NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii związanej z COVID-19 z przykorścią informujemy, że wszystkie seminaria zostały wstrzymane do odwołania

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKLIWA I FRYTY

 

Szkliwa barwne na temperaturę wypalania 880-940°C

 

Zastosowanie: Szkliwa temperatura 880-940
Szkliwa przeznaczone są do szkliwienia czerepów ceramicznych, wykonanych z różnego rodzaju glin, wypalonych wstępnie na biskwit.
Postać: Zawiesina wodna KARTA INFORMACYJNA

 

Szkliwa barwne na temperaturę wypalania 1030-1100°C

 

Zastosowanie: Szkliwa temperatura wypalania 1030-1100
Szkliwa przeznaczone są do szkliwienia czerepów ceramicznych, wykonanych z różnego rodzaju mas ceramicznych, wypalonych wstępnie na biskwit.
Postać: Zawiesina wodna KARTA INFORMACYJNA

 

Szkliwa barwne porcelitowe temperatura wypalania 1230o-1250o

 

Zastosowanie: Szkliwa barwne porcelitowe
Szkliwa przeznaczone są do szkliwienia czerepów ceramicznych, wykonanych z porcelitowych mas ceramicznych, wypalonych wstępnie na biskwit.
Postać: Zawiesina wodna KARTA INFORMACYJNA

 

Fryty ceramiczne

 

Zastosowanie: Fryty ceramiczne
Fryty ceramiczne, w zależności od składu,  mają zastosowanie jako topniki do farb ceramicznych, szkliw ceramicznych,  emalii na stal i jako lepiszcze do tarcz ściernych.
Postać: Granulki KARTA INFORMACYJNA
 

KONTAKT

 

p.o. Kierownika Zakładu
mgr inż. Roman Gebel

tel.:

tel. kom.

e-mail:

22 549 97 25

516 075 323

r.gebel@icimb.pl

 

Zastępca Kierownika
mgr inż. Małgorzata Marecka

tel.:

 

tel. kom.

e-mail:

22 843 74 21 w.243

22 843 82 78

601 36 24 12

m.marecka@icimb.pl

 

DORADZTWO TECHNICZNE:

 

Farby
mgr inż. Małgorzata Marecka

tel.:

 

tel. kom.

e-mail:

22 843 74 21 w.243

22 843 82 78

601 36 24 12

m.marecka@icimb.pl

Szkliwa
mgr inż. Barbara Synowiec

tel.:

 

 

e-mail:

22 843 74 21 w.262

22 843 74 21 w.277

22 853 70 76

b.synowiec@icimb.pl

Pigmenty
mgr inż. Roman Gebel

tel.:

 

 

e-mail:

22 843 74 21 w.262

22 843 74 21 w.277

22 853 70 76

r.gebel@icimb.pl

 

SPRZEDAŻ:

 
mgr Małgorzata Marek

tel.:

 

fax:

e-mail:

22 843 74 21 w.241

22 843 82 78

22 847 25 51

zdobnictwo@icimb.pl

 

CERTYFIKATY:

 

ISO PL 16-18 TZ min

 

 IQ Net 16-18 TZ min

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013