OFERTA SPECJALNA

 

FRYTY W SPECJALNEJ CENIE

 

Fryty6

Oferujemy do  sprzedaży 6500 kg fryty w cenie 19,89 PLN netto/kg. o zawartości 70% PbO


Symbol fryty : ˝2˝

 

Procentowy skład chemiczny:
SiO2-12,70%, PbO – 70,00%, B2O3 – 15,50%,  Al2O3 –1,00% ZnO – 0,5%, Na2O – 0,2%, K2O -0,1%

Oferta ważna do 28.02.2019
Jest możliwość otrzymania bezpłatnej próbki w ilości 200g lub odpłatnej ≥1kg

 

Kontakt :
Kierownik Działu Zaopatrzenia
Mariusz Lutyński
Tel.48 691 929 288,  48 22 549 97 96 wew.240
ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

 

POMIAR ROZKŁADU ZIARNOWEGO

 

Oferujemy profesjonalny pomiar rozkładu ziarnowego. Pomiar jest wykonywany z zastosowaniem analizatora wielkości cząstek Mastersizer 3000, firmy Malvern. Analiza rozkładu uziarnienia oparta jest na metodzie dyfrakcji laserowej. Pomiar wykonujemy w zawiesinie wodnej, w warunkach recyrkulacji. Możliwe jest zastosowanie środka dyspergującego w postaci wodnego roztworu pirofosforanu sodowego. Pomiar obejmuje wszystkie cząstki badanej próbki w zakresie od 0,01 do 1500 µm.  Próbka jest oświetlana wiązką laserową i rejestrowany jest kąt dyfrakcji światła na cząstkach. Kąt dyfrakcji jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości cząstek.  W pomiarze oznacza się między innymi parametry średnicy zastępczej D(v.0,1), D(v.0,5), D(v.0,9).

 

Koszt usługi jest każdorazowo ustalany z klientem. Usługa będzie realizowana po przedstawieniu przez zamawiającego charakterystyki materiału

 

 

MIELENIE MATERIAŁÓW W ŚRDOWISKU WODNYM

Uprzejmie informujemy, że rozszerzamy zakres świadczonych usług o usługę mielenia różnych materiałów w środowisku wodnym. Mielenie kontrolowane jest przez profesjonalny pomiar rozkładu cząstek mielonego materiału W ten sposób zapewniamy powtarzalność mielenia w przypadku wielokrotnych zleceń. Pomiar jest wykonywany metodą laserową z zastosowaniem analizatora wielkości cząstek Mastersizer f-my Malvern. Oznaczane są parametry średnicy zastępczej D(v.0,1), D(v.0,5), D(v.0,9) Usługa będzie realizowana po przedstawieniu przez zamawiającego charakterystyki materiału.

 

Końcowe parametry materiału i koszt usługi są każdorazowo ustalane z klientem.

 

 

 

KONTAKT

 

p.o. Kierownika Zakładu
mgr inż. Roman Gebel

tel.:

tel. kom.

e-mail:

22 549 97 25

516 075 323

r.gebel@icimb.pl

 

Zastępca Kierownika
mgr inż. Małgorzata Marecka

tel.:

 

tel. kom.

e-mail:

22 843 74 21 w.243

22 843 82 78

601 36 24 12

m.marecka@icimb.pl

 

DORADZTWO TECHNICZNE:

 

Farby
mgr inż. Małgorzata Marecka

tel.:

 

tel. kom.

e-mail:

22 843 74 21 w.243

22 843 82 78

601 36 24 12

m.marecka@icimb.pl

Szkliwa
mgr inż. Barbara Synowiec

tel.:

 

 

e-mail:

22 843 74 21 w.262

22 843 74 21 w.277

22 853 70 76

b.synowiec@icimb.pl

Pigmenty
mgr inż. Roman Gebel

tel.:

 

 

e-mail:

22 843 74 21 w.262

22 843 74 21 w.277

22 853 70 76

r.gebel@icimb.pl

 

SPRZEDAŻ:

 
mgr Małgorzata Marek

tel.:

 

fax:

e-mail:

22 843 74 21 w.241

22 843 82 78

22 847 25 51

zdobnictwo@icimb.pl

 

CERTYFIKATY:

 

ISO PL 16-18 TZ min

 

 IQ Net 16-18 TZ min

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013