NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI ICiMB

 

POLITYKA JAKOŚCI

 

Dewizą działania Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest spełnienie wymagań i potrzeb środowiska naukowego oraz przemysłowego. Jednostki organizacyjne ŁUKASIEWICZ – ICiMB, w zależności od profilu działalności, spełniają wymagania dotyczące systemów zarządzania, zgodnie z obowiązującymi w obszarze ich funkcjonowania normami:

 • PN-EN ISO 13485,
 • PN-EN ISO/IEC 17025,
 • PN-EN ISO/IEC 17065.

ŁUKASIEWICZ – ICiMB jako Jednostka Notyfikowana i Jednostka Oceny Technicznej spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

 

Nasze cele strategiczne to:

 • utrzymanie wiodącej roli w dostarczaniu profesjonalnych usług oraz innowacyjnych rozwiązań  naszym partnerom;
 • prowadzenie działalności na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wysokiej jakości świadczonych usług, w tym usług certyfikacyjnych w obszarze objętym notyfikacją, obszarze regulowanym krajowym objętym akredytacją oraz w obszarze dobrowolnym;
 • osiąganie pełnego zaufania Klientów do jakości, obiektywności i profesjonalności wykonywanych działań;
 • zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności wykonywanych działań na wszystkich poziomach funkcjonowania ŁUKASIEWICZ – ICiMB;
 • kształtowanie w każdym pracowniku świadomości i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

 

Cele strategiczne ŁUKASIEWICZ – ICiMB realizuje poprzez:

 • wykonywanie zadań w sposób kompetentny, bezstronny, z zachowaniem poufności uzyskanych rezultatów, zgodnie z ustaleniami systemów zarządzania oraz zasadami etyki zawodowej;
 • wzbogacenie infrastruktury o nowoczesne urządzenia pomiarowo-badawcze oraz wyposażenie pomocnicze, w celu rozszerzenia możliwości badawczych;
 • ciągłe monitorowanie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz reagowanie na skargi wszystkich zainteresowanych stron;
 • dostępność usług dla wszystkich Klientów, których działalność mieści się w zakresach akredytacji i notyfikacji, bez stawiania nieuzasadnionych wymagań;
 • rozszerzanie oferty Instytutu;
 • zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach oraz stałe podnoszenie kompetencji pracowników;
 • właściwe procesy komunikacyjne na wszystkich poziomach funkcjonowania ŁUKASIEWICZ – ICiMB;
 • ciągłe doskonalenie metod, narzędzi i skuteczności systemów zarządzania;
 • spełnienie wymagań ustawowych i przepisów prawnych;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, organizacjami normalizacyjnymi i stowarzyszeniami.

Pracownicy ŁUKASIEWICZ – ICiMB znają i stosują politykę oraz procedury zawarte w dokumentacji systemów zarządzania. Dyrektor ŁUKASIEWICZ ICiMB deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka była w pełni realizowana.

 

Za realizację wszelkich celów oraz zapewnienie środków w poszczególnych Oddziałach ŁUKASIEWICZ – ICiMB odpowiedzialni są Dyrektorzy Oddziałów. Mierzalne cele operacyjne ustalane są podczas przeglądów zarządzania.


Data aktualizacji 02.09.2019 r.

PDF ico Do pobrania:
Polityka Jakości ICiMB (600,97 kB)
 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013