NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

APARATURA BADAWCZA

 

Zakład Doświadczalny dysponuję m.in. następującą aparaturą badawczą:

 

MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DWUKOLUMNOWA H10-KS FIRMY TINIUS OLSEN

Maszyna wytrzymałościowaMaszyna wytrzymałościowa służy do badań właściwości mechanicznych tworzyw i wyrobów. Maszyny serii S używają szybko wymiennych głowic pomiarowych typu Z, które umożliwiają proste i szybkie dopasowanie maszyny do nośności głowicy w celu wykonania testu.  Głowice pomiarowe mają dokładność +/-0,5% stosowanej wartości obciążenia w zakresie od 2% do 100% nośności głowicy. Zakład Technologii Ceramiki posiada dwie głowice pomiarowe 10KN oraz bardziej dokładną  dla mniejszych wartości siły 500N. Wyposażenie posiadanej maszyny pozwala badać wytrzymałość na zginanie metodą trójpunktową, wytrzymałość na ściskanie oraz wytrzymałość na rozrywanie. Ponadto dzięki dodatkowemu oprzyrządowaniu możliwy jest pomiar strzałki ugięcia badanych próbek.

 

Kluczowe zalety

 • Dokładność siły do 0,5% stosowanego obciążenia w zakresie pomiarowym głowicy.
 • Rozdzielczość przemieszczenia 0,001mm.
 • Rozdzielczość prędkości 0,001mm/min, dokładność prędkości 0,005%.
 • Wbudowany inteligentny aktywny system alarmowy Siły i Przemieszczenia.
 • Wszystkie głowice mają wbudowane ograniczenie obciążenia i pełną cyfrową identyfikację.

Aparat przeznaczony jest do pomiaru gęstości objętościowej metodą piknometrii quasicieczowej „suchej cieczy” (środek DryFlo). Aparat ten jest pierwszym i jedynym  w świecie aparatem przeznaczonym do analizy nie destrukcyjnej próbek w zakresie gęstości objętościowej.

 

Aparat używa opatentowanej tzw. „suchej cieczy” (DryFlo) do wyznaczania gęstości pozornej materiałów.

 • Szybki pomiar zróżnicowanych materiałów
 • Automatyczne wyliczenie całkowitej objętości porów
 • Badanie nieniszczące
 • Umożliwia powtarzanie analiz tej samej próbki
 • Bardzo wygodna metoda w porównaniu do metod „mokrych”
 • Proszek 'DryFlo" nie wchodzi w reakcje chemiczne z próbkami.
 • Jest dokładny (typowo: +- 1,1%)
 • Parametry próbki ( od 0,3 do 25 cm3)

Dostępne komory pomiarowe:

Średnica wewnętrzna komory: Przybliżona długość komory  (złoże DryFlo i próbka):
19,1 mm 28,0 mm
50,8 mm 60,0 mm

Analizator  Gemini VII (2390t) to w pełni zautomatyzowane, dokładne i precyzyjne rozwiązanie do pomiarów obszaru powierzchni i rozmiarów porów ciał stałych. Analizy są przeprowadzane przy użyciu opatentowanej technologii Gemini, która jest rozwinięciem techniki statyczno-objętościowej. Technologia Gemini umożliwia obliczanie niezwykle małych obszarów powierzchni przy użyciu azotu jako gazu adsorpcyjnego.

 • Mierzy powierzchnię właściwą od 0,01 m2/g z użyciem azotu
 • Możliwość zastosowania do objętości porów 4 x 10-6 cm3/g
 • Dostępna komora pomiarowa: średnica wewnętrzna 0,95 cm i wysokości 15,5 cm (objętość komory pomiarowej 6,5 cm3)
 • Pojemność próbki wynosi około 2,0 cm3
 • Gazem adsorbującym jest azot podczas zanurzenia próbki w kąpieli ciekłego azotu
 • Posiada zwiększoną pojemność dewara na ciekły azot, co umożliwia przeprowadzanie długoczasowych analiz (~24h)
 • Dyskretne pomiary izoterm punktów adsorpcji składające się nawet z 1000 punktów adsorpcji i do 1000 punktów desorpcji

Twardościomierz służy do badania niemetalowych materiałów np. szkła, ceramiki i kamieni jubilerskich, a także węglików spiekanych, metali, blach, foli metalowych. Zakres stosowanych sił zależy od badanego materiału i wynosi 0,3; 0,5; 1; 3; 5; 10; 20; 30 kgf (2,94; 4,90; 9,81; 29,42; 49,03; 98,07; 196,1; 294,2 N) przy  powiększeniach 100x oraz 200x. Dopuszczalne wymiary próbki: wysokość 210mm, szerokość 100mm i głębokość 100mm.

 

KONTAKT

 

Kierownik Zakładu
mgr inż. Andrzej Łosiewicz

tel.:

kom.:

e-mail:

22 549 97 47

601 295 855

a.losiewicz@icimb.pl

 

 

 

CERTYFIKATY:

 

 ISO PL 16-18 TC min

 

 IQ Net 16-18 TC min

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013