NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWOŁANIA

 

Klientowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od każdej decyzji ZCiN DC O/Warszawa. Termin składania odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji. Potwierdzenie przyjęcia przez ZCiN DC O/Warszawa odwołania przekazywane jest składającemu odwołanie w terminie 7 dni roboczych.

  • Odwołania składane są do ZCiN DC O/Warszawa na piśmie i powinny zawierać: dane identyfikacyjne (nazwę klienta, adres, telefon, itp.) oraz opis przedmiotu odwołania wraz z uzasadnieniem.
  • Odwołania rozpatrywane są przez Zastępcę Dyrektora właściwego do spraw certyfikacji O/Warszawa. Jednostka w ciągu 14 dni przekazuje klientowi informację o sposobie załatwienia sprawy.

 

Informacja o przysługującym klientowi prawie do złożenia odwołania zawarta jest w umowie o certyfikację oraz w każdej decyzji przekazywanej klientowi przez ZCiN DC O/Warszawa. Złożenie odwołania nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu.

 

 

KONTAKT

 

z-ca KIEROWNIKA ZAKŁADU CERTYFIKACJI i NORMALIZACJI
mgr inż.
Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel.:

e-mail:

22 889 48 85

certyfikacja@icimb.pl

m.warda@icimb.pl

 

ZAKRES AKREDYTACJI:

 

PCA certyfikacja Wyrobów

AC 008

 

CERTYFIKAT:

 

certyfikat PCA AC008

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013