NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM BADAWCZE

 

Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie oferuje kompleksowe badania zgodnie z obowiązującymi normami, opracowanymi Instrukcjami Badawczymi oraz warunkami ustalonymi ze Zleceniodawcą określonymi w zawartej umowie. Zlecenia realizowane są na wniosek Zleceniodawcy w następującym trybie:

 

 • zdefiniowanie zakresu badań
 • rejestracja wniosku
 • sporządzenie umowy na badania
 • akceptacja warunków umowy przez Zleceniodawcę
 • pobieranie próbek do badań / dostarczenie próbek do badań przez Zleceniodawcę
 • realizacja badań

 

Uzyskane wyniki badań są poufne, nie wykorzystuje się ich do celów własnych ani do żadnych publikacji.

 

Laboratorium Badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 054 na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 

Informujemy, że Polskie Centrum Akredytacji rozszerzyło zakres akredytacji Laboratorium Badawczego. Akredytacją objęte zostały metody badań stali do zbrojenia betonu w zakresie kratownic i siatek stalowych zgrzewanych, prętów oraz drutów stalowych.

 

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Dokumenty odniesienia
Kratownice stalowe zgrzewane,
Siatki stalowe zgrzewane do
zbrojenia betonu
Siła ścinania połączenia
zgrzewanego - Fs
Zakres: siła (3 ÷ 100) kN
Metoda: próba ścinania
PN-EN 10080:2007 pkt. 9.3
PN-EN lSO 15630-2:2011
pkt 7
Pręty, druty stalowe do zbrojenia
betonu,
Kratownice stalowe zgrzewane,
Siatki stalowe zgrzewane do
zbrojenia betonu
Właściwości mechaniczne:
-wyraźna granica plastyczności Re,
- umowna granica plastyczności Rp,
- wytrzymałość na
rozciąganie Rm,
- wydłużenie procentowe po
zerwaniu A,
- wydłużenie całkowite procentowe
przy największej sile Agt,
Zakres: siła (3 ÷ 100) kN,
wydłużenie ( 0,01 ÷ 23,00) mm
Metoda: próba rozciągania w
temperaturze pokojowej
PN-EN lSO 6892-1:2016 Metoda B
PN-EN lSO 15630-1:2011
pkt 5
PN-EN lSO 15630-2:2011
pkt 5
Geometria powierzchni użebrowania:
- wysokość żebra poprzecznego
Zakres (0 ÷ 3) mm
- odstęp pomiędzy żebrami
Zakres (0 ÷ 150) mm
- kąt nachylenia poprzecznego żebra
Zakres (0° ÷ 90°)
Metoda: pomiar bezpośredni
PN-EN lSO 15630-1:2011
pkt 10.3.1, 10.3.3, 10.3.6
Masa na jednostkę długości
Zakres: (0 ÷ 16) kg,
(0 ÷ 1000) mm
Metoda: pomiar pośredni
PN-EN lSO 15630-1:2011
pkt 12

 

NASZ PERSONEL:

 
 • mgr Agnieszka Ducka
 • mgr inż. Marcin Pożarowszczyk
 • Jacek Kamiński
 • dr inż. Joanna Pagacz - Pracownia Analiz Termicznych
 • dr inż. Milena Piątek
 • mgr inż. Piotrowicz Małgorzata
 • mgr inż. Górecka Ewelina – technolog
 • Grzegorz Zakrzewski – technik
 • Henryk Lewandowski – technik

 

Materiały informacyjne:

 

Oferta lab

Lab ICiMB min

CEBET lab min

 

 

 

 

KONTAKT

 

Ceramika, szkło, sanitariat

03-042 Warszawa

ul. Kupiecka 4

mgr Agnieszka Ducka

tel.:

 

e-mail:

22 889 48 79

a.ducka@icimb.pl

laboratorium@icimb.pl

 

Jacek Kamiński

tel.:

e-mail:

22 889 48 78

j.kaminski@icimb.pl

 

Betony

mgr inż. Małgorzata Piotrowicz

tel.:

e-mail:

601 370 583

m.piotrowicz@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA

AB 054

 

CERTYFIKAT:

 

AB 054 min

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013