NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Nagroda MinistraICiMB jest uznanym instytutem badawczym mającym znaczne osiągnięcia naukowe w zakresie badań surowców ceramicznych, technologii wytwarzania nowych tworzyw i materiałów ze szkła, ceramiki i betonu.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest wiarygodnym partnerem biznesowym a jego działalność spotyka się z uznaniem instytucji państwowych, środowiska naukowego,  około-biznesowego oraz mediów. Dowodem zaufania, jakim cieszy się ICiMB jest wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

 

Podstawowymi produktami oferowanymi przez ICiMB dla przedsiębiorstw z szerokiej branży ceramicznej, szklarskiej, materiałów ogniotrwałych i budowlanych są innowacyjne rozwiązania i specjalistyczne usługi badawcze oraz projektowe. Instytut tylko w ostatnich latach opracował i wdrożył ponad 50 rozwiązań, z których wiele zostało nagrodzonych na krajowych i międzynarodowych targach i wystawach.

 

 

 

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2019 ROKU

 

Kto: Zakład Biomateriałów za „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnejh”

Nagroda: Nominacja

Data/Miejsce: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Przyznana przez: Jury

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2018 ROKU

 

Kto: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych, opracowanie parametrów technicznych”

Nagroda: Srebrny Medal

Data/Miejsce: 10.2018 Zagrzeb

Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

 

Kto: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych, opracowanie parametrów technicznych”

Nagroda: Platynowa Statuetka

Data/Miejsce: 21-22.06.2018 Katowice

Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

Kto: dr hab. inż. Cecylia Dziubak, prof. ICiMB

Nagroda: Wyróżnienie/Najlepsza Książka Techniczna

Data/Miejsce: 12. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA

Przyznana przez: NOT

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2017 ROKU

 

Kto: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych, opracowanie parametrów technologicznych”

Nagroda: Nominacja

Data/Miejsce: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Przyznana przez: Jury

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2016 ROKU

 

medal Czechy min

Kto: CRT/ Okładzinowa płytka szklana z odpadowego szkła CRT

Nagroda: Srebrny Medal

Data/Miejsce: 16-17.06.2016 Trzyniec (Czechy)

Przyznana przez: Miedzynarodowe Jury

moskwa-2011-medal silver 1

Kto: CRT/ Okładzinowa płytka szklana z odpadowego szkła CRT

Nagroda: Srebrny Medal

Data/Miejsce: 29.03-01.04.2016 Moskwa

Przyznana przez: Przewodniczącego Salonu

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2015 ROKU

 

iwis 2012 srebro 2

Wynalazek: „Płytka okładzinowa z odpadowego szkła kineskopowego”
Nagroda: Srebrny Medal
Data/Miejsce: 14-16.10.2015, Warszawa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

Kto: dr hab. inż. Adam Witek, prof. ICiMB
Data/Miejsce: 26.05.2015, Warszawa
Przyznana przez: Minister Gospodarki

order 1 min

Kto: mgr Zdzisław Stachura
Data/Miejsce: 26.05.2015, Warszawa
Przyznana przez: Minister Gospodarki

Kto: dr Stanisław Traczyk
Data/Miejsce: 26.05.2015, Warszawa
Przyznana przez: Minister Gospodarki

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2014 ROKU

 

Kto: Zakład Nanotechnologii/"Technologia wytwarzania przezroczystych materiałów ceramicznych w postaci spinelu magnezowo-glinowego (MgAl2O4)"
Nagroda: Laur Innowacyjności
Data/Miejsce: 11.2014, Warszawa
Przyznana przez: Kapituła Konkursu

Kto: dr inż. Zbigniew Jaegermann, mgr inż. Sławomir Michałowski, mgr inż. Joanna Karaś
Nagroda: pierwszewgo stopnia
Data/Miejsce: 27.10.2014, Warszawa
Przyznana przez: Rektora Uniwersytetu

feniks min

Kto: dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. ICiMB
Nagroda: Feniks
Data/Miejsce: 23.10.2014, Zakopane
Przyznana przez: Polska Unia UPS

nagroda min min

Kto: dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. ICiMB
Nagroda: Betonowy Oskar
Data/Miejsce: 14.10.2014, Wisła
Przyznana przez: Kapituła SPC

Kto: BB/ Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Kto: BZ/ Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2013 ROKU

 

dyplom BB min

Kto: BB/ Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Srebrny Medal
Data/Miejsce: 31.10-03.11.2013, Norymberga
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury
Kto: BB/ Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Nagroda specjalna
Data/Miejsce: 31.10-03.11.2013, Norymberga
Przyznana przez: Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków

iwis 2012 srebro 2

Kto: BB/Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Srebrny Medal
Data/Miejsce: 08-10.10.2013, Warszawa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

zloty medal new time

Kto: BB/Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Złoty medal
Data/Miejsce: 26-28.09.2013, Sewastopol
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

Kto: BB/ Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Złoty Medal
Data/Miejsce: 2-5.04.2013, Moskwa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury
Kto: BZ/ Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową
Nagroda: Srebrny Medal
Data/Miejsce: 2-5.04.2013, Moskwa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

Kto: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Tytuł: Gazele Biznesu 2012 "Najdynamiczniej rozwijająca się firma"

Data/Miejsce: 05.03.2013, Warszawa

Nanotechnologia Kto: BN/ Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 5-7.02.2013 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zdobnictwo Kto: BZ/ Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 5-7.02.2013 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zdobnictwo Kto: BZ/Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 5-7.02.2013 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Biotechnologia Kto: BB/ Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 5-7.02.2013 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
CEBET Kto: CEBET/ Wykorzystanie popiołów lotnych nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 5-7.02.2013 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2012 ROKU

 

iwis 2012 srebro 2

Kto: BZ/Nowe środki ceramiczne do dekorowania wyrobów ceramicznych specyficzną techniką laserową
Nagroda: Srebrny Medal
Data/Miejsce: 16-19.10.2012, Warszawa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

zloty medal new time

Kto: BB/Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
Nagroda: Złoty medal
Data/Miejsce: 27-29.09.2012, Sewastopol
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

zloty medal new time

Kto: BN/Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych
Nagroda: Złoty medal
Data/Miejsce: 27-29.09.2012, Sewastopol
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury
srebrny medal new time

Kto: BZ/Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki
Nagroda: Srebrny medal
Data/Miejsce: 27-29.09.2012, Sewastopol
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

srebrny medal new time

Kto: CEBET/Wykorzystanie popiołów lotnych nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)
Nagroda: Srebrny medal
Data/Miejsce: 27-29.09.2012, Sewastopol
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

2012-03-07-nagroda-isolated Kto: BN/ Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych
Nagroda: Statuetka i dyplom za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze
Data/Miejsce: 6-11.03.2012 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kto: BB/ Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 6-11.03.2012 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kto: BB/Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 6-11.03.2012 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kto: BC/ Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 6-11.03.2012 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kto: BZ/ Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 6-11.03.2012 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kto: CEBET/ Wykorzystanie popiołów lotnych nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)
Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data/Miejsce: 6-11.03.2012 Warszawa
Przyznana przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2011 ROKU

 

2011-IWIS-MEDAL-GOLD6 Kto: BN/Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych
Nagroda: Złoty Medal z Wyróżnieniem
Data/Miejsce: 3-5.11.2011, Warszawa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury
2011-IWIS-MEDAL-GOLD6 Kto: BB/Bioszkła o działaniu bakteriobójczym do zastosowań medycznych
Nagroda: Złoty Medal
Data/Miejsce: 3-5.11.2011, Warszawa
Przyznana przez: Międzynarodowe Jury
invent and serve 2 Dla: Prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek
Nagroda: Krzyż Kawalerski Orderu IOMI (International Order of Merit of the Inventors) za działalność wynalazczą
Data/Miejsce: 3-5.11.2011, Warszawa
Przyznana przez: Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA

zloty medal new time

Kto: BC/ Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych

Nagroda: Złoty Medal

Data/Miejsce: 22-24.09.2011, Sewastopol

Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

srebrny medal new time

Kto: BC/ Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów

Nagroda: Nagroda Rumuńskich Wynalazców

Data/Miejsce: 22-24.09.2011, Sewastopol

Przyznana przez: Międzynarodowe Jury

nagroda rumunskich wynalazcow

Kto: BC/ Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów

Nagroda: Srebrny Medal

Data/Miejsce: 22-24.09.2011, Sewastopol

Przyznana przez: Rumuńskich Wynalazców

nagroda uniwerytet charkowski Kto: BC/ Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów

Nagroda: Nagroda Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego im. Karazina

Data/Miejsce: 22-24.09.2011, Sewastopol

Przyznana przez: Narodowy Uniwersytet Charkowski im. Wasyla Karazina

geneva-Silver

Kto: BB/Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii

Nagroda: Srebrny Medal

Data/Miejsce: 6-10.04.2011 Genewa

Przyznana przez: Le President du Jury, Le President du Salon

IMG 7915

Kto: BB/Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii

Nagroda: Nagroda Specjalna - Krzyż Tajwański

Data/Miejsce: 6-10.04.2011 Genewa

Przyznana przez: Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazków

moskwa-2011-medal silver 1

Kto: BC/ Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych

Nagroda: Srebrny Medal

Data/Miejsce: 5-8.04.2011 Moskwa

Przyznana przez: Przewodniczącego Salonu

2011 cluj-napoca gold medal

Kto: BZ/Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki

Nagroda: Złoty Medal

Data/Miejsce: 22-25 .03.2011 Cluj-Napoca

Przyznana przez: Director General Executiv of EXPO TRANSILVANIA

2011 cluj-napoca gold medal 3a

Kto: BZ/Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki

Nagroda: Nagroda Specjalna - Złoty Medal

Data/Miejsce: 22-25 .03.2011 Cluj-Napoca

Przyznana przez: Ministerstwo Edukacji Politechniki Mołdawii

Kto: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nagroda: Nagroda za działalność promocyjną

Data/Miejsce: 7-13.03.2011 Warszawa

Przyznana przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nagroda: Dyplom dla ICiMB w Warszawie wraz z Oddziałami za szczególną aktywność w promocji wynalazków za granicą w 2010 roku

Data/Miejsce: 7-13.03.2011 Warszawa

Przyznana przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto: BB/Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii

Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data/Miejsce: 7-13.03.2011 Warszawa

Przyznana przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto: BC/ Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych

Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data/Miejsce: 7-13.03.2011 Warszawa

Przyznana przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kto: BZ/Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki

Nagroda: Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data/Miejsce: 7-13.03.2011 Warszawa

Przyznana przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2010 ROKU

 

bruksela gold

Złoty Medal z wyróżnieniem dla zespołu z Zakładu Bioceramiki za wynalazek "Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii" (H. Skarżyński, J. Karaś, T. Floriańczyk) na 59. Międzynarodowych Targach  Wynalazczości Brussels  Innova 2010.

2010 orgietea bruksela

Nagroda Specjalna Network Clinics' ORIGITEA dla zespołu z Zakładu Bioceramiki za wynalazek "Cement i implanty szkło jonomerowe do stosowania w otochirurgii" (H. Skarżyński, J. Karaś, T. Floriańczyk).

 

Nagroda Specjalna Pana Rudy Demotte, ministra-prezydenta wspólnoty francuskiej Belgii dla zespołu z Zakładu Bioceramiki za wynalazek "Cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii" (H. Skarżyński, J. Karaś, T. Floriańczyk).

2010-04-29 paryz concurs lepine silver medal

Srebrny Medal dla zespołu z Zakładu Technologii Ceramiki za "Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych" (C. Dziubak, W. Łukasik) na 109. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE 2010.

2010-04-21 geneva silver medal

Srebrny Medal dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki  i Wyrobów  w Genewie.

2010-04-20 bialowieza forum award

Podczas III Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  został wyróżniony nagrodą Forum Award w  konkursie "Szczególnie cenna prezentacja" za program i prezentację z Zakładu Nanotechnologii: Advanced Ceramics New Applications Of The Oldest Technology.

Dla Zakładu Bioceramiki za projekt: „Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej” podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Innowacji w 2009 roku
Dla Zakładu Technologii Ceramiki za projekt „Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych” podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Innowacji w 2009 roku
Dla Zakładu Technologii Ceramiki za „Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów” podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Innowacji w 2009 roku
Dla Zakładu Środków Zdobniczych za „Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki” podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Innowacji w 2009 roku

 

NAGRODY ZDOBYTE W 2009 ROKU

 

2010 dyplom mnisw biomaterial

Podczas XVII Giełdy  Wynalazków Nagrodzonych w 2009 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości zespół z Zakładu Technologii Ceramiki otrzymał Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za wynalazek: "Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów" (C. Dziubak, A. Łosiewicz, T. Jakubiuk, W. Mielcarek, K. Prociów, J.Warycha).

2010 dyplom mnisw pigment

Podczas XVII Giełdy  Wynalazków Nagrodzonych w 2009 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości zespół z Zakładu Technologii Ceramiki otrzymał Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za wynalazek: "Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych" (C. Dziubak, W. Łukasik).
Podczas XVII Giełdy  Wynalazków Nagrodzonych w 2009 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości zespół z Zakładu Środków Zdobniczych  otrzymał Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za wynalazek: "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś).
Podczas XVII Giełdy  Wynalazków Nagrodzonych w 2009 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości zespół z Zakładu Bioceramiki otrzymał Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za wynalazek: "Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą  GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej" (J. Karaś, S. Traczyk, L .Ciołek, S. Michałowski).
Podczas XVII Giełdy  Wynalazków Nagrodzonych w 2009 roku na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr Stanisław Traczyk odebrał z rąk prof. Witolda Jurka Podsekretarza Stanu w MNiSW Dyplom za aktywną promocję wynalazków za granicą.

2009-12-3 seul gold medal

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu.

2009-12-03 seul special award medal

Nagroda Specjalna dla zespołu z Zakładu Bioceramiki za wynalazek "Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą  GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej" (J. Karaś, S. Traczyk, L. Ciołek, S. Michałowski) na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu.

2009-11-19 bruksela eureka gold medal3

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Technologii Ceramiki  za "Ekologiczny pigment cyrkonowo-żelazowy do barwienia szkliw ceramicznych" (C. Dziubak, W. Łukasik) na 58. Międzynarodowych Targach Brussels Innova 2009.

bruksela srebro

Srebrny Medal dla zespołu z Zakładu Technologii Ceramiki  za "Ceramiczny element grzejny do przepływowych grzejników cieczy i gazów" (C. Dziubak, A. Łosiewicz, T. Jakubiuk, W. Mielcarek, K. Prociów, J. Warycha).

DSC03609

Podczas 58. Międzynarodowych Targów Wynalazczości Brussels Innova szczególnie zasłużeni wynalazcy zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi Orderu Wynalazczości. Decyzją Europejskiej Komisji Odznaczeń Krzyż Kawalerski Europejskiego Orderu Wynalazczości został przyznany Dyrektorowi Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr Stanisławowi Traczykowi.

2009 iena gold medal dyplom

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na Międzynarodowych Targach Pomysły- Wynalazki - Nowości IENA 2009 w Norymberdze.

2009 iena soip nagroda specjalna

Honorowa Nagroda Państwowego Biura Własności Przemysłowej Republiki Macedonia dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na Międzynarodowych Targach Pomysły- Wynalazki - Nowości IENA 2009 w Norymberdze.

2009 iena ifia lady prize

Nagroda Specjalna IFIA LADY PRIZE Prezydenta Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców, przeznaczona dla kobiety dla Pani dr inż. Danuty Chmielewskiej z Zakładu Środków Zdobniczych na Międzynarodowych Targach Pomysły- Wynalazki - Nowości IENA 2009 w Norymberdze.

2009 dyplom zagrzeb bezolow farby

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na Międzynarodowych Targach Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA w Zagrzebiu.

2009 moskwa gold medal

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki"  (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na IX Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Innowacji i Inwestycji.

2009 moskwa silver medal

Srebrny Medal dla zespołu z Zakładu Bioceramiki za wynalazek "Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą  GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej" (J. Karaś, S. Traczyk, L. Ciołek,S. Michałowski) na IX Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Innowacji i Inwestycji.

2009 dyplom moskwa bezolow farby2

Nagroda Specjalna Kryształowa statuetka „Foundation of Support of Iranian Elites ( F.S.I.E.) dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na IX Moskiewskim  Międzynarodowym Salonie Innowacji i Inwestycji.

2009 dyplom moskwa bezolow farby small

Medal i Dyplom Instytutul National de Inventica, IASI z Rumunii dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na IX Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Innowacji i Inwestycji.

medal zloty

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Bioceramiki  za wynalazek: "Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą  GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej" (J. Karaś, S. Traczyk, L. Ciołek, S. Michałowski) na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009.

medal iwis braz

Brązowy Medal dla zespołu z Zakładu Środków Zdobniczych za wynalazek "Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki" (D. Chmielewska, S. Traczyk, B. Synowiec, M. Marecka, A. Karaś) na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009.

nagroda spec IWIS

Nagroda Specjalna The International Federation of Inventors’ Associations IFIA ECO PRIZE for the Best Eco Invention of the IWIS 2009 dla zespołu z Zakładu Bioceramiki  za wynalazek: "Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą  GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej" (J. Karaś, S. Traczyk, L. Ciołek, S. Michałowski) na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009.

medal

Złoty Medal dla zespołu z Zakładu Bioceramiki  za wynalazek: "Biomateriał adhezyjny aktywowany wodą  GJS2/W do zastosowań w dentystyce odtwórczej" (J. Karaś, S. Traczyk, L. Ciołek, S. Michałowski) na 108.     Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE w Paryżu.

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013