NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY CERAMIKI SPECJALNEJ

 

Zakład Doświadczalny Ceramiki Specjalnej został wydzielony jako część produkcyjna z Zakładu Technologii Ceramiki powstałego w latach 90-tych ówczesnego Instytutu Szkła i Ceramiki. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 9 pracowników.


Zakład dysponuje trzema halami produkcyjnymi wyposażonymi w maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologiach produkcji tworzyw i wyrobów  ceramicznych, oraz laboratorium kontroli międzyoperacyjnej.

 

W zakładzie stosuje się zintegrowany system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzony certyfikatem  PCBC nr 640-b/9/2015

  • Prace badawcze, projektowanie, sprzedaż produktów ceramicznych, środków zdobniczych i materiałów bioceramicznych,
  • Usług doradztwa technicznego.
Obszarem działalności Zakładu jest ceramika techniczna obejmująca m.in. materiały konstrukcyjne lite i porowate, tworzywa ceramiczne o wysokiej odporności mechanicznej, tworzywa odporne na szoki termiczne w zakresie wysokich temperatur, materiały kompozytowe. Ponadto, w zakresie działań Zakładu znajdują się technologie wytwarzania ceramicznych nośników katalizatorów oraz katalizatorów ceramicznych do syntez chemicznych i depolimeryzacji tworzyw sztucznych.
Materiały informacyjne:

 

BADANIE WPŁYWU DODATKU MODYFIKATORÓW NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TERMICZNE WYSOKOGLINOWEGO TWORZYWA ODPORNEGO NA SZOKI TERMICZNE

Tworzywo wysokoglinowe modyfikowano nanododatkami, w rezultacie opracowano materiał ceramiczny przeznaczony do formowania wyrobów odpornych na nagłe zmiany temperatury (wytrzymałe na szok termiczny do 1000°C). Opracowany na osnowie tlenku glinu materiał modyfikowano dwoma rodzajami nanoproszków: dwutlenku cyrkonu oraz spinelu glinowo-magnezowego w ilości 3 oraz 5% wagowych. Z każdej modyfikowanej masy formowano próbki badawcze w formie belek do wykonania badań fi zyko-mechanicznych. Analizowano wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Zestaw cechujący się najlepszymi właściwościami wybrano do dalszych badań. Obserwowano zmiany mikrostruktury po przeprowadzeniu prób szokowania za pomocą zimnego powietrza w zakresie temperatur ΔT = 200÷1000°C.

tworzywo odporne na szoki termincze

 

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH NA JAKOŚĆ PIGMENTÓW CERAMICZNYCH

Pigmenty ceramiczne są to drobnoziarniste, nierozpuszczalne, krystaliczne związki barwne o strukturze wybranych minerałów naturalnych. Kryterium ich jakości jest atrakcyjna, intensywna barwa, którą przy niewielkim udziale uzyskują dekorowane wyroby ceramiczne po wypaleniu. O właściwościach barwiących pigmentu decyduje rodzaj i jakość struktury krystalicznej, wbudowany do niej rodzaj chromoforu oraz uziarnienie i morfologia ziaren mające związek z dyspersyjnym mechanizmem barwienia w ceramice.

jakosc pigmentow ceramicznych

 

CERAMICZNY ELEMENT GRZEJNY

"Ceramiczne, monolityczne, energooszczędne elementy grzejne o strukturze plastra miodu „honeycombu”, wykonane z tworzywa o specyficznych właściwościach, do konstrukcji przepływowych grzejników cieczy i gazów są alternatywą dla grzejników oporowych.

Kształt elementu grzejnego jako honeycombu o wymiarach 50 x 50 x 50 mm, ilości kanalików 15 x 15 i grubości ścianek 0,5 mm gwarantuje dużą powierzchnię kontaktu z przepływającym, ogrzewanym medium."
Element grzejny


OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYSOKOTEMPERATUROWEGO MATERIAŁU CERAMICZNEGO ODPORNEGO NA SZOKI TERMICZNE DO TEMPERATURY 10000C

"Istnieje duże zapotrzebowanie na techniczne wyroby ceramiczne o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej zwłaszcza w wysokich temperaturach. Chodzi tu o stabilność właściwości w temperaturze do 16500C oraz odporność na szoki cieplne rzędu 600-10000C przy dobrej odporności na zużycie cierne. Półproduktem do otrzymywania takich wyrobów jest masa ceramiczna z Al2O3 modyfikowana różnymi dodatkami i przetworzona do postaci granulatu o ściśle określonej charakterystyce."

Ceramika odporna na szoki termiczne
 

KONTAKT

 

Kierownik Zakładu
mgr inż. Andrzej Łosiewicz

tel.:

kom.:

e-mail:

22 549 97 47

601 295 855

a.losiewicz@icimb.pl

 

 

 

CERTYFIKATY:

 

 ISO PL 16-18 TC min

 

 IQ Net 16-18 TC min

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013