bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Projekty badawczo-rozwojowe

"Projekt - jest tymczasowym przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź produkty. Pojęcie projektu wymaga sprecyzowania głównych cech. Nalezą do nich: cel, niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich, ograniczoność czasowa."

 

 

 

 

Projekty w trakcie realizacji

 

 

Instytutcja finansująca - Narodowe Centrum Nauki

 1. Tytuł projektu: Synteza i charakterystyka klinkieru wapniowo-siarczanoglinanowego (kompleksu Kleina) z surowców wtórnych pochodzenia antropogenicznego - badania wstępne (lider)
  Instytucja i program finansujący: NCN-MINIATURA 5
  Kierownik projektu: Robert Kusiorowski
  Termin realizacji: 1.10.2021-30.09.2022
 2. Tytuł projektu: Funkcjonalizacja powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu poprzez wytworzenie innowacyjnych warstw powierzchniowych (lider)
  Instytucja i program finansujący: NCN - Sonata 16
  Kierownik projektu: Karolina Dudek
  Termin realizacji: 23.06.2021-22.06.2024

Instytutcja finansująca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 1. Tytuł projektu: Development of ceramic and ceramic composite combustion chamber fabrication (lider)/ Opracowanie metody wytwarzania ceramicznych i kompozytowych komór spalania
  Instytucja i program finansujący: Norweski Mechanizm Finansowy - NCBiR
  Kierownik projektu: Magdalena Gizowska
  Termin realizacji: 1.09.2021-1.09.2023
 2. Tytuł projektu: Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (partner konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: NCBiR - POIR
  Kierownik projektu: Zdzisław Naziemiec
  Termin realizacji: 1.09.2018-30.11.2021
 3. Tytuł projektu: Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A – Programy krajowe NCBiR
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
  Termin realizacji: 1.09.2019-31.05.2023
 4. Tytuł projektu: Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej
  Instytucja i program finansujący: NCBR – Programy strategiczne NCBiR
  Kierownik projektu: Zbigniew Jaegermann
  Termin realizacji: 1.03.2019-31.05.2023
 5. Tytuł projektu: Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu
  Instytucja i program finansujący: NCBiR – Projekt międzynarodowy NCBiR
  Kierownik projektu: Jacek Podwórny
  Termin realizacji: 1.01.2021-31.12.2022
 6. Tytuł projektu: Opracowanie nowej technologii głębokiej rafinacji stali w procesie obróbki pozapiecowej i odlewania w kadzi pośredniej umożliwiającej zwiększenie stopnia czystości stali
  Instytucja i program finansujący: NCBiR - POIR
  Kierownik projektu: Jerzy Witek 
  Termin realizacji: 26.03.2019-26.02.2022

Instytucja finansująca - Fundacja Nauki Polskiej

 1. Tytuł projektu: Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
  Instytucja i program finansujący: FNP - POIR
  Kierownik projektu: Marcin Wasylewski
  Termin realizacji: 1.10.2019-29.09.2023

Instytucja finansująca - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 1. Tytuł projektu: Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Ministerstwo Edukacji i Nauki – Program operacyjny wiedza, edukacja rozwój II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
  Kierownik projektu: Aleksandra Skorek
  Termin realizacji: 1.04.2020-30.09.2022

Instytucja finansująca - Regionalny Program Operacyjny 

 1. Tytuł projektu: SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0. (partner konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Urzędy Marszałkowskie - RPO
  Kierownik projektu: Grzegorz Adamski
  Termin realizacji: 1.05.2019-30.06.2023

Dotacje celowe Łukasiewicza

 1. Tytuł projektu: Opracowanie metody wytwarzania farb ognioochronnych do zabezpieczania metalowych powierzchni konstrukcyjnych i powierzchni drewnianych w budownictwie modułowym (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Centrum Łukasiewicz – dotacja celowa
  Kierownik projektu: Artur Gąsiński
  Termin realizacji: 1.07.2021-30.06.2023
 2. Tytuł projektu: Elementy modułowe z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności cieplnej na bazie innowacyjnego kruszywa z surowców odpadowych (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Centrum Łukasiewicz – dotacja celowa
  Kierownik projektu: Katarzyna Łaskawiec
  Termin realizacji: 1.06.2021-31.05.2023
 3. Tytuł projektu: Niskoemisyjne betony z kruszywem naturalnym oraz z kruszywem z recyklingu (lider konsorcjum)
  Instytucja i program finansujący: Centrum Łukasiewicz – dotacja celowa
  Kierownik projektu: Tomasz Baran
  Termin realizacji: 1.06.2021-23.12.2023
Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona