NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O CERTYFIKOWANYCH WYROBACH I ICH PRODUCENTACH

 

Zakład Certyfikacji i Normalizacji na życzenie udostępnia informacje o certyfikowanych wyrobach i ich Producentach.

Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich Producentach proszona jest o złożenie do Zakładu Certyfikacji i Normalizacji w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego:

  • nazwę Producenta
  • nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia
  • rodzaj certyfikatu: certyfikat zgodności lub certyfikat ZKP


Udzielona odpowiedź będzie zawierała następujące informacje:

  • czy Producent posiada ważny certyfikat na wskazany wyrób(-y);
  • jeżeli tak: nr certyfikatu, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności,


Jeżeli pytanie zawiera tylko numer certyfikatu udzielona odpowiedź będzie zawierała następujące informacje:

  • czy certyfikat o tym numerze został wydany i czy jest ważny (ew. cofnięty, bądź zawieszony);
  • jeżeli został wydany: nazwę Producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności.


Informacja zostanie udzielona w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013