NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKACJA WYROBÓW

 

Zakład Certyfikacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - członka European co-operation for Accreditation i International Accreditation Forum, na prowadzenie certyfikacji wyrobów Nr akredytacji AC 008

 

Certyfikacja wyrobów:

 • szkło budowlane, szkło gospodarcze,
 • płytki ceramiczne,
 • ceramiczne wyroby sanitarne,
 • kabiny prysznicowe,
 • prefabrykaty budowlane – stropy, ściany, dachy, schody, elementy murowe,
 • elementy drogowe;
 • surowce do prefabrykacji – kruszywa, cement, wapno, mieszanki,popiół;

 

Zakład Certyfikacji, w obszarze certyfikacji obowiązkowej, realizuje zadania jednostki notyfikowanej w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011 r. nr identyfikacyjny jednostki 1487

 

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest w zakresie:

obowiązkowym:
według systemu 1 lub 1+ lub 2+
 • obszar europejski; oznakowanie CE
 • obszar krajowy; oznakowanie znakiem budowlanym B
CE Znak budowlany B
dobrowolnym:
 • wyrobów
  • na znak bezpieczeństwa B
  • zgodności z normą
  • na znak ISiC Q
Q-ISIC Znak B
 • zakładowej kontroli produkcji

 

 

Pliki do pobrania:

Ikona PDF

Informator

(564 kB)

Wydanie 2 NCW.1 wprowadzone zostało z powodu zmiany szaty graficznej dokumentu i nie zawiera dodatkowych wymagań dla producentów

ikona PDF

Zakładowa Kontrola Produkcji NCW.1
(924 kB)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AKTUALNYCH PROGRAMÓW CERTYFIKACJI UDOSTĘPNIANY JEST NA ŻYCZENIE KLIENTA.
 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013