NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI

 

Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej nr 1487 do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z zakresu:

  • certyfikacji wyrobów
  • certyfikacji zakładowej kontroli produkcji
Zakres notyfikacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

Zakład Certyfikacji i Normalizacji posiada akredytację PCA w zakresie certyfikacji:

wyrobów – Nr AC 008 – certyfikacja usług, procesów, zgodności wyrobów oraz zakładowej  kontroli produkcji.

 

ZAKRES AKREDYTACJI
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY
Nr AC 008

Wyroby PCA

AC 008
PDF Ico

 

Zakres akredytacji wyrobów obejmuje:

  • wyroby ze szkła i ceramiki (szkło budowlane, szkło gospodarcze, płytki ceramiczne, ceramiczne wyroby sanitarne, kabiny prysznicowe),
  • prefabrykaty budowlane (stropy, ściany, dachy, schody, elementy murowe i stropowe, elementy drogowe, itp.),
  • surowce stosowane do prefabrykacji i ogólnego przeznaczenia (kruszywa, cement, popiół, wapno, mieszanki popiołowe),

 

Zakład Certyfikacji i Normalizacji wydaje rekomendacje techniczne dla wyrobów budowlanych:

  • nie podlegających wymaganiom Ustawy o wyrobach budowlanych;
  • w zakresie cech nie ujętych w specyfikacjach technicznych;
  • w zakresie stabilności procesów technologicznych.

 

 

Znak B Znak B Znak CE Q-ISIC

 

Materiały informacyjne:

 

 certyfikacja ICiMB min

Zakład certyfikacji

 

KOMUNIKAT Nr 1/2015 w sprawie udzielania bonifikat z tytułu wieloletniej współpracy

 

ICiMB Zakład Certyfikacji informuje, że od dnia 10.03.2015 r. każdy Klient Zakładu Certyfikacji może ubiegać się o bonifikatę z tytułu wieloletniej współpracy. Bonifikata polega na zmniejszeniu o 1% kwoty „Umowy o nadzór nad certyfikowanym Dostawcą”, za każdy rok współpracy*).

 

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest poddanie się inspekcji w nadzorze w planowanym terminie, brak stwierdzonych podczas w/w inspekcji niezgodności dot. funkcjonującego systemu oraz pisemne zgłoszenie do JC.

*)  Kwota umowy może zostać pomniejszona maksymalnie o 25%

 

 

 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013