NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARYS HISTORII INSTYTUTU

 

Instytut Krzemianów lata 50-teInstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych kontynuuje swoim działaniem tradycje kilku funkcjonujących wcześniej jednostek, a wśród nich przede wszystkim Instytutu Technologii Krzemianów (powstałego w 1951 roku i przekształconego w 1954 roku w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki). Od 1971 roku jednostka przyjęła nazwę Instytutu Szkła, a od 1975 roku instytut nosił nazwę Instytut Szkła i Ceramiki.

 

 

 

W skład Instytutu Szkła i Ceramiki wchodziły następujące jednostki:

 

  • Instytut Szkła w Warszawie z Filią i Zakładem Doświadczalnym w Krakowie oraz Stacją Doświadczalno-Prototypową w Tomaszowie Mazowieckim,
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Ceramicznego „Poltecer” w Pruszkowie, później przekształcony w filię Instytutu.


Od września 2007 roku w skład Instytutu Szkła i Ceramiki włączone zostały dwa samodzielne wcześniej instytuty: Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (założony w 1953 roku) oraz Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu (powstały w 1954 roku). Po tych zmianach instytut przyjął nazwę Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych. Ostatnia zmiana organizacyjna miała miejsce 1 stycznia 2010 roku, kiedy do Instytutu przyłączono Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet”. Konsekwencją tej zmiany jest przyjęcie od początku 2010 roku nowej nazwy Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową pokrywającą swoim obszarem działania wszystkie dziedziny nauki i przemysłu związane z przetwórstwem surowców niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych i szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materiałów budowlanych, spoiw mineralnych oraz wyrobów betonowych.

 

W Instytucie są prowadzone:

 

  • prace badawcze z zakresu szkła, ceramiki, bioceramiki, materiałów ogniotrwałych i budowlanych, betonów, inżynierii materiałowej i procesowej,
  • certyfikacja wyrobów ze szkła i ceramiki, betonów, kruszyw i chemii budowlanej oraz zakładowej kontroli produkcji,
  • usługi w zakresie ekspertyz i doradztwa technicznego, audytów energetyczno-technologicznych,
  • produkcje specjalnej i małoseryjnej ceramiki technicznej, bioceramiki, fryt, angob i szkliw, pigmentów i farb ceramicznych, spoiw i mieszanek mineralnych, materiałów ogniotrwałych.

 

ICiMB ściśle współpracuje z jednostkami akademickimi takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Politechnika Warszawska realizując wspólnie projekty badawcze.

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013