NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAUSSESTAUB

 

orzel minWykonanie repliki orła wilanowskiego jest ostatnim akordem projektu badawczo-rozwojowego pt. „Odtworzenie technologii produkcji ceramicznych elementów XIX-wiecznej architektury ogrodowej Chaussestaub dla potrzeb rekonstrukcji rzeźb i elementów architektonicznych na przykładzie orła z Wilanowa”. Zarówno odtworzenie technologii ceramicznej Chausseestaub jak i rekonstrukcja bryły orła wilanowskiego stały się niezwykłą przygodą naukową dla zespołu wykonawców tego projektu.

 

 

Pracę badawczą podzielono pod względem merytorycznym na dwie części:
•    analiza i odtworzenie technologii ceramicznej Chausseestaub oraz
•    rekonstrukcja bryły orła wilanowskiego.

 

orzel2 minBadania zarówno wybranych próbek jak i obiektów wykonanych z materiału Chausseestaub wykazały, iż jest to porowaty materiał ceramiczny o barwie jasnobeżowej oraz gęstości rzeczywistej 2.6-2.7 g cm-3 (g. pozorna 1.85 g cm-3); porowatość otwarta tego materiału dochodzi do 30%, natomiast absorpcja wodna dochodzi do 16%. Powierzchnia obiektów była polerowana i angobowana. Badania mikroskopowe wskazały, że Chausseestaub jest tworzywem porowatym zawierającym liczne duże okruchy kwarcu o różnym stopniu obtoczenia rozmieszczone w drobnoziarnistej osnowie zbudowanej z drobnych ziaren kwarcu i mullitu; obecne są w nim również ziarna zeszklonych skaleni potasowych i barowych oraz śladowe ilości rutylu i cyrkonu; przestrzenie międzyziarnowe wypełnione są fazą szklistą. Mimo znacznej porowatości osnowa wydaje się być dobrze spieczona, ściśle otaczająca ziarna kwarcu oraz szkliste agregaty; materiał osnowy jest homogeniczny i jednorodnie zabarwiony związkami żelaza i tytanu. Badania dyfrakcyjne wykazały, iż w skład oryginalnego tworzywa wchodzą następujące fazy: kwarc i krystobalit, mullit, oraz faza szklista. Wstępne próby odtworzenia warunków wypalania badanego tworzywa sugerują, że temperatura tego procesu nie przekroczyła 1250° C. Wyniki analiz chemicznych pozwoliły na wskazanie potencjalnej bazy surowcowej, dzięki której przygotowano serię mas ceramicznych o charakterystyce użytkowej zbliżonej do oryginału. Spośród nich wybrano cztery, których właściwości użytkowe są prawie identyczne z oryginałem Chausseestaub. Przeprowadzone próby wykazały znakomitą mrozoodporność wybranych tworzyw. Po dalszej analizie charakterystyki materiałowej dokonano ostatecznego wyboru receptury.

 

orzel3 minRekonstrukcja figury orła była poważnym wyzwaniem. Ilustracją jej stopnia trudności jest fakt, iż na początku prac badawczych wykonawcy dysponowali dwiema niedokładnymi fotografiami kolumny z Wilanowa oraz fragmentem torsu oryginału orła. Kwerenda archiwalna przeprowadzona w wielu instytucjach i muzeach niemieckich przyniosła jedynie zdjęcie /en face/ figury orła zamieszczone w katalogu firmy "Ernst March Söhne" odnalezionym w zbiorach Ofen- und Keramikmuseum w Velten. Jednakże, dzięki kontaktom z niemieckim środowiskiem konserwatorskim odnaleziono dwa stosunkowo dobrze zachowane destrukty figur orła znajdujące się w prywatnej kolekcji dr Thorstena Schmidta z Radebeul. Na podstawie kompilacji wyników skanowania optycznego obu obiektów sporządzono trójwymiarowy model figury orła, który wymagał nie tylko istotnych uzupełnień ubytków: dziób, szpony, fragment prawego skrzydła, ale również żmudnych prac nad odtworzeniem szczegółowej faktury upierzenia na powierzchni grzbietowej figury. Rekonstrukcje te oraz prace rzeźbiarskie na powierzchni figury zostały wykonane przez artystów-rzeźbiarzy. Na podstawie ostatecznej rekonstrukcji 3D przygotowano model przeznaczony do wykonania form gipsowych, którego wymiary zostały powiększone o skurcz masy. Należy podkreślić, iż tak złożony projekt wymagał współpracy ze strony wielu zaangażowanych współwykonawców i specjalistów. Wszyscy partnerzy instytucjonalni oraz przedsiębiorcy zaangażowani w projekt z pełnym profesjonalizmem wspierali poszczególne fazy jego realizacji.

 

Figura orła wilanowskiego została formalnie przekazana przez Instytut do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w grudniu 2013 roku. Najprawdopodobniej wiosną 2014 zostanie zamontowana na oryginalnej kolumnie.

 

Orzeł wilanowski. Stan prac nad odtwarzaniem technologii ceramicznej "Chaussestaub"

 

W zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie znajduje się kolekcja XIX-wiecznych rzeźb ceramicznych tworzących wystrój zespołu ogrodowo-parkowego.  Szczególne miejsce w tej kolekcji zajmowała rzeźba orła autorstwa Christiana D. Raucha, która była posadowiona na kolumnie korynckiej wyeksponowanej w parku wilanowskim. W czasie wojny obiekt ten uległ zniszczeniu. W roku 2010 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Muzeum Pałac w Wilanowie oraz firma HP-Ceramik uznały za konieczne odtworzenie procesu technologicznego „Chausseestaub” w celu wykonania replik całości lub części utraconych obiektów wspomnianej kolekcji.  Efektem tego porozumienia było stworzenie projektu badawczo-rozwojowego „Odtworzenie technologii produkcji ceramicznych elementów XIX-wiecznej architektury ogrodowej Chaussestaub dla potrzeb rekonstrukcji rzeźb i elementów architektonicznych na przykładzie orła z Wilanowa” (NCBiR NR08-0008-10/2010).

 

Zbiory MuzeumBadania obiektów wykonanych z materiału Chausseestaub wykazały, iż jest to porowate tworzywo ceramiczne o barwie jasnobeżowej i znacznej porowatości otwartej (do 30%)  zawierające liczne ziarna kwarcu rozmieszczone w drobnoziarnistej osnowie kwarcowo-mullitowej. Rentgenowska analiza składu fazowego wykazała obecność faz SiO2: kwarcu i krystobalitu (ca. 50% wag.), mullitu (ca. 28% wag.) oraz fazy szklistej (do 24% wag.). Wstępne próby odtworzenia warunków wypalania wykazały, iż temperatura tego procesu nie przekroczyła 1250° C. Dzięki szczegółowo wykonanej kwerendzie archiwalno-konserwatorskiej odnaleziono dwa stosunkowo dobrze zachowane destrukty figur orła znajdujące się w prywatnej kolekcji w Radebeul. Na ich podstawie dokonano szczegółowej rekonstrukcji bryły orła. Celem prezentacji będzie przedstawienie aktualnego stanu badań i rekonstrukcji zarówno samego procesu technologicznego jak i rzeźby orła wilanowskiego.

 

Kolekcja WilanowskaChausseestaub – wstępna ocena

 • jasnobeżowy materiał ceramiczny,
 • znakomita mrozoodporność (ponad 150 lat na wolnym powietrzu!),
 • znaczna oporność na zasiedlenie przez mchy i porosty,
 • brak jest widocznych śladów zarówno szkliwienia jak i innych form modyfikacji powierzchni,
 • wszystkie elementy zostały wykonane z masy lejnej,
 • po wyjęciu z form dokonywano poprawek i polerowano je na surowo,
 • skład fazowy:    
  • polimorfy SiO2 (kwarc i krystobalit) 90%
  • mullit 10%
 • obserwacje wykonane przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM-EDS) sugerują nieznaczną obecność fazy szklistej zawierającej potas.

 

 

oferta zdobnicze

 

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013