bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Certyfikacja i Normalizacja

Certyfikacja Obowiązkowa

Stałości właściwości użytkowych

Zgodności zakładowej kontroli
produkcji

Certyfikacja dobrowolna

Zgodności z normą

Zgodności z kryteriami technicznymi

Zgodności z kryteriami grupowymi

Zakładowej kontroli produkcji

Pozostałe usługi

Znak CE

Znak budowlany B

Znak bezpieczeństwa B

Znak Jakości ISIC-Q

Dział Certyfikacji i Normalizacji posiada jednostki w Krakowie i Warszawie

Kraków

Zakres certyfikacji:

 • cementy
 • popiół lotny do betonu, mielony wielkopiecowy żużel do betonu
 • wapno budowlane
 • łączniki tworzywowe, siatki zbrojące, 
 • kleje do mocowania materiałów termoizolacyjnych
 • okładziny, płyty okładzinowe, złożone panele, 
 • wyroby do izolacji termicznej
 • membrany izolujące przed wodą lub parą wodną, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, 
 • wyroby do osuszania murów

 

Warszawa

Zakres certyfikacji:

 • wyroby prefabrykowane z betonu, m.in. stropy, ściany, dachy, schody, elementy mostowe itp.
 • elementy drogowe
 • słupy oświetleniowe
 • wyroby do zbrojenia betonu
 • kominy, systemy kominowe
 • płytki ceramiczne i instalacje sanitarne
 • szkło płaskie, profilowane i wyroby ze szkła

 

 

 

 

 

Wspólny zakres

 • beton towarowy
 • wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych; domieszki i dodatki do betonu
 • kruszywa, spoiwa drogowe, mieszanki stabilizujące  i związane hydraulicznie, inne spoiwa
 • zaprawy murarskie i elementy murowe
 • złożone systemy izolacji cieplnej
  z wyprawami tynkarskimi

 

 

 

 

 

Kierownik Działu

Piotr Zapolski
tel.: 12 683 79 15
kom.: 795 599 379

piotr.zapolski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Szkła 
i Materiałów
Budowlanych

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Z-ca Kierownika

Małgorzata
Warda-Pruszkowska

tel.: 22 889 48 85 
kom.: 691 929 289

malgorzata.warda
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Oddział Ceramiki
i Betonów

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

 

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona