NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII BETONÓW- CEBET

 

Szanowni Państwo, w związku z remontem budynku Zakładu Technologii Betonów CEBET przy ulicy Kupieckiej 4 w Warszawie, utrudniony jest kontakt telefoniczny na numery stacjonarne.

 

Specjalnie dla Państwa został uruchomiony nowy, bezpośredni telefon do sekretariatu: 601 362 348.

 

 

 

 

Zakład Technologii Betonów "CEBET" jest kontynuatorem działalności Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów CEBET, jednostki badawczo – rozwojowej o 55-letniej tradycji.

 

Zakład prowadzi  działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową oraz usługi w zakresie technologii i stosowania betonów komórkowych, betonów kruszywowych, zapraw i kruszyw oraz badań wyrobów z betonu i innych materiałów budowlanych. Zakład Technologii Betonów "CEBET"  posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-techniczną, znaczny potencjał badawczy i wieloletni dorobek naukowy i wdrożeniowy w dziedzinie technologii betonu komórkowego i betonu kruszywowego oraz technologii wytwarzania prefabrykatów z betonu.

 

Materiały informacyjne:
 PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA

Prowadzi prace naukowe, badawczorozwojowe i wdrożeniowe z dziedziny betonów komórkowych i kruszywowych oraz materiałów do ich łączenia w murze, dotyczące:

 

Opracowania technologii wytwarzania w pełnym cyklu badawczo –wdrożeniowym od koncepcji do wdrożenia przemysłowego (prowadzenie prac technologicznych od skali laboratoryjnej do pełnej technicznej)...

CEBET pt min
WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW LOTNYCH NOWEJ GENERACJI DO PRODUKCJI AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO (ABK)
Dotychczasowe technologie wykorzystywania popiołów lotnych w przemyśle materiałów budowlanych i innych, zarówno w Polsce jak i w szeregu krajach były opracowywane w zasadzie dla popiołów krzemionkowych powstających przy tradycyjnych metodach spalania w kotłach pyłowych samego węgla kamiennego lub brunatnego... CEBET popioly min
 

KONTAKT

 

Cebet logo

 

CEBET
ul. Kupiecka 4
03-042 Warszawa

tel.:

fax:

e-mail:

22 811 02 81

22 811 24 79

info_cebet@icimb.pl

bezpośredni telefon do sekretariatu: 601 362 348

 

Kierownik Zakładu

dr inż.

Katarzyna Łaskawiec

tel.:

kom.:

e-mail:

22 811 19 73

731 731 446

k.laskawiec@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013