NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak ISiC-Q potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów ze szkła i ceramiki

 

Znak ISiC-Q

Podstawę przyznania znaku jakości ISiC-Q stanowią Kryteria Grupowe. Opracowywane  są one przez Instytut w oparciu o doświadczenia wiodących producentów wyrobów ze szkła i ceramiki, w powiązaniu z normami polskimi, europejskimi oraz międzynarodowymi.

 

Wymagania zawarte w kryteriach grupowych ukierunkowane zostały szczególnie na zmniejszenie występowania wad wyrobów, ale także uwzględniają walory estetyczne polegające na ciekawych rozwiązaniach plastycznych i dekoracyjnych. Ma to na celu możliwość wyselekcjonowania z produkowanych wyrobów, produktu o najwyższej jakości.


Wydanie certyfikatu poprzedzone jest przeprowadzeniem oceny zgodności z kryteriami grupowymi dla poszczególnych grup wyrobów.


Oznaczenie wyrobu znakiem jakości ISIC-Q, uzyskanym w procesie certyfikacji dobrowolnej może być stosowane wówczas, gdy promowany  wyrób spełnia wszystkie wymagania dokumentu odniesienia.

 

Opracowane Kryteria Grupowe obejmują następujące grupy wyrobów:

 

  • szkło float,
  • szkło powlekane kategorii C,
  • izolacyjne szyby zespolone,
  • kryształowe naczynia stołowe,
  • stołowe naczynia szklane i ceramiczne,
  • płytki ceramiczne i urządzenia sanitarne.


Certyfikacja na znak ISiC-Q stanowi wartość dodaną w postaci dokonania oceny wyrobu przez stronę niezależną od producenta oraz przez regularnie prowadzony nadzór nad certyfikowanym wyrobem. Oznaczenie wyrobu znakiem jakości pozwala nabywcy obdarzyć zaufaniem nie tylko wyrób, ale również jego producenta. Również procedura zawierania kontraktów może zostać uproszczona, dzięki czemu producent zyskuje niewątpliwie dogodniejsze warunki w handlu.

 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013