adam Witek
  Oddział:
  Centrala w Warszawie

  Tytuł: Odtworzenie technologii produkcji ceramicznych elementów XIX-wiecznej architektury ogrodowej "Chaussestaub" dla potrzeb rekonstrukcji rzeźb i elementów architektonicznych na przykładzie orła z Wilanowa
  Kierownik: dr hab. Paweł Bylina
  Oddział: Centrala w Warszawie

  więcej o projekcie...

  Tytuł: ROCARE - Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards
  Osoba odpowiedzialna z ramienia ICiMB: dr Grzegorz Adamski
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, członek konsorcjum
  Projekt realizowany w ramach ROCARE - Collaborative Project, European Commission 7th Framework Programme (7FP)

  Tytuł: Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanychw Krakowie, członek konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska w Gliwicach , Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
  Projekt badawczy w ramach POIG 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  więcej o projekcie...

  Tytuł: Ceramic Glaze Recipes (CGR)
  Program/Źródło finansowania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME Transfer of Innovation, Leonardo da Vinci 2012
  Oddział: Centrala w Warszawie

  więcej o projekcie...

  Tytuł: Beton modyfikowany polimerami do produkcji prefabrykatów
  Oddział: Centrala w Warszawie/ Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie
  Tytuł: Opracowanie i uruchomienie produkcji bezołowiowych, odpornych  chemicznie farb wysokotemperaturowych
  Oddział: Centrala w Warszawie

  Zadanie inwestycyjne finansowane przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej:

  Tytuł: Laboratorium Nanotechnologii Ceramicznych

  Zakład Nanotechnologii

  Oddział: Centrala w Warszawie

  Patent PLUS - wsparcie patentowania wynalazków:

  Tytuł: Ochrona patentowa autorskiego rozwiązania - początek drogi do komercjalizacji innowacji

  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

  Tytuł: Nauka dla przemysłu- komercjalizacja wynalazków powstałych w wyniku prac B+R

  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

  więcej o projekcie...

  Tytuł: Ochrona patentowa i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie zapraw tynkarskich produkowanych na bazie cementu romańskiego oraz sposobu prażenia łupków przywęglowych
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

  Inicjatywa technologiczna:
  Tytuł: Materiały magnezjowo-chromitowe o podwyższonej odporności na wstrząsy termiczne
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
  Innotech:
  Tytuł: Innowacyjne filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metalu
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (Lider konsorcjum)
  Tytuł: Cyrkonowa ceramika ogniotrwała
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (Lider konsorcjum)

   

  ..::Tytuły prac statutowych Instytutu w 2014:

  1. Badanie wpływu oddziaływania betonu komórkowego na środowisko.
  2. Badania możliwości skrócenia czasu autoklawizacji betonu komórkowego
  3. Sekwestracja dwutlenku węgla w materiałach i wyrobach budowlanych.
  4. Określenie zależności wybranych właściwości fizyko-technicznych autoklawizowanego betonu komórkowego od mikrostruktury i struktury porowatości oraz od składu fazowego.
  5. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM do produkcji autoklawizowanego betonu komórkoqwego (ABK)- II etap.
  6. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych
  7. Wpływ warunków pielęgnacji na kształtowanie trwałości betonu (etap 3-ci).
  8. Łączenie dyfuzyjne przezroczystych ceramik granatu itrowo-glinowego metodą Hot Isostatic Pressing.
  9. Opracowanie farb ceramicznych zapewniających tworzenie wielowarstwowych powłok z przestrzeni barwnej CMYK.
  10. Opracowanie parametrów technologii wytwarzania okładzinowych płytek specjalnych kształtowanych metodą prasowania z wykorzystaniem automatycznej prasy DORST TPA-45.
  11. Kompozyty glinowo-cerowe i glinowo-tytanowe tworzywa korundowego jako nowy materiał konstrukcyjny. Cz. I Modyfikacja tlenkiem ceru tworzywa korundowego i ocena jego właściwości wytrzymałościowych jako materiału balistycznego.
  12. Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej mieszanin krzemianów warstwowych o strukturze nieuporządkowanej.
  13. Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej cementów, betonów oraz cementów stomatologicznych z wykorzystaniem metody Rietvelda.
  14. Badanie składu chemicznego surowców ceramicznych i materiałów glinokrzemianowych metodą fluorescencji rentgenowskiej w celu rozszerzenia zakresu akredytacji o w/w metodę.
  15. Opracowanie metody do oznaczania zawartości wapnia w glinie z wykorzystaniem metod: absorpcji atomowej, potencjometrii oraz fluorescencji rentgenowskiej. Część II: Ocena wiarygodności wyników oznaczania wapnia w/w metodami poprzez badania porównań międzylaboratoryjnych.
  16. Badanie wpływu mrozu na wytrzymałość na ściskanie elementów murowych ceramicznych typu HD.
  17. Opracowanie założeń technologicznych produkcji ceramicznych bloków cyrkonowych z gradientem barwy.
  18. Ocena biologiczna in vitro nowych biomateriałów stomatologicznych wytwarzanych z koloidami nanosrebra i nanozłota.
  19. Opracowanie wstępnych założeń otrzymywania materiałów gipsowych i kalcytowych wykazujących działanie bakteriobójcze
  20. Badanie wpływu składu chemicznego na bioaktywnośc in vitro oraz bakteriobójczość bioszkła należącego do układu CaO-SiO2-P2O5 dotowanego Mg, Sr, Au.
  21. Opracowanie poziomu wymagań i metod badań dla szkła: warstwowego, hartowanego i emaliowanego przeznaczonego do zastosowania w przemyśle meblarskim.
  22. Warunki immobilizacji metali ciężkich z materiałów odpadowych z procesu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, przy wykorzystaniu specjalnych spoiw hydraulicznych na bazie popiołów
  23. Metoda uzdatniania popiołów W na drodze separacji pod kątem przydatności jako składnika pucolanowego i hydraulicznego w technologii cementu i betonu
  24. Weryfikacja oznaczania zawartości żużla w cementach metodą mikroskopową oraz metodą selektywnego rozpuszczania
  25. Synteza i badania hydraulicznych spoiw belitowych, wapna hydraulicznego i spoiw siarczano-gliniano-wapniowych na bazie popiołów W
  26. Opracowanie wzorcowego kruszywa do badania reakcji alkalia-krzemionka
  27. Wpływ momentu aplikacji i zacierania posypki utwardzającej na mieszance betonowej na właściwości posadzki przemysłowej
  28. Badania mrozoodporność zapraw do murów z uwzględnieniem zależności sposobu przygotowania i różnych warunków przechowywania próbek od ich składu
  29. Zagospodarowanie zanieczyszczonych frakcji wapieni z zakładów produkcji kruszyw łamanych
  30. Kruszywo szklano-krystaliczne do wytwarzania półfabrykatu szklano-krystalicznego/beton. Pilotażowe badania własności dźwiękochłonnych
  31. Zapewnienie jakości badań w Zakładzie Betonu, Zapraw i Kruszyw
  32. Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji jednostki certyfikującej  wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym dostosowanie systemu jakości jednostki do  wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (PN-EN ISO/IEC 17065:2013)
  33. Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów               
  34. Wpływ metakaolinitu na proces hydratacji cementu            
  35. Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia  Nr 305/2011 (CPR) dotyczącego wyrobów budowlanych (GNB-CPR/SG02)
  36. Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51  Cement and  building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of cement i WG 13 Assessment of  Conformity) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of ConstructionWorks)
  37. Badania zawartości pierwiastków i związków szkodliwych w procesie produkcji cementu, w pyłach z pieców obrotowych (CKD)
  38. Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania  normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
  39. Badania gęstości właściwej drobnoziarnistych materiałów budowlanych za pomocą piknometrów cieczowego i helowego
  40. Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na proces hydratacji spoiwa dwuskładnikowego: cementu portlandzkiego i cementu glinowego              
  41. Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego                     
  42. Wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie przeznaczonej do sezonowania zapraw klejowych do płytek na przyczepność po zanurzeniu w wodzie
  43. Określenie korelacji wyników przyczepności zapraw klejowych do styropianu po różnych okresach sezonowania oraz wpływu zastosowanego podłoża na rozrzut wyników
  44. Wpływ włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek
  45. Badania właściwości i struktury szkieł galowych   
  46. Przemysłowe zagospodarowanie odpadów do produkcji szkła czarnego
  47. Badanie własności szkieł warstwowych i ciekłymi kryształami           
  48. Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych
  49. Identyfikacja zjawiska powstawania przebarwień na powłoce niskoemisyjnej szkła stosowanego w szybach zespolonych i jego eliminacja
  50. Rozeznanie możliwości uruchomienia nowych badań - oznaczania LZO (lotnych związków organicznych) zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem spektrometru mas                     
  51. Wpływ obróbki cieplnej szkła i rodzaju zastosowanej międzywarstwy na wytrzymałość mechaniczną szyb laminowanych dla budownictwa
  52. Dobór parametrów  mechano-chemicznej obróbki zestawów na szkła opakowaniowe i gospodarcze, sporządzonych metodą selektywnego doboru składników
  53. Udział w pracach realizowanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej EOTA
  54. Ustalanie optymalnych warunków zabezpieczenia zapraw cementowych przed korozją siarczanową za pomocą faz barowych
  55. Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki
  56. Praca międzyzakładowa: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
  57. Badania nad możliwością kształtowania modułu sprężystości w funkcji temperatury E(T) materiałów magnezjowo-chromitowych i korundowo-chromowych
  58. Weryfikacja kryterialnej metody oceny odporności na wstrząsy cieplne betonów ogniotrwałych
  59. Doskonalenie metodyki analizy składu chemicznego metodą spektrometryczną
  60. Badanie katalitycznych właściwości spineli w modelowej reakcji konwersji alkoholu izopropylowego
  61. Wyznaczanie ciepła właściwego Cp metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
  62. Badania nad związkiem roztworów stałych spineli z odpornością na wstrząsy cieplne zasadowych materiałów ogniotrwałych
  63. Wykorzystanie właściwości fal mechanicznych w pomiarach lepkości zawiesin. Cz. II
  64. Wykorzystanie katodoluminescencji w badaniach ceramiki ogniotrwałej
  65. Sterowanie oraz nadzór nad wprowadzanymi i stosowanymi metodami badawczymi
  66. Opracowanie metodyki oznaczania składu chemicznego zgarów aluminiowych - szybka analiza ruchowa
  67. Opracowanie metody badania zmian wymiarów liniowych materiałów ceramicznych w temperaturze do 2200 C
  68. Badania wpływu temperatury na odporność na korozję betonów ogniotrwałych zawierających SiC
  69. Badania zmian mikrostrukturalnych materiałów ogniotrwałych po pracy  w instalacjach energetycznych. Cz. 2. Analiza mikrostruktury wyłożeń ogniotrwałych z kotłów rusztowych
  70. Badania nad otrzymywaniem materiałów ogniotrwałych do zastosowań w procesach gazyfikacji węgla, etap I
  71. Badania nad otrzymywaniem nowych spoiw do wytwarzania niewypalanych materiałów glinokrzemianowych - I etap
  72. Badania własności selektywnych membran zeolitowych w procesie odwadniania metodą perwaporacji
  73. Badania nad otrzymywaniem kompozytów metalowo-ceramicznych z wykorzystaniem porowatych preform ceramicznych, etap I
  74. Badania nad opracowaniem kształtek TURBOSTOP do stosowania w kadziach pośrednich w procesie COS
  75. Badania nad opracowaniem powłok ograniczających utlenianie wlewków stalowych w trakcie obróbki cieplnej
  76. Badania nad opracowaniem technologii suchej masy ogniotrwałej stosowanej na wykonawstwo warstwy ochronnej  kadzi stalowniczych i odlewniczych
  77. Betony ultraniskocementowe korundowe wiązane krzemionka koloidalną
  78. Innowacyjne wyłożenia elementów układów wylewowych w metalurgii miedzi
  79. Aktywator mielenia cementów portlandzkich wykazujący jednoczesną zdolność do redukcji połączeń chromu (VI)
  80. Określenie warunków technologicznych procesu granulacji oraz dobór spoiw do wytwarzania glinokrzemianowych tworzyw mikroporowatych
  81. Perlitowe wyroby izolacyjne otrzymywane na drodze syntezy hydrotermalnej
  82. Wydawnictwo Prace ICiMB.
  83. Działania dla utrzymania i rozszerzenia zakresu akredytacji Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska.
  84. Ocena wpływu technik spalania na parametry układu pieca obrotowego przy zastosowaniu zmodyfikowanego modelu matematycznego PIEC.
  85. Charakterystyka emisji pyłowo-gazowej ze spalania biomasy w paleniskach małej mocy.
  86. Sorbenty w ochronie środowiska - zastosowanie procesów adsorpcji w oczyszczaniu wód zanieczyszczonych związkami organicznymi.
  87. Wpływ zmożonego ruchu drogowego na rozprzestrzenianie się wybranych zanieczyszczeń środowiskowych w glebie, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg.
  88. Badania popiołów lotnych ze spalania biomasy pod kątem wykorzystania ich w gospodarce ściekowej.
  89. Badania wpływu technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze składowania tych odpadów.
  90. Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła do suszenia lekkich frakcji paliw alternatywnych.
  91. Wdrożenie metod badawczych dla określenia właściwości mieszanek betonowych i betonów zgodnych z normą PN-EN 206-1.
  92. Alkaliczna aktywacja popiołów lotnych dla otrzymania spoiwa geopolimerowego.
  93. Nowe cementy trójskładnikowe o wysokiej zawartości nieklinkierowych składników głównych jako alternatywa dla cementów powszechnego użytku stosowanych w budownictwie Etap I.
  94. Działania dla utrzymania w Zakładzie Inżynierii Materiałowej (AB 373), systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
  95. Porównanie oraz ocena metod i technik pomiarowych oznaczania rtęci na przykładzie wybranych materiałów budowlanych.
  96. Organizacja VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, szklarskich, ceramicznych i ogniotrwałych”.
  97. Ocena możliwości odzysku związków fosforu z komunalnych osadów ściekowych.
  98. Opracowanie i walidacja metod wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła hałasu.
  99. Opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego niskotemperaturowego w układzie trigeneracji.
  100. Badania emisji związków organicznych z układów wypalania klinkieru.
  101. Wspieranie rozwoju polskiej nauki poprzez działalność upowszechniającą osiągnięcia naukowe

   Zadania międzyoddziałowe

  102. Opracowanie nowych materiałów szklistych i/lub szklano-krystalicznych na bazie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego dla zastosowań w budownictwie - etap II / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
  103. Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Centrum badań Betonów CEBET
  104. Opracowanie metody analizy jakościowej i ilościowej popiołu lotnego wapiennego (W) w cementach powszechnego użytku- kontynuacja / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych
  105. Badania zmienności właściwości cementu i betonu z dodatkiem popiołów lotnych krzemionkowych z procesów współspalania / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  106. Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego- kontynuacja / Oddział Materiałów Ogniotrwałych, Centrala, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
  107. Organiczne atramenty do druku cyfrowego na powierzchniach szklanych utrwalone promieniowaniem UV / Centrala, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  108. Opracowanie zintegrowanej metodyki obserwacji oraz ilościowej analizy chemicznej w mikroobszarze przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego / Centrala, Oddział Materiałów Ogniotrwałych - Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
  109. Ocena zanieczyszczeń metali w pyłach PM10 I PM2,5 emitowanych z procesów przemysłowych sektora materiałów mineralnych / Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych

   

  ..::Tytuły prac statutowych Instytutu w 2013:

  1. Aktywacja popiołów lotnych odpadami wysokoalkaicznymi
  2. Analiza metod inwentycznych rozwoju innowacyjności instytutów badawczych i ich wpływ na rozwój innowacyjności w przemyśle
  3. Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych wyrobów z tworzywa azotowego (Si3N4) wytwarzanych w procesie spiekania izostatycznego (kontynuacja).
  4. Analiza stosowania i pracy materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych głównych użytkowników
  5. Analiza zmian wynikających z wprowadzania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), które docelowo zastąpi dyrektywę 89/106/EWG (CPD) oraz działania dla uwzględnienia tych regulacji w działalności certyfikacyjnej Ośrodka
  6. Badania  energochłonności i efektywności rozdrabniania surowców skalnych w różnych urządzeniach kruszących stosowanych w procesach produkcji  kruszyw.
  7. Badania czasów wiązania oraz stałości objętości cementów powszechnego użytku i specjalnych w celu określenia miar precyzji
  8. Badania morfologii popiołów glinokrzemianowo – wapniowych w aspekcie ich aktywności pucolanowo – hydraulicznej
  9. Badania możliwości dyfuzyjnego zdobienia płytek typu gres, związkami metali grup przejściowych.
  10. Badania nad opracowaniem nowych oraz poprawą własności aktualnie stosowanych materiałów monolitycznych
  11. Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego – kontynuacja; Oddział Materiałów Ogniotrwałych/ Centrala / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
  12. Badania nad wykorzystaniem współczynnika Poissona do oceny jakości materiałów ogniotrwałych
  13. Badania oddziaływań emisyjnych na człowieka i środowisko z uwzględnieniem Dyrektywy CPD oraz nowych rozwiązań metodologicznych w zakresie cementu i materiałów cementopochodnych
  14. Badania własności szkieł warstwowych z folią EVA i ciekłymi kryształami PLCD
  15. Badania właściwości hydrofilowo-hydrofobowych cienkich warstw zeolitowych na podłożach TiO2
  16. Badania zanieczyszczeń organicznych w pyłach PM10 i PM2,5 z procesów przemysłowych
  17. Badania zmian mikrostrukturalnych materiałów ogniotrwałych po pracy w instalacjach energetycznych
  18. Badania zmian w mikrostrukturze materiałów magnezjowo-chromowych wywołanych przez wstrząsy cieplne
  19. Badanie możliwości otrzymywania ceramiki alonowej metodą iskrowego spiekania plazmowego
  20. Badanie reakcji alkalicznej ASR z uwzględnieniem wpływu popiołów z nowych technologii spalania
  21. Badanie składu chemicznego tafli szkła przy użyciu techniki fluorescencji rentgenowskiej – WDXRF
  22. Badanie wpływu dodatków nanoproszku spinelu magnezowo-glinowego na właściwości wysokoglinowego tworzywa odpornego na szoki termiczne. Część II.
  23. Badanie zawartości substancji ropopochodnych w glebie oraz powierzchniowo spływających wodach deszczowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni w pobliżu wybranych  stacji paliw
  24. Cementy wieloskładnikowe powszechnego użytku z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologii produkcji; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/Centrala - Centrum Badań Betonów CEBET
  25. Charakterystyka odpadów powstających podczas wtórnego przetopu aluminium oraz badania sposobu ich przerobu i zastosowania w produkcji materiałów ogniotrwałych. Część II
  26. Czystość patentowa do wniosku projektu INNOTECH – LOWEC
  27. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych – etap2
  28. Doradztwo naukowe w zakresie technologii szkła i opieka merytoryczna nad doktorantami
  29. Działania dla utrzymania i poszerzenia zakresu akredytowanego przez PCA laboratorium badawczego Nr AB 373 Zakładu Inżynierii Materiałowej
  30. Działania dla utrzymania i rozszerzenia zakresu akredytacji Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska nr AB 799
  31. Działania związane z utrzymaniem biegłości akredytowanego Laboratorium Badawczego.
  32. Kruszywo szklano-krystaliczne jako materiał dźwiękochłonny do produkcji wykładzin dźwiękochłonnych – określenie właściwości akustycznych
  33. Modernizacja kształtu drążeń typoszeregu pustaków ceramicznych dla podwyższenia izolacyjności cieplnej
  34. Możliwości stereologicznego opisu kształtu ziaren i ocena ich wpływu na charakter struktury porowatej materiału ceramicznego
  35. Nieorganiczne wypełniacze do tworzyw organicznych ulegające termicznej ceramizacji. (Cz II. Wypełniacze na surowcach odpadowych z przemysłu ceramicznego).
  36. Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w drogownictwie i betonie; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/ Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  37. Ocena możliwości wytwarzania kompozytu złożonego z bioszkła dotowanego Zn2+ należącego do układu CaO-SiO2-P2O5 i chitozanu.
  38. Ocena możliwości zastosowania popiołów lotnych wapiennych w cementowych zaprawach klejowych; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/ Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  39. Opracowanie ekonomicznego zestawu na szkło gospodarcze o zwiększonej zawartości stłuczki z recyklingu
  40. Opracowanie Księgi Jakości i Księgi Procedur Badawczych uwzględniające wytyczne w nowowydanych dokumentach PCA będących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
  41. Opracowanie metody badania zdolności wiążącej zapraw w wysokich temperaturach
  42. Opracowanie metody oceny odporności materiałów ogniotrwałych na działanie tlenków siarki
  43. Opracowanie metody stabilizacji tlenowej odpadów komunalnych w bioreaktorach
  44. Opracowanie metodyki analizy wybranych pierwiastków techniką spektrofotometryczną
  45. Opracowanie metodyki badań naprężeń w płytkach ceramicznych przy użyciu metod dyfraktometrii tekstualnej.
  46. Opracowanie metodyki obliczeń obiegu składników lotnych dla zmiennych warunków technologicznych pieca obrotowego
  47. Opracowanie metodyki oznaczania stopnia stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu testu inkubacyjnego GS21
  48. Opracowanie metodyki unieszkodliwiania ścieków zawierających wanad powstających przy produkcji ceramicznych pigmentów cyrkonowych; Centrala /Oddział Materiałów Ogniotrwałych
  49. Opracowanie nowych materiałów szklistych na bazie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego dla zastosowań w budownictwie – etap I; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/Centrala - Centrum Badań Betonów CEBET
  50. Opracowanie nowych materiałów szklistych o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/Centrala
  51. Opracowanie poziomu wymagań dla dynamicznego współczynnika tarcia płytek ceramicznych przeznaczonych do zastosowania w warunkach występowania zjawiska poślizgu.
  52. Opracowanie założeń technologicznych produkcji nowych asortymentów bloków cyrkonowych dla potrzeb protetyki stomatologicznej.
  53. Optymalizacja korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy próbek zawierających chrom
  54. Optymalizacja pracy liofilizatora półkowego dla uzyskania produktów suszenia sublimacyjnego odpowiednich do stosowania jako składniki stomatologicznych cementów szkło-jonomerowych.
  55. Otrzymanie niekonwencjonalnych szkieł zawierających tlenek galu
  56. Oznaczenie zawartości pierwiastków toksycznych w materiałach ceramicznych, szklarskich i budowlanych z wykorzystaniem techniki absorpcji atomowej z kuwetą elektrografitową – GFAAS
  57. Perlitowe wyroby izolacyjne otrzymywane na drodze syntezy hydrotermalnej
  58. Potrzeby przemysłu- możliwości nauki – seminarium naukowe
  59. Powłoki ochronne na wyroby ogniotrwałe dla przemysłu hutniczego i odlewniczego
  60. Prace nad wykorzystaniem rentgenowskich metod badań do rozwiązywania problemów badawczych w ceramice
  61. Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
  62. Próby wykorzystania materiałów odpadowych wytworzonych w różnych procesach technologicznych jako składników receptur komponentów ceramicznych
  63. Przemysłowe zagospodarowanie odpadów z stłuczki kineskopowej
  64. Przygotowanie do akredytacji nowych procedur w obszarze badania odpadów i paliw
  65. Rozeznanie możliwości uruchomienia badań bezpiecznych materiałów na przeszklenia do pojazdów mechanicznych zgodnie z wymaganiami ANSI
  66. Selektywne zestawy szklarskie zwiększające efektywność procesu topienia szkieł komercyjnych”. Etap II – Wpływ uziarnienia selektywnie komponowanych zestawów na przebieg procesu topienia szkieł
  67. Spoiwa hydrauliczne otrzymywane w wyniku alkalicznej aktywacji żużli pomiedziowych
  68. Sterowanie oraz nadzór nad wprowadzanymi i stosowanymi metodami badawczymi
  69. Suszenie lekkich frakcji materiałów kawałkowych w złożu fluidalnym
  70. Szacowanie właściwości systemów ociepleniowych po 10 latach użytkowania na podstawie badań w przyspieszonych warunkach starzenia
  71. Świetlne i słoneczne właściwości szkieł laminowanych
  72. Techniki chromatografii jonowej do oznaczania zawartości chlorków, chlorynów, chloranów i bromianów w wodach po dezynfekcji oraz ozonowaniu z wybranych stacji uzdatniania wód
  73. Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51 Cement and building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of Cement i WG 13 Conformity evaluation) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works)
  74. Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
  75. Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG wyroby budowlane (GNB-PD/SG02)
  76. Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki
  77. Uruchomienie prototypu laboratoryjnego drukarki atramentowej do zdobienia digitalnego płytek ceramicznych ściennych i podłogowych; Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych/  Centrala
  78. Uruchomienie stanowiska badawczego do sprawdzania wyroszenia związków lotnych w przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych
  79. Ustalenie optymalnych warunków zabezpieczania zapraw cementowych przed korozją siarczanową za pomocą faz barowych
  80. Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji zgodnej z CPR jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym doskonalenie systemu jakości jednostki do wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (EN ISO/IEC 17065:2009)
  81. Warstwy antypoślizgowe na powierzchnie szklane.
  82. Wdrożenie badań rozprzestrzeniania ognia przez ściany wg znowelizowanej normy PN-B-02867
  83. Wdrożenie do praktyki laboratoryjnej badania przemieszczenia pod trwałym obciążeniem ścinającym
  84. Wdrożenie metod badawczych dla określenia właściwości fizykochemicznych cementów murarskich zgodnych z normą PN-EN 413-1:2013
  85. Wpływ dodatku granulatu gumowego na wybrane właściwości cementowych klejów do płytek
  86. Wpływ ilości i rodzaju spoiwa organicznego na właściwości tynków
  87. Wpływ metakaolinitu na proces hydratacji cementu
  88. Wpływ metody, przygotowania i przechowywania próbek na ocenę aktywności pucolanowej i hydraulicznej popiołów lotnych
  89. Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego
  90. Wpływ różnej zawartości fazy szklistej w granulowanym żużlu wielkopiecowym na właściwości
  91. Wpływ różnych wielkości ciśnienia w procesie autoklawizacji na właściwości tworzyw krzemianowych wytwarzanych z udziałem dodatków.
  92. Wpływ składu fazy spinelowej na pracę pękania materiałów magnezjowo-spinelowych
  93. Wpływ struktury monomeru organicznego na efektywność zwilżania ceramiki otrzymanej metodą gelcasting
  94. Wpływ warunków pielęgnacji na kształtowanie trwałości betonu – stap2.
  95. Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na hydratację spoiwa dwuskładnikowego cementu portlandzkiego i cementu glinowego.
  96. Wydawnictwo Prace ICiMB
  97. Wykorzystanie właściwości fal mechanicznych w pomiarach lepkości zawiesin
  98. Wytwarzanie materiałów mikroporowatych i ich charakterystyka
  99. Zapewnienie jakości badań w Zakładzie Betonów, Zapraw i Kruszyw
  100. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) – etap1.
  101. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu matematycznego PIEC do oceny wpływu technik spalania na parametry układu pieca obrotowego
  102. Zbadanie możliwości otrzymywania ceramicznego reliefu wypukłego za pomocą selektywnego wypalania laserowego.
  103. Zbadanie możliwości wytwarzania łupków palonych z odpadów po eksploatacji węgla w kopalniach należących do Spółki w Jastrzębiu

   

  praca

   

  CZASOPISMA:

   

  sic logo1 logo cwb

   

  GALERIA SZKŁA:

  logo lipowa3

  ZOBACZ NAS:

   

  Youtube

   

  NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

  Wpływ pH na efektywność wymywania wybranych metali ciężkich w stałych próbkach

  08.06.17 Opole

  Badanie dynamiki procesu starzenia tworzywa cyrkonowego (Y-TZP) z wykorzystaniem techniki EBSD

  29.06.17 Warszawa

   

  PROJEKTY UNIJNE:

   Projekt Aether

  Projekt Rocare

  Projekt Grundtvig

  Projekt Leonardo

  cervive logo min

  logo-plytka-CRT-small

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013